Γιατί η MIG οδηγήθηκε στη λύση του CVC για τη Vivartia

Γιατί η MIG οδηγήθηκε στη λύση του CVC για τη Vivartia

Shiseido | Προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά από το CVC Capital

Shiseido | Προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά από το CVC Capital

CVC Capital | Εμφαση σε κλάδους με τζίρο άνω του 1 δισ | Οι κινήσεις

CVC Capital | Εμφαση σε κλάδους με τζίρο άνω του 1 δισ | Οι κινήσεις