Ύφεση (depression) ή υποχώρηση (recession);Θα ζήσουμε μέρες 1929;

Ύφεση (depression) ή υποχώρηση (recession). Τι από τα δύο περιγράφει την κατάσταση;