Τέρμα στη θεωρία συνωμοσίας.Το πείραμα του 2015 με ιό νυχτερίδων και SARS.Τα δεδομένα

Δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, αλλά πρόκειται για πραγματική ιστορία, η οποία εκτυλίχθηκε το 2015, σε ανύποπτο…