Από ρευματοκλοπή η πυρκαγιά στις Μυκήνες | Με παράνομο καλώδιο ο φωτισμός στα αρχαία

Από ρευματοκλοπή η πυρκαγιά στις Μυκήνες | Με παράνομο καλώδιο ο φωτισμός στα αρχαία

US-2 ShinMaywa | Είναι η λύση για την αντικατάσταση των CANADAIR ;

US-2 ShinMaywa | Λύση από Ιαπωνία σε αντικατάσταση των CANADAIR ;