Ναυπηγεία Σκαραμαγκά | Αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο αποτέλεσμα του διαγωνισμού

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά | Αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο αποτέλεσμα του διαγωνισμού

Pyletech Technologies (Πριόβολος)| Αυτό υπόσχονται για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Pyletech Technologies | Αυτό υπόσχονται για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

North Star – Onex | Παράταση στο διαγωνισμό για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

North Star - Onex|Παράταση στο διαγωνισμό για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά