Axis | ONEX | Ναυπηγεία Ελευσίνας |Προχωρά η εξυγίανση

Last updated on 14 Απριλίου, 2021 at 07:52 μμ

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Axis | ONEX | Ναυπηγεία Ελευσίνας |Προχωρά η εξυγίανση

Τέλος, στον «κλεφτοπόλεμο» που είχε ξεκινήσει η AXIS για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, έβαλε η γενική συνέλευση των μετόχων της Νεώριον καθώς παρούσα στο ραντεβού ήταν μόνο η ONEX, ενώ για άλλη μια φορά «άφαντος» ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος του ομίλου Νεώριον, με ποσοστό 24,2%, και αγνώστου σύνθεσης προσώπων, η AXIS.  

Η AXIS αν και είχε ζητήσει την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης προκειμένου να ανασταλεί η διαδικασία εξυγίανσης των ναυπηγείων Ελευσίνας, τα οποία βρίσκονται καθ οδόν για να περάσουν στην OΝΕΧ,  καθώς και την ακύρωση της δικαστικής απόφασης εξυγίανσης των ναυπηγείων Σύρου δεν εμφανίστηκε στην συνέλευση ούτε δια αντιπροσώπου.

Axis | ONEX | Ναυπηγεία Ελευσίνας |Προχωρά η εξυγίανση

Έτσι η έκτακτη γενική συνέλευση με απαρτία 43% από μετοχές που δέσμευσε η πλευρά της ONEX μέσω της FEYTEA Holding LTD αλλά και ο έτερος μέτοχος Ιωάννης Στεφάνου, αποφάσισε υπέρ των αιτημάτων που είχε θέσει το διοικητικό συμβούλιο και η πλευρά που υποστηρίζει η ONEX, και αφορούν τον σε βάθος διαχειριστικό έλεγχο των ομίλου Νεώριον αλλά και των ναυπηγείων Ελευσίνας.

Ο διαχειριστικός έλεγχος θα αφορά την περίοδο 2005 – 2020, και γίνεται προκειμένου να ελεγχθούν διαφορές που φαίνονται από το due diligence που βρίσκεται σε εξέλιξη από την ONEX.

Υπενθυμίζεται ότι η Axis SA, προ μηνός είχε επιχειρήσει να μπλοκάρει την διαδικασία εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας αλλά και την ακύρωση της εξυγίανσης των Ναυπηγείων Σύρου, μέσω εξωδίκου. Κίνηση η οποία είχε δημιουργήσει ερωτήματα καθώς η AXIS, εδώ και πολλά χρόνια ήταν απούσα από τις εξελίξεις. Η ONEX είχε απαντήσει  με εξώδικο στο οποίο είχε απορρίψει ως ψευδείς τις αιτιάσεις για καθυστερήσεις στην εξυγίανση και έθετε σειρά ερωτημάτων προς την εταιρεία από το Λουξεμβούργο. 

Κυρίαρχο ερώτημα ήταν στο εξώδικο και παραμένει αναπάντητο η μετοχική σύνθεση της Axis και αν ο πραγματικός ιδιοκτήτης της είναι άτομο της οικογένειας Ταβουλάρη. Επίσης, αν το ποσοστό του 24,02% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που ανήκε στον Ιωάννη Ταβουλάρη (γιο του Ν. Ταβουλάρη) μεταβιβάστηκε από αυτόν και σε ποιο χρονικό διάστημα, πριν περιέλθει στην εταιρεία Axis.

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Ταβουλάρης φέρεται να έχει δηλώσει ότι ο γιος του έχει πουλήσει τη συμμετοχή του- και δεν είχε συμμετάσχει στις μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις, που οδήγησαν στη μεταβίβαση σε εταιρεία της Onex (FEYTEA Holding LTD) της πλειοψηφίας των μετοχών (52,93%) της Νεώριον.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η επένδυση της ONEX στο Νεώριο Σύρου έχει ήδη οδηγήσει σε πλήρη λειτουργία το Ναυπηγείο με τη ζήτηση να έχει εκτοξευθεί καθώς για κάθε ένα πλοίο που μπαίνει στο ναυπηγείο οκτώ μένουν εκτός, οι επενδύσεις έχουν ξεπεράσει τα 25 εκατ. ευρώ και σε εξέλιξη βρίσκονται νέες άμεσες επενδύσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ που συνολικά στην πενταετία υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα 100 εκατ. ευρώ 

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Διαχειριστικός έλεγχος και Axis στο επίκεντρο της ΓΣ | ΘΡΙΑΣΙΟ

Στη γενική συνέλευση αποφασίστηκε ο διορισμός ορκωτών για διαχειριστικό έλεγχο στη Νεώριον Συμμετοχών και τα ναυπηγεία Ελευσίνας για την περίοδο 2005-2020 και η κατάθεση αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με ενημέρωση για το εάν έχουν τηρηθεί οι κανόνες διαφάνειας και αν συντρέχει περίπτωση παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού σε σχέση με τον πραγματικό μέτοχο της AXIS.

Ο κύριος μέτοχος των ναυπηγείων, η ONEX, συμφερόντων του Πάνου Ξενοκώστα θα αναζητήσει, έτσι, πιθανές οικονομικές ατασθαλίες στη Νεώριον και την ταυτότητα της AXIS.

Υπενθυμίζεται ότι η αγνώστων στοιχείων AXIS, η οποία ελέγχει το 24,02% της Νεώριον Συμμετοχών, είχε αποστείλει εξώδικο στη διοίκηση της εταιρείας, με το οποίο ζητούσε τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για λήψη αποφάσεων ακύρωσης της εξυγίανσης των ναυπηγείων Σύρου και διακοπής αυτής των ναυπηγείων Ελευσίνας. Τα συγκεκριμένα αιτήματα απορρίφθηκαν από τη γενική συνέλευση.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης

(1) Επί του 1ου θέματος για τον διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών για διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2005–2020 στην Εταιρεία «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», καθώς και στη θυγατρική αυτής «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποφασίστηκε ομόφωνα, δεδομένου ότι ο διαχειριστικός έλεγχος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βλάψει τα συμφέροντα της Εταιρείας, όπως και της θυγατρικής της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

να γίνει δεκτός και ταυτόχρονα αποφασίστηκε να πραχθούν τα νόμιμα προκειμένου να λάβει χώρα διαχειριστικός έλεγχος και στην θυγατρικής εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

(2) Επί του 2ου Θέματος αναφορικά με έγκριση για την αποστολή Επιστολής, η οποία αφορά την κατάθεση αιτήματος για Ενημέρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το εάν έχουν τηρηθεί οι κανόνες διαφάνειας και αν συντρέχει περίπτωση παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού σε σχέση με τον πραγματικό μέτοχο της εταιρείας AXIS SA., η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, λαμβανομένου υπόψιν της, πληθώρα δημοσιευμάτων στον τύπο και για λόγους δημοσίας τάξης και συμφέροντος (διαφάνειας), όπως καταθέσει αίτημα για ενημέρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(3) Επί του 3ου Θέματος για συμμόρφωση της εταιρείας AXIS S.A. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν.4557/2018 (Α΄139) και όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4734/2020 (Α’ 196) περί ονομαστικοποίησης μετοχών για την καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, αποφασίστηκε ομόφωνα, λαμβανομένου υπόψιν της πληθώρα δημοσιευμάτων στον τύπο και για λόγους διαφάνειας ως προς την λειτουργεία των εταιρικών οργάνων, όπως εξαντληθούν οι κατά νόμο ενέργειες αναφορικά με την «AXIS S.A.» με σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας και την εύρυθμη λειτουργεία της εταιρείας.

(4) Επί του 4ου Θέματος περί λήψη απόφασης, καθώς και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων, νομίμων, εξώδικων και δικαστικών ενεργειών, για την προστασία των εννόμων συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρείας και της θυγατρικής της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.»

και την επαναφορά των πραγμάτων στη νόμιμη κατάσταση λόγω της μη εμπρόθεσμης και προσήκουσας υλοποίησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξυγίανσης κατ’ άρθρο 106β, δ του Πτωχευτικού Κώδικα της εν λόγω θυγατρικής, κατά τη συμφωνία εξυγίανσης και τη δικαστική απόφαση που την επικύρωσε και συνακόλουθα, της πολλαπλώς μη νόμιμης και επιβλαβούς λειτουργίας των Ναυπηγείων Σύρου, απορρίπτεται ομοφώνως δεδομένου ότι η Συμφωνία Εξυγίανσης όπως και η υλοποίηση αυτής έλαβαν χώρα με βάση την δικαστική απόφαση, το Νόμο και το συμβατικό κείμενο της Συμφωνίας Εξυγίανσης.

(5) Επί του 5ου Θέματος περί λήψη απόφασης, καθώς και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων, νομίμων, εξώδικων και δικαστικών ενεργειών, για την προστασία των εννόμων συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρείας και της θυγατρικής της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και συγκεκριμένα για την άμεση αναστολή και περαιτέρω αποχή από κάθε εξώδικη και δικαστική ενέργεια της Εταιρείας και της ως άνω θυγατρικής της κατατείνουσας στην υπαγωγή της τελευταίας σε καθεστώς εξυγίανσης κατ’ άρθρο 106β, 5 του Πτωχευτικού Κώδικα με φερόμενο – κατά τα παγκοίνως γνωστά και επισήμως δηλούμενα και δημοσιοποιημένα – επενδυτή – εταιρεία ιδίων συμφερόντων με την εταιρεία που συμμετείχε ως επενδυτής στην αντίστοιχη διαδικασία εξυγίανσης της έτερης θυγατρικής «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.», προς αποτροπή επικείμενου άμεσου κινδύνου επέλευσης ζημίας στην Εταιρεία και την θυγατρική της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

απορρίπτεται ομοφρόνως καθώς η απόφαση για την υπαγωγή της Εταιρείας στο άρθρο 106 ελήφθη στην αμέσως προηγούμενη ΓΣ της Εταιρείας η οποία έλαβε μεγάλη δημοσιότητα και πριν τη συνεδρίαση και μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης. Επιπροσθέτως η ως άνω απόφαση είναι όχι μόνο προς το συμφέρον της εταιρείας αλλά στην πραγματικότητα είναι για την σωτηρία της.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *