Συνέντευξη της Μελίνας Τραυλού στο Forbes | Παγκόσμιος ηγέτης η ελληνόκτητη ναυτιλία

traulou melina

Η πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, η πρώτη γυναίκα που αναλαµβάνει τα ηνία της ηγεσίας της ελληνόκτητης ναυτιλίας, στέλνει μήνυμα υπεροχής και επαγρύπνησης.

Συνέντευξη στους Χάρη Φλουδόπουλου – Αναστασία Βαμβακά

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

H Μελίνα Τραυλού, µε µεγάλη πείρα στις ευρωπαϊκές διαπραγµατεύσεις, τονίζει στη συνέντευξή της στο “Forbes” ότι η ΕΕΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις κυρίως για την ένταξη της ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας Δικαιωµάτων Εκποµπών, εκτιµώντας την καθοριστική σηµασία που έχει η συµπερίληψη των θέσεων της ΕΕΕ για τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς της. Όπως εκτιµά η πρόεδρος της Ένωσης, η ευρωπαϊκή ναυτιλία πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της να αναδείξει και να επικοινωνήσει τη στρατηγική σηµασία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου στους ευρωπαϊκούς θεσµούς. 

Η τεράστια συµβολή της ελληνόκτητης ναυτιλίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ορισµένες φορές είναι αναντίστοιχη µε την εικόνα που διαµορφώνουν οι πολίτες. Έχοντας αυτό ως δεδοµένο, η κυρία Τραυλού θέτει ψηλά τον πήχη της εξωστρέφειας, αναφέροντας ότι βασικός της στόχος είναι “να εργαστούµε σε αυτό το πεδίο της εξωστρέφειας και της διαφώτισης της κοινής γνώµης, ώστε να γίνει αντιληπτό το στρατηγικό πλεονέκτηµα της ναυτιλίας µας στην εθνική οικονοµία, αλλά και το ισχυρό, αδιάλειπτο, συνεπές κοινωνικό αποτύπωµά της”.

Με το βλέµµα στραµµένο στην ισχυροποίηση της ελληνικής σηµαίας, η κυρία Τραυλού µέσω του “Forbes” τονίζει πως “έχουν γίνει καθοριστικές κινήσεις από την ελληνική Πολιτεία που είχαν ως αποτέλεσµα να ανατρέψουν την τάση φυγής, που είχε πάρει επικίνδυνες διαστάσεις. Για να επιτύχουµε, όµως, την προσέλκυση πλοίων στην ελληνική σηµαία, απαιτείται πλήρης εκσυγχρονισµός του νηολογίου και των προσφερόµενων υπηρεσιών του”, ενώ στο κρίσιµο ζήτηµα της προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελµα ξεκαθάρισε ότι η καµπάνια που ξεκίνησε ο προκάτοχός της, Θεόδωρος Βενιάµης, θα συνεχιστεί µε αµείωτο ρυθµό. 

– Η ελληνόκτητη ναυτιλία συνεχίζει να κρατά τα σκήπτρα σε παγκόσµιο επίπεδο. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε να συνεχιστεί το ελληνικό θαύµα; Ποιες είναι σε αυτή την κατεύθυνση οι προτεραιότητες της θητείας σας ως προέδρου της ΕΕΕ; 

Η ελληνόκτητη ναυτιλία παραµένει ο παγκόσµιος ηγέτης, αποδεικνύοντας την αντοχή µας, παρά το διεθνές ασταθές περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί από την υγειονοµική, οικονοµική, αλλά και γεωπολιτική κρίση. Η επικράτηση δεν είναι µόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική. Ο ελληνικός εφοπλισµός αναγνωρίζεται ως ένας αξιόπιστος πάροχος των θαλάσσιων µεταφορικών υπηρεσιών από τους εµπορικούς µας εταίρους.

Ανέλαβα την προεδρία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών σε µια περίοδο µε πολλές προκλήσεις για τη ναυτιλία. Οι προτεραιότητες στην πλειονότητά τους, όµως, είναι διαχρονικές. Σε εθνικό επίπεδο, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας µας και η περαιτέρω ενίσχυση των ήδη στενών δεσµών µε τον τόπο µας. Σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, η συνέχιση της ηγετικής παρουσίας, αλλά και συµµετοχής της ελληνικής ναυτιλίας στα τεκταινόµενα για τη µετάβαση του κλάδου στην “πράσινη εποχή”. 

– Ποιο είναι το µήνυµα που στέλνετε εν όψει της διεθνούς έκθεσης “Ποσειδώνια”, που επιστρέφει µετά την πανδηµία;

Η διεθνής ναυτιλιακή διοργάνωση των “Ποσειδωνίων” θα προσελκύσει και πάλι το παγκόσµιο ενδιαφέρον του κλάδου, και όχι µόνο, στη χώρα µας. Διαχρονικά τα “Ποσειδώνια” αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για να προβληθεί ο νευραλγικός ρόλος του ναυτιλιακού κλάδου στην παγκόσµια οικονοµία. 

Σε συνδυασµό µε το έντονο διεθνές ενδιαφέρον για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, τα “Ποσειδώνια 2022” θα αποτελέσουν, επιπλέον, ένα εξαιρετικό βήµα προβολής του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της παγκόσµιας ναυτιλίας, αλλά και της περιβαλλοντικής απόδοσης του ελληνόκτητου στόλου. 

Τέλος, τα “Ποσειδώνια” θα προσφέρουν µια µοναδική πλατφόρµα επικοινωνίας των πιο καινοτόµων και τεχνολογικά προηγµένων δυνατοτήτων σύγχρονης λειτουργίας του κλάδου, µε ιδιαίτερη έµφαση σε εφαρµογές που οδηγούν στη σταδιακή απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα.

Στο πλαίσιο αυτό, το µήνυµά µας ως ΕΕΕ είναι σαφές και ηχηρό. Η ελληνική ναυτιλία έχει τεκµηριωµένες, ρεαλιστικές θέσεις ώστε να συµβάλει έµπρακτα στην υιοθέτηση βιώσιµων πολιτικών προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, ο ελληνόκτητος στόλος είναι έτοιµος να πρωταγωνιστήσει και στη νέα εποχή της πράσινης ναυτιλίας.

Εξωστρέφεια, πράσινη μετάβαση, ισχυροποίηση της ελληνικής σημαίας, κοινωνική αλληλεγγύη, οι προτεραιότητες της προέδρου της ΕΕΕ 

– Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες ενεργειών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών το επόµενο διάστηµα στη διαµόρφωση του διεθνούς θεσµικού πλαισίου της ναυτιλίας και κυρίως στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Βασικός άξονας των ενεργειών µας είναι η επίτευξη της ένταξης της ναυτιλίας στις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής σκηνής, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό και στρατηγικό ρόλο της. Αυτό θα βοηθήσει ώστε τα προτεινόµενα για τον κλάδο µέτρα να εναρµονίζονται µε την παράµετρο της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας, αλλά και της εφικτής εφαρµογής τους.


Η ΕΕΕ διαθέτει σηµαντική τεχνογνωσία και συσσωρευµένη εµπειρία για θέµατα ναυτιλιακής πολιτικής, µέσω και της πολυετούς συµµετοχής της στα διεθνή αντιπροσωπευτικά όργανα της ναυτιλίας. Έχει όλα τα εχέγγυα για να συµβάλει εποικοδοµητικά και ουσιαστικά στη διαµόρφωση του ευρωπαϊκού και διεθνούς κανονιστικού πλαισίου, που θα ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της παγκόσµιας ναυτιλίας. 

Ως υψηλή προτεραιότητα προσεγγίζουµε το επίκαιρο θέµα της βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της ναυτιλίας και κυρίως τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέµα της ένταξης της ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας Δικαιωµάτων Εκποµπών, το ευρύτερα γνωστό ως EU ETS.

Η σχετική νοµοθετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και θεωρούµε καθοριστικής σηµασίας να ληφθούν υπόψη οι στοχευµένες και στοιχειοθετηµένες παρεµβάσεις της ευρωπαϊκής ναυτιλίας για τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς της. Επίσης, η ΕΕΕ παρακολουθεί πάντα στενά τις διεργασίες στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (IMO) των Ηνωµένων Εθνών, ο οποίος αποτελεί τον κατεξοχήν αρµόδιο οργανισµό κανόνων για τη ναυτιλία, µε στόχο να επιτευχθεί σε διεθνές επίπεδο η υιοθέτηση των αποτελεσµατικών µέτρων που θα οδηγήσουν στην πραγµατοποίηση των στόχων µας για µια πράσινη ναυτιλία. 

Μελίνα Τραυλού: Παγκόσμιος ηγέτης η ελληνόκτητη ναυτιλία

– Η παγκόσµια εφοδιαστική αλυσίδα έχει δεχθεί νέα ισχυρά πλήγµατα εξαιτίας των προβληµάτων στην Κίνα αλλά και του πολέµου στην Ουκρανία. Ποιες πρωτοβουλίες µπορεί να αναλάβει ο κλάδος της ναυτιλίας στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της οµαλής λειτουργίας της αγοράς;

Η ναυτιλία και οι άνθρωποί της τα τελευταία χρόνια ήρθαν, λόγω της πανδηµίας, αντιµέτωποι µε χαοτικές καταστάσεις στα λιµάνια. Τα υγειονοµικά µέτρα και οι περιορισµοί που εφαρµόστηκαν ανά τον κόσµο συντέλεσαν στην απορρύθµιση των εφοδιαστικών αλυσίδων. Υπήρξε σοβαρή συµφόρηση σε λιµένες, καθυστερήσεις στην προώθηση των εµπορευµάτων, αδυναµία µετακίνησης των ναυτικών προς και από τα πλοία, και άλλα.

Ο ναυτιλιακός κλάδος αντιµετώπισε, επίσης, σηµαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά του να διαφυλάξει την υγεία των ναυτικών, οι οποίοι ως εργαζόµενοι πρώτης γραµµής συνέβαλαν τα µέγιστα στην αδιάλειπτη λειτουργία του διεθνούς εµπορίου. 

Στις συνεχιζόµενες δυσχέρειες λόγω της υγειονοµικής κρίσης και παράλληλα µε τα αυστηρά περιφερειακά µέτρα που ισχύουν ακόµη σε κάποιες χώρες, ήρθε να προστεθεί, τους τελευταίους µήνες, η γεωπολιτική κρίση στην Ευρώπη, µε πολυδιάστατες συνέπειες στην οµαλή λειτουργία του θαλάσσιου εµπορίου. 

Όµως, ακόµα και υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, ο κλάδος µας αναδείχτηκε ως η αξιόπιστη µεταφορική δύναµη του 90% του διεθνούς εµπορίου και απέδειξε την καθοριστική συµβολή του στην εύρυθµη διαβίωση των πολιτών.

Από την πρώτη στιγµή, προτεραιότητά µας ήταν και είναι οι άνθρωποί µας, οι ναυτικοί µας. Ειδικά στο θέµα της διεξαγωγής του θαλάσσιου εµπορίου στη ρωσοουκρανική περιοχή, εστιάζουµε στην ασφάλεια των πληρωµάτων και των πλοίων.

Συλλογικά ως κλάδος, αλλά και µεµονωµένα ως εταιρείες, αναλάβαµε πρωτοβουλίες έµπρακτης υποστήριξης των ναυτικών αλλά και των οικογενειών τους που δοκιµάζονται από την κρίση αυτή. 

Σε κάθε περίπτωση, πάγια θέση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών είναι να µην εµπλέκεται σε πολιτικές διεργασίες. Αποστολή µας είναι, µέσω των επιχειρηµατικών µας δραστηριοτήτων, να οικοδοµούµε ένα παγκόσµιο περιβάλλον συνεργασίας, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην προάσπιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας ανάµεσα στους λαούς. 

Ελπίζουµε σύντοµα να υπάρξουν πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο προκειµένου να επιστρέψει η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Όσον αφορά τα πλήγµατα στην εφοδιαστική αλυσίδα, η εµπορική ναυτιλία είναι σε εγρήγορση, όταν εξοµαλυνθούν οι εξωγενείς παράγοντες, να συµβάλει στην κατά το δυνατό πιο άµεση και αποτελεσµατική οµαλοποίηση της κατάστασης. 

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί εθνικό κεφάλαιο και θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να μας ενώσει όλους, ναυτιλία, κοινωνία και πολιτεία 

– Πόσο έτοιµη είναι η ελληνική ναυτιλία να υποστηρίξει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο, καθώς και για την εξασφάλιση των εισαγωγών της σε βασικά αγαθά; 

Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί το 59% της κοινοτικής ναυτιλίας. Ειδικότερα, καταγράφει εντυπωσιακά ποσοστά σε συγκεκριµένες κατηγορίες πλοίων, όπως 70% σε δεξαµενόπλοια, 80% σε φορτηγά χύδην ξηρού φορτίου και 80% σε LNG.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν τη στρατηγική διάσταση της ναυτιλίας µας για την Ευρώπη, και συγκεκριµένα για τη διασφάλιση των εισαγωγών ενέργειας και άλλων βασικών προϊόντων από διαφορετικές και αποµακρυσµένες περιοχές του κόσµου. Έτσι, διευκολύνει την Ε.Ε. να µειώσει την εξάρτησή της από περιορισµένο αριθµό χωρών.

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει φιλόδοξους στόχους για την απανθρακοποίηση του κλάδου µεταφορών, περιλαµβανοµένης και της ναυτιλίας. Ποιες είναι οι ρεαλιστικές προϋποθέσεις προκειµένου να γίνει πράξη η πράσινη µετάβαση της ναυτιλίας; Μήπως οι υψηλοί στόχοι για την πλήρη απανθρακοποίηση και τον µηδενισµό των εκποµπών ρύπων, στο µέτρο που θεωρούνται υπερβολικά φιλόδοξοι, θέτουν σε κίνδυνο το success story της ελληνόκτητης και κατ’ επέκταση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας;

Καταρχάς θέλω να τονίσω ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί διαχρονικά στην πράσινη µετάβαση του κλάδου. Επιπλέον, η θετική περιβαλλοντική απόδοση του στόλου µας είναι δεδοµένη. Εκπροσωπώντας έναν σύγχρονο και νέας ηλικίας στόλο, οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να επενδύουν σε νεότευκτα πλοία και νέες τεχνολογίες, έχοντας παράλληλα το πλεονέκτηµα της µακρόχρονης τεχνογνωσίας. Υποστηρίζουµε τους φιλόδοξους στόχους που θέτει κατά προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουµε δηλώσει παρόντες να συνδράµουµε στην επίτευξη αυτών.

Ταυτόχρονα, έχουµε θέσει στο τραπέζι των συζητήσεων την παράµετρο του ρεαλισµού και της ανάγκης λήψης εφικτών κι εφαρµοστέων µέτρων. Επιπροσθέτως, έχουµε θέσει την ανάγκη της συντονισµένης ενεργοποίησης όλων των συµµετεχόντων στην αλυσίδα της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρω τα ναυπηγεία, τους κατασκευαστές µηχανών, τους παραγωγούς καυσίµων, οι οποίοι έχουν όλοι το δικό τους καθοριστικό µερίδιο ευθύνης για την επίτευξη του κοινού στόχου της πράσινης µετάβασης. 

Όσον αφορά το “success story” της ελληνόκτητης ναυτιλίας, έχει διαχρονικά αποδειχθεί ότι οφείλεται και στην ικανότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις και να προβλέπουν και να προσαρµόζονται σε κάθε νέα τάξη πραγµάτων µε ιδιαίτερη προνοητικότητα και επιτυχία. 

Και επειδή ρωτάτε και για ενδεχόµενους κινδύνους γενικότερα για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, θέλω να επαναλάβω ότι σε κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει πάντοτε να συνεκτιµώνται οι ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσµια ανταγωνιστικότητα αυτής και, άρα, στη βιωσιµότητα του κλάδου απέναντι στον σκληρό ανταγωνισµό εκτός Ευρώπης. 

Το “success story” οφείλεται στην ικανότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις, να προβλέπουν και να προσαρμόζονται. 

– Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά το επίπεδο επικοινωνίας και κατανόησης της ναυτιλιακής κοινότητας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Σκοπεύετε ως πρόεδρος να αναλάβετε πρωτοβουλίες για αναβάθµιση της παρουσίας της Ένωσης στις Βρυξέλλες; 

Θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της να αναδείξει και να επικοινωνήσει τη στρατηγική σηµασία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου στους ευρωπαϊκούς θεσµούς. Παρατηρείται συχνά το φαινόµενο να προωθούνται νοµοθετικές προτάσεις οριζόντιου χαρακτήρα που δεν συνάδουν µε τον τρόπο λειτουργίας της ναυτιλίας. Εναπόκειται, λοιπόν, στους αντιπροσωπευτικούς οργανισµούς της ναυτιλίας να ενηµερώσουν σχετικά τα νοµοθετικά όργανα για τις ανάγκες αυτής.

Ως ΕΕΕ, έχουµε διαχρονικά ενεργή παρουσία στους ευρωπαϊκούς θεσµούς στις Βρυξέλλες. Από το 2018 λειτουργεί και το γραφείο µας στις Βρυξέλλες, αλλά οι συνθήκες της πανδηµίας COVID-19 επιβράδυναν την πλήρη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Σε κάθε περίπτωση, η ενεργή και εξωστρεφής παρουσία µας στις Βρυξέλλες παραµένει στις προτεραιότητές µας. 

– Η ελληνική σηµαία αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτηµα για την ελληνόκτητη ναυτιλία. Με ποια κίνητρα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις εκτιµάτε ότι θα µπορούσε να δοθεί µια νέα ώθηση για επιστροφή µεγαλύτερου µέρους του ελληνόκτητου στόλου στην ελληνική σηµαία;

Όραµά µας είναι να δούµε ξανά την ελληνική σηµαία να κυριαρχεί. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου µε µέτρο σύγκρισης τα πλεονεκτήµατα των κύριων ανταγωνιστικών νηολογίων εντός και εκτός Ευρώπης.

Έχουν γίνει καθοριστικές κινήσεις από την ελληνική Πολιτεία που είχαν ως αποτέλεσµα να ανατρέψουν την τάση φυγής, που είχε πάρει επικίνδυνες διαστάσεις. Για να επιτύχουµε, όµως, την προσέλκυση πλοίων στην ελληνική σηµαία, απαιτείται πλήρης εκσυγχρονισµός του νηολογίου και των προσφερόµενων υπηρεσιών του. Συνεργαζόµαστε µε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε στόχο να προχωρήσει άµεσα και αποτελεσµατικά το όλο εγχείρηµα. 

Τραυλού Forbes - ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΞΩ

Ένα διαχρονικό ζητούµενο για τον κλάδο αποτελεί η αναβάθµιση της ναυτικής παιδείας. Ποιες πρωτοβουλίες θα µπορούσαν να αναληφθούν σε αυτή την κατεύθυνση; Τι προτείνετε στην ελληνική κυβέρνηση; 

Η αναβάθµιση του συστήµατος ναυτικής εκπαίδευσης θα συµβάλει καθοριστικά στο όραµά µας για την αναβίωση της ναυτοσύνης στην Ελλάδα. Ως ναυτικό έθνος, έχουµε δικαίωµα και υποχρέωση να διατηρήσουµε, αλλά και να εξελίξουµε, τη µοναδική ναυτική µας παράδοση.

Η ολιστική αντιµετώπιση των χρόνιων παθογενειών του ισχύοντος συστήµατος αποτελεί µονόδροµο, αλλά και τη µόνη λύση ουσίας. Οι ναυτικές µας Ακαδηµίες πρέπει να παράγουν αξιωµατικούς που, εκτός από την έµφυτη ναυτοσύνη που διακρίνει τον λαό µας, να έχουν την αναγκαία τεχνογνωσία να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις της ναυτιλίας.

Η ΕΕΕ συµµετείχε ενεργά στην εκπόνηση της µελέτης του Ιδρύµατος Ευγενίδου, στην οποία στοιχειοθετείται ένα “πακέτο” προτάσεων για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος ναυτικής εκπαίδευσης. Η µελέτη αυτή, που έχει ήδη υποβληθεί στην Πολιτεία, θεωρούµε ότι αποτελεί ένα εγχειρίδιο αποτελεσµατικής και σφαιρικής αντιµετώπισης του θέµατος. 

– Υπάρχουν σκέψεις για την συµβολή της ΕΕΕ στην προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελµα; 

Η ΕΕΕ σχεδίασε και υλοποίησε το 2021 καµπάνια ενηµέρωσης µε τίτλο “Μια θάλασσα ευκαιρίες”, µε στόχο την ανάδειξη των επαγγελµατικών ευκαιριών που προσφέρει η επιλογή του ναυτικού επαγγέλµατος. Η πρωτοβουλία αυτή θα συνεχισθεί µε επιµονή και υποµονή.

Ωστόσο είναι απαραίτητες οι συνέργειες µε την Πολιτεία για να µπορέσει η επαγγελµατική δύναµη και η προοπτική του ναυτικού επαγγέλµατος να βρει την ανάλογη ανταπόκριση. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδεικτικά σας αναφέρω τη σηµασία που έχει η ένταξη της αξίας του ναυτικού επαγγέλµατος στον επαγγελµατικό προσανατολισµό στα σχολεία. 

– Πόσο αλλάζει τη ναυτιλία η ψηφιακή µετάβαση και η εισαγωγή καινοτόµων τεχνολογιών; Είναι έτοιµη η ελληνόκτητη ναυτιλία για το disruption της νέας εποχής στον κλάδο; 

Η ναυτιλία µας είναι µια διεθνής, παγκοσµιοποιηµένη βιοµηχανία. Έχει ιστορικά αντιµετωπίσει µε απόλυτη επιτυχία προκλήσεις από ποικίλες καινοτοµίες στην τεχνολογία λειτουργίας της, στα ναυτιλιακά καύσιµα, αλλά και µεταρρυθµίσεις στα κανονιστικά πλαίσια που τη διέπουν.

Η ψηφιακή µετάβαση ήδη κυριαρχεί στον κλάδο µας, χωρίς όµως να αντικαθιστά τη σηµασία και τον καθοριστικό παράγοντα του ανθρώπινου δυναµικού, που αποτελεί κινητήρια δύναµη κάθε παραγωγικής δραστηριότητάς µας. 

Όσον αφορά τις καινοτόµες τεχνολογίες, όπως προανέφερα, οι Έλληνες πλοιοκτήτες πρωτοστατούν στο παγκόσµιο ναυτιλιακό γίγνεσθαι, στις τεχνολογικές και όχι µόνο εξελίξεις. Διακρινόµαστε για το προτέρηµα της πρωτοπορίας και της έγκαιρης υιοθέτησης των αξιόπιστων τεχνολογικών δεδοµένων και των καινοτόµων προτάσεων που συµβάλλουν αποδεδειγµένα στην επιτυχή ένταξη της ναυτιλίας µας στην ψηφιακή µετάβαση. 

Κλείνοντας, ήθελα την άποψή σας όσον αφορά το perception που υπάρχει γενικά στη χώρα µας για τον ρόλο και τη σηµασία της ναυτιλίας. Πιστεύετε ότι η ελληνική ναυτιλία τυγχάνει της αναγνώρισης που της αρµόζει από την κοινωνία και την Πολιτεία;

Γεγονός είναι ότι το κοινωνικό σύνολο δεν έχει πλήρη εικόνα για τις αναντικατάστατες, πολυεπίπεδες, εθνικής σηµασίας υπηρεσίες που προσφέρει ο κλάδος µας, στον οποίο, ως Ελλάδα, εκπροσωπούµε το 21% της παγκόσµιας χωρητικότητας και το 59% της ευρωπαϊκής. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουµε όλοι εµείς που ανήκουµε στη ναυτιλιακή οικογένεια να λειτουργούµε ως αγγελιοφόροι του ζωτικού ρόλου της ναυτιλίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ένας από τους βασικούς µου στόχους, ως πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, είναι να εργαστούµε σε αυτό το πεδίο της εξωστρέφειας και της διαφώτισης της κοινής γνώµης, ώστε να γίνει αντιληπτό το στρατηγικό πλεονέκτηµα της ναυτιλίας µας στην εθνική οικονοµία, αλλά και το ισχυρό, αδιάλειπτο, συνεπές κοινωνικό αποτύπωµά της.

Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ στο συλλογικό όχηµα κοινωνικής αλληλεγγύης της ναυτιλιακής οικογένειας, τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. Μαζί µε την ΕΕΕ τα τελευταία 10 χρόνια έχουν προσφέρει πάνω από 80.000.000 ευρώ για την υλοποίηση δράσεων στους τοµείς της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας και στήριξης των ευπαθών οµάδων και αντιµετώπισης κρίσεων. 

Κοινός στόχος Πολιτείας και εφοπλισµού είναι η διατήρηση της ηγετικής παρουσίας της ελληνόκτητης ναυτιλίας στο διεθνές προσκήνιο και η µεγιστοποίηση της ποικίλης συνεισφοράς της στον τόπο. Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί εθνικό κεφάλαιο και θα εργαστώ µε όλες µου τις δυνάµεις ώστε ο κλάδος µας και η επιχειρηµατική και κοινωνική του θετική αποτίµηση να καταγραφεί και να εµπνεύσει τους νέους ανθρώπους να συµµετέχουν σε αυτόν, ώστε να µας ενώσει όλους, ναυτιλία, κοινωνία και Πολιτεία.

Αναδημοσίευση από την ειδική έκδοση του περιοδικού Forbes “Ποσειδώνια 2022” 

Φωτογραφίες: Bill Georgoussis 

2 thoughts on “Συνέντευξη της Μελίνας Τραυλού στο Forbes | Παγκόσμιος ηγέτης η ελληνόκτητη ναυτιλία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *