Πριν ξεκινήσετε μια startup… κάνετε αυτές τις 3 ερωτήσεις στον εαυτό σας

Οι 3 ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας πριν ξεκινήσετε μια startup