Γιατί οι Αζέροι (Socar) δεν πήραν τον έλεγχο της διανομής του αερίου στην Ελλάδα

Γιατί οι Αζέροι (Socar) δεν πήραν τον έλεγχο της διανομής του αερίου στην Ελλάδα