ΑΠΕ: Ο COVID-19 ενεργοποιεί τις πράσινες επενδύσεις

ΑΠΕ: Ο COVID-19 ενεργοποιεί τις πράσινες επενδύσεις

Green Deal: O COVID-19 δοκιμάζει τις αντοχές της συμφωνίας στην ΕΕ

Ο κορωνοϊός βάζει σε δοκιμασία τις αντοχές του ευρωπαϊκού Green Deal