Ευρω-κορβέτα | Ναυπήγηση του πρώτου πλοίου το 2026-2027 ο στόχος

Ευρω-κορβέτα | Ναυπήγηση του πρώτου πλοίου το 2026-2027 ο στόχος