Το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ – Πώς εκλέγεται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ; Οδηγός 10 σημείων

Οδηγός:Το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ-Πώς εκλέγουν Πρόεδρο;(electoral college και swing states)