Στην ehret+klein το πρώην κτίριο του ΔΟΛ στη Χρήστου Λαδά

Στην ehret+klein το πρώην κτίριο του ΔΟΛ στη Χρήστου Λαδά