Ισπανικές φρεγάτες F-110 και A3000 | Τα χαρακτηριστικά των φρεγατών

Ισπανικές φρεγάτες F-110 και A3000 | Τα χαρακτηριστικά των φρεγατών

Ναυπηγεία Ελευσίνας | Γιατί υπάρχει στασιμότητα | Τι συμβαίνει

Ναυπηγεία Ελευσίνας | Γιατί υπάρχει στασιμότητα | Τι συμβαίνει

Οι δύσκολες εξισώσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας – Σκαραμαγκά| Κλειδί τα εξοπλιστικά

Οι δύσκολες εξισώσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας - Σκαραμαγκά| Κλειδί τα εξοπλιστικά

Axis | ONEX | Ναυπηγεία Ελευσίνας |Προχωρά η εξυγίανση

Τέλος, στον «κλεφτοπόλεμο» που είχε ξεκινήσει η AXIS για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, έβαλε η γενική συνέλευση…