Είναι οι ΜΚΟ πιο ισχυρές από τα κράτη;

Είναι οι ΜΚΟ πιο ισχυρές από τα κράτη;