Ανάλυση:Γιατί η Τουρκία θέλει προγεφύρωμα στη Λιβύη, νότια της Κρήτης;

Ανάλυση:Γιατί η Τουρκία θέλει προγεφύρωμα στη Λιβύη, νότια της Κρήτης;