Να γίνει το σπίτι του Atatürk στη Θεσσαλονίκη Μουσείο Ελληνικής Γενοκτονίας

Να γίνει το σπίτι του Atatürk στη Θεσσαλονίκη Μουσείο Ελληνικής Γενοκτονίας

«Meds Yeghern» η Γενοκτονία των Αρμενίων του 1915, για το Λευκό Οίκο.Απόρριψη από την Τουρκία

«Meds Yeghern» η Γενοκτονία των Αρμενίων του 1915, για το Λευκό Οίκο.Απόρριψη από την Τουρκία