Ναυπηγεία Σκαραμαγκά | Το κρίσιμο 20ήμερο των εργαζομένων

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά | Το κρίσιμο 20ήμερο των εργαζομένων

Ένα κρίσιμο 20ημερο έχουν μπροστά τους οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, προκειμένου να λυθεί το θέμα της καταβολής των αποζημιώσεων τους και να ανοίξει ο δρόμος για την μεταβίβαση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο νέο ιδιοκτήτη τους τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Ίσως η πιο σημαντική ημέρα είναι σήμερα  που οι εργαζόμενοι του ναυπηγείου καλούνται σε ενημερωτική γενική συνέλευση όπου θα συζητηθεί  το σχέδιο της λύσης των εργασιακών σχέσεων, αλλά και ο τρόπος καταβολής των αποζημιώσεων και των δεδουλευμένων.

Για να γίνουν πράξη και τα δύο  θα πρέπει να εκπληρωθούν δυο προϋποθέσεις. Να υπάρξει κοινό πρακτικό μεταξύ του σωματείου και της ειδικής διαχείρισης και να παραιτηθούν οι εργαζόμενοι από την συντηριτική κατάσχεση που έχουν κάνει στα χέρια του δημοσίου. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μέχρι 15 Δεκεμβρίου, ώστε το Δημόσιο να αποδώσει τα χρήματα στην ειδική διαχείριση πριν τη λήξη του έτους.

Ειδικότερα όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό σημείωμα του δικηγόρου των εργαζομένων  Βασίλη Πήττα, προκειμένου να ισχύσει το πλαίσιο των αποζημιώσεων και να καταβληθούν τα ποσά που αναφέρονται σ’ αυτό, πρέπει απαραίτητα να υπάρξουν δύο προϋποθέσεις:

«Η πρώτη είναι να γίνει αποδεκτό το πλαίσιο αυτό από το σωματείο και να υπογραφεί  κοινό πρακτικό  με την ειδική διαχείριση, το οποίο θα υποβληθεί στο Ανώτατο Συμβούλιο  Εργασίας. Αν δεν υπογραφεί το κοινό πρακτικό, το πλαίσιο δεν ισχύει, οπότε πάμε στις διανομές σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου της ειδικής διαχείρισης. Η δεύτερη είναι να παραιτηθούμε από τη συντηρητική κατάσχεση που έχουμε κάνει στα χέρια του Ελληνικού Δημοσίου ως τρίτου».

Όπως υπογραμμίζεται αν δεν υπάρξει παραίτηση δεν θα υπάρχουν τα χρήματα για να πληρωθούν όλα όσα έχουν συμφωνηθεί. Επίσης προστίθεται ότι επειδή η κατάσχεση έχει γίνει ονομαστικά από τους εργαζόμενους, θα πρέπει ατομικά ο καθένας να παραιτηθεί μια  διαδικασία, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, ώστε το Δημόσιο να αποδώσει τα χρήματα στην ειδική διαχείριση πριν τη λήξη του έτους.

Ολόκληρη η επιστολή του δικηγόρου Βασίλη Πήττα προς τους εργαζόμενους έχει ως εξής:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ. ΠΗΤΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Αγαπητοί εργαζόμενοι

Μετά από προσπάθειες και αγώνες ετών, φτάσαμε επί τέλους σε ένα ορατό αποτέλεσμα. Η αρχή έγινε τον Ιούλιο του 2022, όταν ο Υπουργός Οικονομικών δεσμεύτηκε ότι το ποσό του ICC θα διατεθεί για την πληρωμή των εργαζομένων.. Αλλά και μετά την δέσμευση αυτή , η συνέχεια δεν ήταν καθόλου εύκολη.

Υπήρχε η αντίδραση άλλων πιστωτών, οι οποίοι με βάση το νόμο θα λάμβαναν μέρος στις διαδικασίες διανομής. Υπήρχε η επιφύλαξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου που έθεταν θέμα κοινοτικών ενισχύσεων, αλλά και των Νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έθεταν θέμα συμψηφισμού του ποσού αυτού με τα ποσά που θα έπρεπε να επιστρέψει η ΕΝΑΕ, με βάση αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω προηγούμενων μη συμβατών με το Κοινοτικό Δίκαιο ενισχύσεων, ύψους πάνω από 600 εκατ.

Χρειάστηκαν επανειλημμένες πιέσεις του σωματείου απ’ ευθείας προς τους αρμόδιους Υπουργούς και μέσω της Κοινοβουλευτικής διαδικασίας , ενώ πραγματοποιήθηκαν και σειρά συναντήσεων μας με τους εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα. Πρώτος στόχος ήταν να λυθεί το θέμα του συμψηφισμού του ποσού του ICC ώστε να αποδεσμευτούν τα χρήματα και να καταστεί δυνατόν να αποδοθούν από το Δημόσιο στον ειδικό διαχειριστή. Ήδη αυτό έγινε με σχετική νομοθετική διάταξη που το Υπουργείο Οικονομικών έφερε στη Βουλή και ψηφίστηκε στις 6-12- 2022. Δεύτερος στόχος ήταν να διευρυνθούν τα προνόμια των εργαζομένων, ώστε να αυξηθούν τα ποσά που θα διανεμηθούν σ’ αυτούς.

Μέχρι τώρα, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι εργαζόμενοι μπορούσαν να λάβουν τα ποσά που με βάση το Νόμο της ειδικής διαχείρισης εντάσσονται στα προαφαιρούμενα έξοδα (αποζημιώσεις απολύσεως από 12-10-2015 μέχρι και την λήξη όλων των συμβάσεων, και διαφορές 35% για την περίοδο της ειδικής διαχείρισης) και περίπου το 80-85% των ποσών που εντάσσονται στα γενικά προνόμια (διαφορές 35% για μια διετία πριν την ειδική διαχείριση και αποζημιώσεις για αποχωρήσεις πριν τις 12-10-2015).

Επί πλέον, όσοι από τους εργαζόμενους είχαν αποχωρήσει με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το 2013 και μετά μέχρι σήμερα, ή συμπληρώνουν τώρα αυτές τις προϋποθέσεις, η αποζημίωση που θα λάμβαναν θα ήταν ίση με το 40% της νόμιμης αποζημίωσης. Για τους εργαζόμενους μάλιστα που είχαν αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη ή με σύνταξη αναπηρίας από το Φεβρουάριο του 2013 και μετά ετίθετο θέμα αμφισβήτησης για το αν δικαιούνται αποζημίωση.

Εν πάσει περιπτώσει και με την παραδοχή των πλέον ευνοϊκών ερμηνειών σε αμφισβητούμενα θέματα, το σύνολο των χρημάτων που θα μπορούσαν να λάβουν οι εργαζόμενοι, με το ισχύον νομικό πλαίσιο θα έφθαναν το πολύ μέχρι το 75% του ποσού του ICC. Και υπό την προϋπόθεση ότι το Δημόσιο θα έδινε στην ειδική διαχείριση το ποσό του ICC.

Μετά από ιδιαίτερα δύσκολες διαπραγματεύσεις που κορυφώθηκαν στο στάδιο της διαβούλευσης καταλήξαμε με την πλευρά του ειδικού διαχειριστή ,ο οποίος σύμφωνα με το νόμο της ειδικής διαχείρισης έχει την ευθύνη για τη διανομή των διαθεσίμων ποσών προς τους πιστωτές, στο εξής πλαίσιο: (α) Λύση των εργασιακών σχέσεων του συνόλου του ενεργού προσωπικού της ΕΝΑΕ μέχρι την 31.01.2023.  Την ίδια μέρα με την λύση των συμβάσεων θα καταβληθεί στο ενεργό σήμερα προσωπικό η αποζημίωση λόγω καταγγελίας. Στο 100% και γι’ αυτούς που είναι ήδη συνταξιούχοι ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση

Την ίδια μέρα θα καταβληθεί και το 35% για την περίοδο της ειδικής διαχείρισης (από το Μάρτιο του 2018 μέχρι τη λύση της σύμβασης), με εκκαθάριση και καταβολή τυχόν διαφορών μέσα σε 10 μέρες από την καταγγελία. (β) Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους συνταξιούχους που αποχώρησαν από 12.10.2015 έωç σήμερα (αποζημίωση στο 100%). (γ) Καταβολή του 35% στο προσωπικό το οποίο απασχολήθηκε στο ΠΝ και έχει ήδη αποχωρήσει από την εταιρεία, για την περίοδο από τον Μάρτιο του 2018 μέχρι τη λύση της σύμβασης εργασίας ενός εκάστου.

Το ποσό που θα πάρει ο καθένας (η διαφορά 35%) είναι αυτό που προκύπτει με βάση το παρουσιολόγιο του ΠΝ, θα καταβληθεί δε το αργότερο εντός δέκα εργασίμων ημερών από την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης. (δ) Το 35% που αφορά την περίοδο από τον Μάιο του 2014 μέχρι το Φεβρουάριο του 2016 και από το Μάρτιο του 2016 μέχρι το Φεβρουάριο του 2018, θα καταβληθεί μετά την οριστικοποίηση του πίνακα διανομής πιστωτών. (ε) η αποζημίωση στους ήδη συνταξιούχους που έχουν αποχωρήσει πριν τον Αύγουστο του 2015, θα καταβληθεί ομοίως μετά την οριστικοποίηση του πίνακα διανομής πιστωτών (στο 100% για όλους).

Πέρα από τα παραπάνω συμφωνήθηκαν και καταγράφονται στο σχετικό πρακτικό τα ακόλουθα: (στ) Θα δοθεί στις οικογένειες των εργαζομένων που απεβίωσαν από τις 18-4-2012 μέχρι σήμερα το ισόποσο της αποζημίωσης που θα λάμβαναν οι αποβιώσαντες. (ζ) Απαιτήσεις του προσωπικού οι οποίες έχουν αναγνωριστεί με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, θα ληφθούν υπόψει κατά τη διαδικασία επαλήθευσης των απαιτήσεων.

Αυτό σημαίνει ότι για τους εργαζόμενους του τροχαίου υλικού που έχουν τελεσίδικη δικαστική απόφαση, στη διαδικασία επαλήθευσης των απαιτήσεων θα ακολουθηθεί αυτό που ορίζει η δικαστική απόφαση, στη βάση όσων ισχύουν για το λοιπό προσωπικό της ΕΝΑΕ. (η) Όλες οι λοιπές απαιτήσεις εργαζομένων, οι οποίες δεν αναλύονται στο ανωτέρω πλαίσιο θα καταταγούν κατόπιν της διαδικασίας αναγγελίας και επαλήθευσης στον πίνακα κατάταξης πιστωτών κατά την κείμενη νομοθεσία.

Αγαπητοί εργαζόμενοι,

Υπό τα πραγματικά και νομικά δεδομένα και γενικά υπό τις δεδομένες γνωστές σε όλους συνθήκες, το αποτέλεσμα είναι το μέγιστο δυνατό που θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο με ένα ποσό της τάξης των 25 εκατομ. που είναι το τίμημα της πώλησης και από το οποίο θα έπρεπε να πληρωθούν τα έξοδα της διαχείρισης, οι εργαζόμενοι, το Δημόσιο, ο ΕΦΚΑ και μια σειρά άλλων πιστωτών. Δηλαδή, ουσιαστικά τίποτα.

Σήμερα μιλάμε ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν σχεδόν το σύνολο του ποσού του ICC. Είναι, νομίζουμε, σημαντικό. Κάτι περισσότερο δεν μπορούσε να επιτευχθεί… Αν κρίνει κάποιος το αποτέλεσμα με βάση τί δικαιούται από το 2012 μέχρι σήμερα και τί τελικά θα πάρει, το αποτέλεσμα μπορεί να το θεωρήσει μη ικανοποιητικό. ‘Ομως το αποτέλεσμα θα πρέπει να κριθεί σε σχέση με το τί θα λάμβανε χωρίς όλο αυτό το πλαίσιο.

Για να διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο χρειάστηκε να γίνουν πολλά, τα οποία δεν υπήρχαν. ● Από το Υπουργείο Οικονομικών ψηφίστηκε η διάταξη περί μη συμψηφισμού.

● Θα πάει στο αμέσως προσεχές διάστημα για ψήφιση στη Βουλή διάταξη για την επέκταση του προνομίου των εργαζομένων από το Μάιο του 2014 μέχρι το Φεβρουάριο του 2016 (που ήταν εκτός προνομίου) και για την αλλαγή στη σειρά πληρωμής των προνομιούχων δανειστών , ώστε όλα τα γενικά προνόμια των εργαζομένων να πάνε πριν από τα αντίστοιχα προνόμια όλων των άλλων .

● Καταφέραμε να γίνουν αποδεκτές οι θέσεις μας και να αρθούν οι αμφισβητήσεις που υπήρχαν  σε μια σειρά άλλων θεμάτων. Θέσεις που στηρίχθηκαν στις θετικές δικαστικές αποφάσεις που είχαμε πετύχει. Ενδεικτικά να αναφέρουμε:

➢ την καταβολή της διαφοράς του 35% . Σειρά διαδοχικών δικαστικών αποφάσεων.

➢ την αποζημίωση όλων των συνταξιούχων (με πλήρη, μειωμένη ή σύνταξη αναπηρίας) και μάλιστα στο 100%. Σειρά θετικών δικαστικών αποφάσεων.

➢ την ένταξη ομάδας εργαζομένων του Τροχαίου Υλικού στις ρυθμίσεις . Τελεσίδικη (εφετειακή) δικαστική απόφαση. Εάν δεν επιλύονταν αυτές οι αμφισβητήσεις, θα κάναμε την αναγγελία για τις απαιτήσεις που αφορούν και αν δεν γίνονταν δεκτές (που ήταν πολύ πιθανό), θα αναγκαζόμασταν να πάμε στο Πτωχευτικό Δικαστήριο που θα έκρινε γι’ αυτές οριστικά.

Να σημειώσουμε ακόμη ότι τη σειρά πληρωμής των πιστωτών και τον τρόπο πληρωμής, δεν τον καθορίζει ούτε ο διαχειριστής, ούτε το σωματείο, ούτε ακόμη και ο Υπουργός. Προβλέπεται δεσμευτικά από το Νόμο.

Ο Νόμος καθορίζει ποιά θεωρούνται έξοδα διαχείρισης και προαφαιρούνται, ποιά είναι τα ειδικά και γενικά προνόμια των δανειστών και ποιά η σειρά πληρωμής τους, και τέλος πώς αντιμετωπίζονται οι απαιτήσεις που δεν έχουν κανένα προνόμιο. Ο νόμος αυτός δεν μπορεί να παρακαμφθεί, όσο και να ήθελε ο διαχειριστής ή το σωματείο. ‘Ετσι , δεν κατέστη δυνατόν, παρ ́όλο που το προσπαθήσαμε σε όλα τα επίπεδα, να ενταχθούν στο παραπάνω πλαίσιο οι απαιτήσεις των εργαζομένων στις βάρδιες κατά την περίοδο της εκ περιτροπής εργασίας και απαιτήσεις εργαζομένων που δεν περιλαμβάνονται στο ΕΡΓΑΝΗ και δεν έχουν τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Αγαπητοί εργαζόμενοι,

Για να ισχύσει το παραπάνω πλαίσιο και να καταβληθούν τα ποσά που αναφέρονται σ’ αυτό, πρέπει απαραίτητα να υπάρξουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να γίνει αποδεκτό το πλαίσιο αυτό από το σωματείο και να υπογραφεί κοινό πρακτικό με την ειδική διαχείριση, το οποίο θα υποβληθεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Αν δεν υπογραφεί το κοινό πρακτικό, το πλαίσιο δεν ισχύει, οπότε πάμε στις διανομές σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου της ειδικής διαχείρισης. Η δεύτερη είναι να παραιτηθούμε από τη συντηρητική κατάσχεση που έχουμε κάνει στα χέρια του Ελληνικού Δημοσίου ως τρίτου.

Όπως γνωρίζετε, έχουμε κάνει κατάσχεση στα χέρια του δημοσίου ως τρίτου των απαιτήσεων των εργαζομένων από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι τον Απρίλιο του 2014. Το θέμα αυτό βρίσκεται στα Δικαστήρια, έχουμε δε μια πρώτη θετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατά της απόφασης αυτής το Δημόσιο έχει ασκήσει έφεση, για την οποία δεν έχει προσδιοριστεί δικάσιμος. Το Δημόσιο, προκειμένου να προχωρήσει στις όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις απαιτηθούν για την υλοποίηση όσων αναφέρονται παραπάνω και να αποδώσει τα χρήματα στην ειδική διαχείριση για να πληρωθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων, θέτει ως προϋπόθεση να ανακαλέσουμε την κατάσχεση

Και αυτό γιατί, αν το Δημόσιο δώσει τώρα τα χρήματα και συνεχιστεί η διαδικασία της κατάσχεσης και λήξει υπέρ μας, θα υποχρεωθεί ενδεχομένως να ξαναπληρώσει τα ποσά της κατάσχεσης. Δηλαδή θα υποχρεωθεί να πληρώσει δύο φορές. Αυτό, όπως είναι ευνόητο, δεν γίνεται αποδεκτό από το Δημόσιο. Η προϋπόθεση αυτή υπάρχει και στο πρακτικό που συζητήθηκε με την ειδική διαχείριση.

Για να τηρηθούν οι όροι του πρακτικού είναι αναγκαίο να υπάρξει παραίτηση από την κατάσχεση. Γιατί διαφορετικά, δεν θα υπάρχουν τα χρήματα για να πληρωθούν όλα όσα παραπάνω αναφέρονται. Στο ίδιο θέμα, επειδή η κατάσχεση έχει γίνει ονομαστικά από τους εργαζόμενους, θα πρέπει ατομικά ο καθένας να υπογράψει ατομική εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, για την ανάκληση της κατάσχεσης.

Θα αναρτηθεί από τη Δευτέρα το κείμενο της σχετικής εξουσιοδότησης για να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, ώστε το Δημόσιο να αποδώσει τα χρήματα στην ειδική διαχείριση ΠΡΙΝ τη λήξη του έτους.

Ο κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να επιλέξει αν θέλει τη συνέχιση της διαδικασίας της κατάσχεσης. Όπως όμως έχει γίνει σαφές από το Υπουργείο Οικονομικών, εάν δεν υπάρξει ανάκληση της κατάσχεσης, το Δημόσιο δεν θα αποδώσει τα χρήματα της κατάσχεσης στην ειδική διαχείριση. Για να υπάρξει δε πλήρης ενημέρωση ώστε ο κάθε εργαζόμενος να λάβει υπόψη του όλα τα ενδεχόμενα, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (3/1993) , και αν η διαδικασία της ανακοπής σχετικά με την κατάσχεση αποβεί υπέρ των εργαζομένων (μετά από χρόνια για να εκδοθεί απόφαση του Εφετείου και στη συνέχεια του Αρείου Πάγου) η απόδοση του ποσού της κατάσχεσης στους εργαζόμενους φαίνεται ότι δεν θα καταστεί δυνατή.

Και αυτό, γιατί σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, για να αποδοθούν τα χρήματα στους κατασχόντες θα πρέπει να συντρέξουν δύο προϋποθέσεις: α) Αμετάκλητη απόφαση (Αρείου Πάγου) θετική για την ανακοπή, και β) τελεσίδικη απόφαση των Πολιτικών Δικαστηρίων σχετικά με τις απαιτήσεις της περιόδου που αφορά η κατάσχεση (Απρίλιος 2012/Απρίλιος 2014- έξι συνολικά αποφάσεις).

Αλλά, τελεσίδικη δικαστική απόφαση , δεν μπορεί να υπάρξει. Και αυτό γιατί, όσο διαρκεί η ειδική διαχείριση και στη συνέχεια, μετά την ειδική διαχείριση, η πτώχευση, κατά τον νόμο δεν μπορούν τα Πολιτικά Δικαστήρια να κρίνουν καμιά υπόθεση που αφορά την υπό ειδική διαχείριση και στη συνέχεια την υπό πτώχευση εταιρεία.

Και αν, επομένως, οι εργαζόμενοι – όσοι δεν παραιτηθούν από την κατάσχεση- κερδίσουν την δικαστική διαδικασία της ανακοπής, δεν φαίνεται να υπάρχει τρόπος για να υπάρξει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, και κατά συνέπεια το Δημόσιο δεν θα τους αποδώσει τα χρήματα της κατάσχεσης.

Κλείνοντας την παρούσα ενημέρωση, επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι η διαδικασία των εξουσιοδοτήσεων για την ανάκληση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, ώστε το Δημόσιο να αποδώσει τα χρήματα στην ειδική διαχείριση ΠΡΙΝ τη λήξη του έτους.

Γιατί, σύμφωνα με όσα μας διαμηνύουν και επαναλαμβάνουν από το Υπουργείο Οικονομικών, εάν η εκταμίευση από το Δημόσιο δεν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, δεν θα μπορέσει να γίνει μετά την ημερομηνία αυτή.. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ. ΠΗΤΤΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *