Εργαζόμενοι στο Ναυπηγείο Σκαραμαγκά | Δεν θα ακολουθήσουμε πολιτική εκπτώσεων

skaramagas 1
Εργαζόμενοι στο Ναυπηγείο Σκαραμαγκά | Δεν θα ακολουθήσουμε πολιτική εκπτώσεων

Προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στο Ναυπηγείο Σκαραμαγκά διατύπωσε το Σωματείο «Η Τρίαινα», με σαφείς προειδοποιήσεις και για το μέλλον του Ναυπηγείου, ενώ αναμένεται και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι εργαζόμενοι κατέθεσαν και σειρά προτάσεων για την συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

«Επειδή τα θέματα είναι σημαντικά ζητάμε από το Ναυτικό Κλιμάκιο Σκαραμαγκά και τους αρμόδιους διευθυντές να προχωρήσουν στην υλοποίηση τους σε εύλογο χρονικό διάστημα.Για μας η ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων είναι πρωταρχικής σημασίας και δηλώνουμε ότι δεν θα ακολουθήσουμε πολιτική εκπτώσεων ούτε σήμερα ούτε και στο μέλλον», τονίζει το σωματείο εργαζομένων και επισημαίνει:

«Ζητάμε από όλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να συνταχθούν με την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων. Ζητάμε από το ΝΚΣ στα πλαίσια της καλής μας ως τώρα συνεργασίας να προχωρήσει στη λύση των προβλημάτων και να μην μεταφέρει το πρόβλημα για μελλοντική λύση στον πιθανό ιδιοκτήτη. Επαναλαμβάνουμε ότι η ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων είναι βασικός πυλώνας για το αύριο των ναυπηγείων».

Αναλυτικότερα, η επιτροπή υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Σωματείου των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά συναντήθηκε με εκπροσώπους του Nαυτικού Kλιμακίου Σκαραμαγκά ΝΚΣ και τους αρμόδιους διευθυντές των ΕΝΑΕ. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε:

Κατά την συνεδρίαση συζητήθηκαν τα παρακάτω αιτήματα τα οποία είχαν συσσωρευτεί μετά από αλλεπάλληλες επιστολές του Σωματείου και της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

Τα αιτήματα ήταν τα ακόλουθα:

· Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού των ΕΝΑΕ σύμφωνα με το νόμο 3850 /2010 και το Π. Δ 70 /90

· Αγορά μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) σύμφωνα με το Π. Δ. 134/1994

· Ατύχημα στην Νο 4 Δεξαμενή: διερεύνηση ατυχήματος, διορθωτικές ενέργειες, συντήρηση /επισκευή /αντικατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού βάση προγράμματος που δεν θα επηρεάζεται η λειτουργία της Δεξαμενής.

· Επισκευή των καμπινών γερανών.

· Έλεγχος και επισκευή των συστημάτων πυρανίχνευσης και πιστοποίηση αυτών, από εξουσιοδοτημένη εταιρεία /συνεργείο, σύμφωνα με το νόμο 3850 /2010 και της πυροσβεστικής διάταξης 15/2014

· Συντήρηση του δικτύου βιομηχανικών αερίων

· Ασφάλεια εργασιών στα πλοία.

· Διαλογή μεταφορά προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων.

· Εφαρμογή του Ν. 4808/2021 και ειδικότερα του τμήματος που αφορά την βία και την παρενόχληση στην εργασία.

Το ΝΚΣ στο θέμα των ιατρικών εξετάσεων δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις οι οποίες θα είναι: ακτινογραφία θώρακος, έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας, γενική ούρων, γενική αίματος, οφθαλμολογικός έλεγχος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακουόγραμμα και σε ορισμένες ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε χημικούς παράγοντες θα γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις.

Αγορά μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Κατά την συζήτηση τέθηκε το θέμα έλλειψης ορισμένων (ΜΑΠ) όπως φόρμες εργασίας, άρβυλα και μπουφάν τα οποία και τα επιβεβαίωσε κατά την συζήτηση και ο τεχνικός ασφαλείας.

Στον εκπρόσωπο του ΝΚΣ επισημάναμε τις προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να έχουν τα μπουφάν και συμφωνήθηκε να γίνει αίτημα από την αρμόδια διεύθυνση. Αγορά την οποία έχουν καθυστερήσει αρκετά χρόνια και φυσικά έχουν τις ευθύνες τους (ελπίζουμε όμως αυτήν την φορά το αίτημα να γίνει σωστά και όχι να αγοραστούν μπουφάν και διάφορα αλλά ΜΑΠ και να δοθούν κατά εξαίρεση).

Ακόμη αποφασίστηκε να γίνει αγορά (ΜΑΠ) για χρήση χημικών και να δοθούν στα τμήματα που κάνουν εφαρμογές πλύσεις με χημικά.

Στο τρίτο αίτημα και ποιο σοβαρό που αφορούσε το ατύχημα στην Νο 4 Δεξαμενή Ηλεκτρικό Τόξο σε πίνακα και ζητήθηκε η διερεύνηση του ατυχήματος, διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, δηλαδή συντήρηση /επισκευή /αντικατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Ο τεχνικός ασφαλείας θα παραδώσει την διερεύνηση ατυχήματος και η αρμόδια Διεύθυνση θα προτείνει διορθωτικές ενέργειες προς αποφυγή ατυχήματος στο μέλλον.

Επισκευή γερανών συμφωνήθηκε να γίνει συνάντηση του υπεύθυνου εργοδηγού με τη διεύθυνση συντήρησης να συγκεκριμενοποιηθεί το πρόβλημα και να προχωρήσει η επισκευή. Συζητήθηκε και ζητήθηκε ακόμη από την αρμόδια διεύθυνση να δοθεί η κατάσταση που να αναφέρει ποιοι γερανοί και γερανογέφυρες είναι σε κατάσταση ενεργοποίησης και επισκευής και ποιοι θα τεθούν σε αχρηστία.

Μέχρι τότε συνιστάται στους χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων να είναι προσεκτικοί και να μην χρησιμοποιούν ότι δεν είναι λειτουργικό και ασφαλές και να το αναφέρουν.

Πυρανίχνευση έλεγχος επισκευή και πιστοποίηση. Ζητήθηκε από το ΝΚΣ έλεγχος και επισκευή όπου απαιτείται και πιστοποίηση των συστημάτων πυρανίχνευσης/κατάσβεσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της πυροσβεστικής διάταξης 15/2014 και τις European norms 54.

Συντήρηση δικτύων βιομηχανικών αερίων. Ζητήθηκε η άμεση συντήρηση της εγκατάστασης του δικτύου βιομηχανικών αερίων που λειτουργεί στο Βαρύ Ελασματουργείο και στο panel line. Το συγκεκριμένο δίκτυο έχει να συντηρηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα πράγμα που το αποδείχθηκε ο επικεφαλής της αρμόδιας διεύθυνσης συντήρησης και δήλωσε ότι πρέπει να γίνει αίτημα σε εξωτερικό συνεργάτη και να προχωρήσει η συντήρηση του καθώς και να οριστεί υπεύθυνο άτομο συντήρησης από τα ΕΝΑΕ.

Ασφάλεια εργασιών στα πλοία. Κατά τη συζήτηση του θέματος συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Δεν θα γίνεται καμία παρέμβαση στο έργο του τεχνικού ασφαλείας. Η πραγματοποίηση των εργασιών θα γίνεται παρουσία πυρασφάλειας.

Συμμετοχή σε συμβούλια επισκευών του Τεχνικού Ασφαλείας και της Πυρασφάλειας. Ενίσχυση της πυρασφάλειας κατά ένα άτομο σε όλες τις βάρδιες συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου.

Απόβλητα. Συζητήθηκε να γίνεται διαλογή των αποβλήτων στην πηγή τους (διαχωρισμός) μεταφορά στο χώρο της προσωρινής αποθήκευσης, όπως και να γίνει απομάκρυνση της αμμοβολής. Η αρμόδια διεύθυνση συμφώνησε με την διαλογή των αποβλήτων στην πηγή τους και πρότεινε να γίνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έγινε αποδεκτό. Όσον αφορά την απομάκρυνση της αμμοβολής θα συνεχιστεί με ανάθεση που θα πραγματοποιήσει το ΝΚΣ. Ε

πισημάνθηκε επίσης το πρόβλημα με τα απόβλητα που έχουν συσσωρευτεί έξω από τις αποθήκες του τροχαίου υλικού μετά και την εκποίηση των υλικών. Για τα απόβλητα αυτά έχει ξεκινήσει η απομάκρυνση τους μετά από ανάλογες ενέργειες. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε παραμείνουν στο χώρο και ιδιαίτερα στην είσοδο των ΕΝΑΕ.

Εφαρμογή του νόμου 4808/2021 και ειδικότερα του τμήματος που αφορά την Βία και την παρενόχληση στην εργασία. Για την εφαρμογή του νομού 4808/2021 η διεύθυνση προσωπικού ανέφερε ότι προχωράει στον καθορισμό της πολιτικής όπως αναφέρει η νομοθεσία. Με την ολοκλήρωση της θα συζητηθεί και με το Σωματείο ώστε να οριστικοποιηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή

One thought on “Εργαζόμενοι στο Ναυπηγείο Σκαραμαγκά | Δεν θα ακολουθήσουμε πολιτική εκπτώσεων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *