Λιμάνια – Εκθεση ΠΕΠΕΝ | Τα προβλήματα και οι αστοχίες στα λιμάνια της Ακτοπλοΐας

Λιμάνια - Εκθεση ΠΕΠΕΝ | Τα προβλήματα και οι αστοχίες στα λιμάνια της Ακτοπλοΐας

Αναλυτικά η Έκθεση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού – Τι λέει ο πρόεδρος Μανώλης Τσικαλάκης

κείμενο Μηνάς Τσαμόπουλος

Κάθε χρόνο η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού ενημερώνει με έκθεσή της το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με κοινοποίηση στις αρμόδιες Υπηρεσιακές Αρχές «για τον εντοπισμό προβλημάτων που προκύπτουν σε κάθε δρομολόγιο των πλοίων με τις γερασμένες, ελλιπείς ή κακοσυντηρημένες λιμενικές υποδομές και για την ευαισθητοποίηση –ενεργοποίηση των αρμόδιων αρχών προκειμένου να δοθούν λύσεις».

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ και γγ της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας Μανώλης Τσικαλάκης «κάνω έκκληση σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς για αναβάθμιση των λιμανιών και των λιμενικών υποδομών στη χώρα μας, αλλά και για την κατάργηση των αναχρονισμών που κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί και δεν λύση. Τα πλοία εκσυγχρονίζονται και κατασκευάζονται όλο και πιο μεγάλα» και προσθέτει:

« Οι απαιτήσεις υποδοχής και φιλοξενία στους αυξάνονται. Πολλά λιμάνια μας όμως έχουν παραμείνει με υποδομές του περασμένου αιώνα. Οι θαλάσσιοι δρόμοι είναι καθοριστικοί του περασμένου αιώνα. Οι θαλάσσιοι δρόμοι είναι καθοριστικοί για τη διακίνηση των αγαθών μέσω του εμπορίου, για τη μεταφορά των νέων ενεργειακών πηγών για την ανάπτυξη του τουρισμού για τη στήριξη των νησιών μας. Ας μην χαθεί άλλος χρόνος».

tsiklakis
O πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ και γγ της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας Μανώλης Τσικαλάκης

ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

α) Τοποθέτηση αναλάμποντος σημαντήρα στο Νότιο άκρο της εισόδου.

β) Εκβάθυνση λιμενολεκάνης ειδικά προς ΝΑ τμήμα αυτής (ΔΕΗ) και οριοθέτηση αβαθών.

γ) Τοποθέτηση προσκρουστήρων στη γωνία του Δ ακρομόλιου.

Κατασκευή νέων θέσεων πρυμνοδέτησης πλοίων στο άκρο του λιμενοβραχίονα με ΝΔ και ΔΒΔ κατεύθυνση ώστε τα πλοία να μην εισέρχονται στο εσωτερικό μέρος με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Μεγαλοχώρι

Επιμήκυνση προβλήτα και εκβάθυνση αβαθών Όρμου Μανδράκι προς ΑΝΑ προσέγγιση υδροπτερύγων.

Σκάλα

Προέκταση κρηπιδώματος τουλάχιστον 50 μ. και διαπλάτυνση στα 50 μ. για την πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση των πλοίων.
Εκβάθυνση κατά μήκος του προβλήτα – αίθουσα αναμονής – χώροι υγιεινής – τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ΑΙΓΙΝΑ

 • Κατασκευή λιμενοβραχίονα για προστασία από Δ – ΝΔ ανέμους.
 • Εκβάθυνση λιμενολεκάνης – καθαρισμός εισόδου από υπάρχοντες υφάλους ή σήμανση αυτών.
 • Απαιτείται νέα χαρτογράφηση γιατί τα βυθίσματα δεν ανταποκρίνονται σε αρκετά σημεία της λιμενολεκάνης.
 • Λείπουν δέστρες (μπίντες) και οι προσκρουστήρες που υπάρχουν είναι ελαστικά αυτοκινήτων.
 • Να ενισχυθεί η φωτοβολία του φανού του προβλήτα (χάνεται στα φώτα της πόλης).
 • Επισκευή στις ράμπες καθώς υπάρχουν στρεβλωμένες προεξέχουσες μεταλλικές ράγες.
 • Δεν υπάρχει αίθουσα αναμονής επιβατών και w.c.

ΑΛΟΝΗΣΟΣ

Επικίνδυνη πρυμνοδέτηση στον εξωτερικό προβλήτα λόγω γειτνίασης με τα βράχια του λιμενοβραχίονα.

Εκβάθυνση εσωτερικής λιμενολεκάνης.

Τοποθέτηση προσκρουστήρων στη Νότια εσωτερικά και στη ΝΔ θέση πρυμνοδέτησης.

ΑΜΟΡΓΟΣ

Αιγιάλη

Εξέχουν οι ράγες, με αποτέλεσμα ο καταπέλτης να γλιστράει.

Το πλάτος του προβλήτα είναι στενό και ο καταπέλτης απέχει 2 μέτρα αριστερά από τις δέστρες.

Δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς πρόσδεσης.

Με δυτικούς καιρούς που έχει μεγάλη ρεστιά και με ολισθηρότητα από τις ράγες και με την μικρή απόσταση από τις δέστρες, είναι άκρως επικίνδυνο να χτυπήσει ο καταπέλτης πάνω στις μπίντες και να προκληθεί σοβαρή ζημιά.

α) Επισκευή προβλήτα με άσφαλτο – τσιμέντο. Τα σίδερα της κατασκευής προεξέχουν και δημιουργούν προβλήματα – ζημιές στους καταπέλτες.

β) Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

Κατάπολα

Εξέχουν οι ράγες, με αποτέλεσμα ο καταπέλτης να γλιστράει.

Επιπλέον υπάρχει κίνδυνος ζημιάς σε περίπτωση σκαλώματος καταπέλτη ή νυχιού καταπέλτη σε κάποια από τις ράγες.

Επισκευή προβλήτα από τα εξέχοντα σίδερα.

ΑΝΑΦΗ

α) Χρήζει άμεσης βυθοκόρησης και εκβάθυνσης, άκρως επισφαλής και επικίνδυνη η προσέγγιση και η ασφαλής πρόσδεση του πλοίου όταν επικρατεί υψηλή αποθαλασσιά και κυματισμός.

β) Δεν είναι προστατευμένος ο προβλήτας από τους εξωτερικούς κυματισμούς με αποτέλεσμα την υπερπήδηση του.

ΑΝΔΡΟΣ

Τοποθέτηση – Επισκευή προσκρουστήρων.

Σε όλη τη λιμενολεκάνη απαιτείται εκβάθυνση.

Λόγω του περιορισμένου βυθίσματος και του λασπώδους βυθού, δημιουργούνται προβλήματα στις αναρροφήσεις των πλοίων κατά την διάρκεια χειρισμών, καθώς επίσης αδυναμία ασφαλούς πόντισης άγκυρας λόγω συχνής χρήσης του βυθού.

Να γίνει φωτοσήμανση του ύφαλου «Βουβή» και της βραχονησίδας «Τουρλίτης».

Να ενισχυθεί η φωτοβολία του πράσινου φανού του λιμενοβραχίονα.

Να μετατραπεί σε προβλήτα ο βραχώδης λιμενοβραχίονας.

ΔΟΝΟΥΣΑ

α) Προέκταση προβλήτα και διαπλάτυνση του ώστε να υπάρχει εναλλακτική θέση πρυμνοδέτησης με την πλώρη στους Δυτικούς καιρούς.

β) Εκβάθυνση λιμενολεκάνης στο ύψος του σταθμού της Δ.Ε.Η.

γ) Τοποθέτηση – επισκευή προσκρουστήρων.

δ) Φωτισμός προβλήτα.

ε) Προέκταση – κατασκευή λιμενοβραχίονα για προστασία από Νοτιοδυτικούς κυματισμούς.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

α) Ο σημαντήρας εισόδου λιμένα έχει αποσπαστεί από την θέση του προ διμήνου και δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα.

β) Οι φανοί εισόδου πρέπει να αυξήσουν την φωτοβολία τους

γ) Στις ράμπες πρέπει να τοποθετηθούν προσκρουστήρες

δ) Πρέπει να γίνει άμεσα εκβάθυνση στα επικίνδυνα αβαθή που υπάρχουν στο κέντρο του λιμένα.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Δημιουργία και 2ης πλάστιγγας για το ζυγολόγιο των φορτηγών αυτοκινήτων γιατί με τη μία που υπάρχει, την αύξηση της κίνησης και τη δικαιολογημένη απαίτηση των αρχών σε ζύγιση όλων των αυτοκινήτων αρκετές φορές δημιουργούνται καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις των πλοίων.

Αύξηση των μέτρων ασφαλείας εντός του λιμένος σε σχέση με την πρόσβαση λαθρομεταναστών οι οποίοι χωρίς την απαραίτητη φύλαξη εισέρχονται εντός του λιμένος επιδιώκοντας την παράνομη είσοδο τους στα πλοία μέσω των φορτηγών αυτοκινήτων κατά την παραμονή αυτών στους προβλήτες σε διάφορα σημεία της καρότσας τους (το  Λιμάνι Ηγουμενίτσας είναι πιστοποιημένο συμφώνως απαιτήσεων ISPS).

Εκβάθυνση του Διαύλου ειδικά μετά το Δεύτερο ζευγάρι Φωτοσημαντήρων κατά την είσοδό μας έως το πέρας αυτού, καθώς επίσης στον προβλήτα Νο.16 και γύρω στα 30 με 40 μέτρα από προβλήτες 10,11,12.

Βελτίωση του φωτισμού λιμένος κατά την διάρκεια της νύχτας.

Ο φωτισμός είναι τόσο χαμηλός, που οι Λογιστές με το ζόρι διαβάζουν τα εισιτήρια.

Εντός του λιμένα δεν υπάρχει διάβαση για τους πεζούς (μονοπάτι), ούτε και διάδρομος να οδηγεί στον επιβατικό σταθμό. Βέβαια υπάρχει ένα λεωφορείο που κάνει μεταφορά επιβατών αλλά λόγω πανδημίας αρκετοί επιβάτες αποφεύγουν να επιβιβαστούν σε αυτό και πάνε με τα ποδιά προς τον Σταθμό για τον οποίο δεν υπάρχει και καμία σήμανση ή οδηγίες προσέγγισης.

Επίσης στις υπερυψωμένες ράμπες δεν υπάρχει κίτρινη σήμανση στα άκρα με συνέπεια τα Ι.Χ. να μην  αντιλαμβάνονται το κενό και να πέφτουν από το ύψος της ράμπας.

Στην θέση Νο.16 έχει συγκεντρωθεί όγκος χώματος στο σημείο που εκτονώνεται προφανώς κάποιο ρέμα, με αποτέλεσμα κατά την πρυμνοπλαγιοδέτηση με την αριστερή πλευρά να υπάρξει πιθανότατα επαφή με το μπαζωμένο σημείο.

Δεν πραγματοποιούνται προσεγγίσεις στον συγκεκριμένο προβλήτα από κανένα πλοίο μέχρι την διευθέτηση του θέματος.

Επίσης για την θέση Νο.7 του λιμανιού, προτείνεται η επεκταση της κεκλιμένης ράμπας κατά 10 μέτρα προς τα αριστερά, για να στηρίζεται σωστά όλο το πλάτος των καταπελτών των πλοίων.

Αρκετές φορές έχει παρατηρηθεί ο φωτισμός του λιμένα να είναι ελλιπής, παρόλο που υπάρχουν περισσότερες κολώνες ηλεκτροδότησης, που δεν ενεργοποιούνται.

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

Η ανεμογεννήτρια (που είναι εκτός λειτουργίας εξαρχής) δεξιά κατά την είσοδο του πλοίου δυσκολεύει τη μανούβρα.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η ράμπα φόρτωσης Νο 2 Δ χρήζει επισκευής, διότι έχει υποστεί εκτεταμένη καθίζηση.

Ο κόκκινος φανός εισόδου είναι ιδιαίτερα χαμηλής εντάσεως.

Προβλήτας Νο 2 – Δυτικά

α) Αντικατάσταση ελαστικών προσκρουστήρων και τοποθέτηση περισσοτέρων τοιούτων για πλαγιοδέτηση.

β) Επισκευή ράμπας Μινωικών Γραμμών καθώς υπάρχουν στρεβλωμένες προεξέχουσες μεταλλικές ράγες.

Θέση Νο 1 – Ανατολικά

Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ΘΑΣΟΣ

Λιμένας

Αλλαγή-τοποθέτηση νέων δεστρών στις ήδη κατεστραμμένες.

Επισκευή στις ράμπες καθώς υπάρχουν στρεβλωμένες και προεξέχουσες σιδερένιες ράγες.

Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

Πρίνος

Αλλαγή-τοποθέτηση νέων δεστρών στις ήδη κατεστραμμένες.

Χρήζει άμεση εκβάθυνση – άκρως επικίνδυνη η προσέγγιση και η ασφαλής πρόσδεση των φορτωμένων πλοίων εκτός της Νο.2 θέσης. Επισκευή στις ράμπες διότι προεξέχουν από το τσιμέντο οι κάθετοι σιδερένιοι δοκοί ενίσχυσης του τσιμέντου.

Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ΚΑΒΑΛΑ

Κεραμωτή

Τοποθέτηση σημαντήρα στην άκρα Κεραμωτής ώστε να αναδεικνύει την ρηχιά.

Εκβάθυνση λιμενολεκάνης κατά μήκος του προβλήτα.

Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ΙΚΑΡΙΑ

Άγιος Κήρυκος

Εκβάθυνση και διαπλάτυνση του μικρού προβλήτα ώστε να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά για ασφαλή πρόσδεση σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Εύδηλος
Χρήζει άμεσης επισκευής το κατεστραμμένο τμήμα του προβλήτα, δυσχεραίνει τους χειρισμούς κατά την είσοδο διότι υπάρχουν γερανοί και άλλα βοηθητικά σκάφη εργασιών.

Υπάρχουν προσχώσεις και αβαθή στην θέση του νέου προβλήτα, που καθιστούν αδύνατη τη χρήση του από το πλοίο.
Επίσης δυσχεραίνονται οι χειρισμοί κατά την έξοδο από το λιμάνι.

Φούρνοι
Λόγω των έργων δημιουργίας νέου προβλήτα υπάρχει περιορισμός χώρου και αύξηση επικινδυνότητας για την ασφαλή πρόσδεση του πλοίου στον παλαιό προβλήτα.

Επίσης κατά τη διάρκεια παραβολής του πλοίου παρατηρείται συνεχώς, να βρίσκονται ελλιμενισμένα Βόρεια και Νότια του προβλήτα μικρά αλιευτικά – τουριστικά – αναψυχής σκάφη δυσχαιρένοντας τις κινήσεις του πλοίου
για την ασφαλή πρόσδεσή του, θέτοντας και αυτά σε κίνδυνο, ιδίως με δυσμενείς καιρικές συνθήκες από τα απόνερα του πλοίου.

ΙΟΣ

Επέκταση και διαπλάτυνση προβλήτα.

Εκβάθυνση περιοχής προς ΒΑ.

Τοποθέτηση σημαντήρων οριοθέτησης περιοχής λουομένων.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Επιδιόρθωση επιφάνειας πέδησης του καταπέλτη σε όλο το μήκος του προβλήτα.

Δεν είναι επαρκής ο φωτισμός και χρειάζεται να φτάσεις δίπλα, για να δεις το ακρομώλιο.

Η δεξιά μπίντα είναι ξεκολλημένη.

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

Πηγάδια

α) Ανύπαρκτος φωτισμός του προβλήτα με αποτέλεσμα να μην διακρίνεται η θέση του σε σχέση με τα φώτα της πόλης.

β) Φωτοσήμανση ανατολικής άκρης βραχονησίδες Δεσποτικού.

γ) Μη προστατευμένο από εξωτερικούς κυματισμούς και αποθαλασσιάς με βόρειους, βορειοανατολικούς,  ανατολικούς άνεμους με αποτέλεσμα την υψηλή υπερπήδηση.

δ) Βασικό πρόβλημα η έλλειψη του χερσαίου χώρου του λιμένος και ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο.

ε) Επιδιόρθωση επιφάνειας πέδησης του καταπέλτη σε όλο το μήκος της προβλήτας. Απουσία προσκρουστήρων.

Διαφάνι

α) Μη προστατευμένο από εξωτερικούς κυματισμούς και αποθαλασσιάς με βόρειους, βορειοανατολικούς, ανατολικούς άνεμους με αποτέλεσμα την υψηλή υπερπήδηση.

β) Μικρό πλάτος προβλήτα για την ασφαλή πρόσδεση του πλοίου ιδιαίτερα με δυτικούς, βορειοδυτικούς άνεμους.

γ) Τοποθέτηση σημαντήρων των αβαθών που βρίσκονται (Α) του προβλήτα.

ΚΑΣΟΣ

Επιδιόρθωση επιφάνειας πέδησης του καταπέλτη σε όλο το μήκος του προβλήτα.

Τοποθέτηση σημαντήρα στον λιμενοβραχίονα.

Απουσία προσκρουστήρων.

Απομάκρυνση καδενών Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ.

α) Τοποθέτηση ερυθρού φανού στην αριστερή πλευρά της εισόδου του λιμανιού.

β) Ανεπαρκής επιφάνεια λιμενολεκάνης για ελιγμούς και ασφαλή ανακοπή πορείας του πλοίου έως τα κρηπιδώματα.

γ) Άκρως επισφαλής και επικίνδυνη η προσέγγιση και η ασφαλής πρόσδεση του πλοίου με νότιους και νοτιοανατολικούς άνεμους.

δ) Έχει παρατηρηθεί καθίζηση στο ανατολικό τμήμα του προβλήτα.

KΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Απαιτείται εκβάθυνση λιμενολεκάνης.

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

α) Δημιουργία νέου προβλήτα εξωτερικά της λιμενολεκάνης.

β) Τοποθέτηση – επισκευή προσκρουστήρων.

γ) Διαπλάτυνση προβλήτας.

ΚΕΑ

Επέκταση προβλήτα προς Β και προς Ν.

Εκβάθυνση λιμενολεκάνης.

Φωτοσήμανση λιμενοβραχίονα.

Να τοποθετηθούν προσκρουστήρες.

Επέκταση λιμενοβραχίονα κατά 30 Μ. το λιγότερο.

ΚΕΡΚΥΡΑ

Στο εξωτερικό κρηπίδωμα, όπου και προσδένουμε, χρειάζεται να δημιουργηθεί άλλη μια υπερυψωμένη ράμπα για χρήση από τα μεγάλα πλοία, ώστε να μπορούν να πέφτουν ταυτόχρονα δυο πλοία, καθώς η νορμάλ ράμπα δεν εξυπηρετεί το ύψος των καταπελτών μας.

Δημιουργία μιας ακόμη κεκλιμένης ράμπας κατά το διάμηκες της νέας προέκτασης που κατασκευάστηκε στον εξωτερικό νέο λιμένα, περί των 30 μέτρων σε αναλογία με τις διαστάσεις των πλοίων, έτσι ώστε να υπάρχει και άλλη επιλογή πρόσδεσης με ασφάλεια κατά τους θερινούς μήνες όπου αυξάνονται οι προσεγγίσεις.

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Αργοστόλι

Εμπορικό λιμάνι τοποθέτηση προσκρουστήρων.
Οι ράμπες πορθμείων να επισκευαστούν καθώς υπάρχουν στρεβλωμένες
προεξέχουσες μεταλλικές ράγες.
Ληξούρι
Τοποθέτηση προσκρουστήρων.
Σάμη
α) Ενίσχυση του υφιστάμενου ηλεκτροφωτισμού με περισσότερα σημεία ώστε να περιλαμβάνει όλο το μήκος και πλάτος του προβλήτα, από τον ερυθρό φανό του δυτικού άκρου του λιμένα μέχρι το Λιμεναρχείο.

β) Απαιτείται σχετική παρέμβαση ως προς την ομαλοποίηση του οδοστρώματος και της επίστρωσης, αφαίρεση των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων περισσότερα από τα οποία δεν είναι καν στερεωμένα και ενίσχυση και επανασχεδιασμός της σήμανσης και διαγράμμισης για τα οχήματα.

γ) Απαιτείται ο ισχυρός ηλεκτροφωτισμός του σημείου, η δημιουργία πρόσβασης από το τοιχίο και όχι από την υφιστάμενη δίοδο (δημιουργία μικρού ανοίγματος) ή η δημιουργία προστατευτικού κιγκλιδώματος ή άλλου μέσου προστασίας καθώς και επίστρωση του δαπέδου με κάποιο αντιολισθητικό υλικό.

δ) Ανάγκη τοποθέτησης ελαστικών προσκρουστήρων (fenders) επί του συνόλου του κρηπιδώματος.

ε) Επειδή υπάρχει ελλιπής σήμανση των ορίων του κρηπιδώματος για τα οχήματα κατά την διάρκεια της νύκτας, είναι πολύ δύσκολο για όλους και ιδιαίτερα τους οδηγούς των οχημάτων να διακρίνουν την άκρη του προβλήτα από την θάλασσα, ιδιαίτερα δε όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπου λιμάνι και θάλασσα φαίνονται σαν ένα. Αναγκαία είναι η τοποθέτηση σήμανσης και ειδικών ανακλαστήρων οδοστρώματος. Είναι κάποιες λύσεις για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο.

ΠΟΡΟΣ

α) Ο ηλεκτροφωτισμός στην περιοχή του λιμενοβραχίονα και συγκεκριμένα στο ανατολικό τμήμα στα όρια του κυματοθραύστη είναι ελλιπέστατος.

β) Αντικατάσταση των φθαρμένων προσκρουστήρων (fenders) με νέους.

γ) Δημιουργία νέας και ασφαλέστερης πρόσβασης από τους καβοδέτες στο σημείο που ευρίσκονται οι γάντζοι πρόσδεσης των πρωραίων σχοινιών πρόσδεσης των πλοίων επί του κυματοθραύστη, όπου επί του παρόντος δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν, για τον λόγο ότι δεν παρέχεται καμία ασφάλεια σε όποιον θελήσει να προσεγγίσει το σημείο εκείνο.

δ) Συντήρηση των δεστρών πρόσδεσης των πλοίων.

ε) Επισκευή της τσιμεντένιας επίστρωσης του κρηπιδώματος πλησίον της δέσης πρόσδεση, καθώς έχει υποστεί βλάβες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ανωμαλία της επιφάνειας.

στ) Δημιουργία εγκατάστασης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (pillar) και για μεγάλα πλοία.

ζ) Ελλιπής σήμανση των ορίων του κρηπιδώματος για τα οχήματα.

ΚΙΜΩΛΟΣ

Απαραίτητη η φωτοσήμανση βραχονησίδων ΡΕΥΜΑΤΟΝΗΣΙΑ.

Επέκταση προβλήτα προς Α.

Κατασκευή λιμενοβραχίονα για προστασία από Ν-ΝΑ ανέμους.

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ

α) Άμεση εκβάθυνση λιμενολεκάνης καθώς το πλοίο δυσκολεύεται στους ελιγμούς του.

β) Επέκταση προβλήτα στο ύψος του χερσαίου χώρου ώστε να αυξηθεί ο χώρος.

γ) Βελτίωση φωτισμού λιμένα που είναι σχεδόν ανύπαρκτος.

δ) Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ε) Προέκταση προβλήτα προς Νοτιοανατολικά έτσι ώστε να δημιουργηθεί νέα θέση πρόσδεσης με Βορειοανατολικό προσανατολισμό.

ΚΥΘΗΡΑ

Διακόφτης

Εκβάθυνση – Προσκρουστήρες.

Προβληματική η αγκυροβολία λόγω της ποιότητας του βυθού (πετρώδης).

Να δημιουργηθεί θέση πρυμνοπλαγιοδέτησης (L) για ασφαλή παραμονή των πλοίων.

Κατασκευή χώρων υγιεινής και αίθουσα αναμονής.

ΛΗΜΝΟΣ

Μύρινα

α) Επιμήκυνση Δ μόλου για πρυμνοπλαγιοδέτηση πλοίων.

β) Λειτουργία και διαμόρφωση χερσαίας ζώνης παλιάς θέσης πρυμνοδέτησης σε επικράτηση δυνατών Β ανέμων.

ΛΕΙΨΟΙ

α) Τοποθέτηση – επισκευή προσκρουστήρων.

β) Εκβάθυνση πέριξ του προβλήτα.

γ) Φωτοσήμανση αβαθών περιοχών.

ΛΕΡΟΣ

Λακκί

Επιδιόρθωση επιφάνειας πέδησης σε όλο το μήκος του προβλήτα.

Αλλαγή φωτεινότητας τσαμαδούρας απέναντι από πολεμικά.

ΛΕΥΚΑΔΑ

Βασιλική

Ολοκλήρωση του έργου, καθυστερεί τρία χρόνια η παράδοση.

Να χρησιμοποιείται και για Ε/Γ-Ο/Γ πλοία.

ΜΕΓΙΣΤΗ

Απουσία προσκρουστήρων.
Πολύ μικρή απόσταση στις μπίντες δεσίματος.
ΜΕΘΑΝΑ
Δεν προστατεύεται από Α-ΒΑ ανέμους.
Λείπουν χώροι υγιεινής και αίθουσα αναμονής.
Ενίσχυση φωτοβολίας.
Να τοποθετηθεί μια ακόμη δέστρα στο κεφάλι του προβλήτα. Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ΜΗΛΟΣ

α) Έλλειψη Φωτοσήμανσης προβλήτα.
β) Ανεπαρκής φωτισμός προβλήτα με αποτέλεσμα να μην διακρίνεται η θέση του σε σχέση με τα φώτα της πόλης.
γ) Ύπαρξη σκαφών, τουριστικών πλοίων που εμποδίζουν την προσέγγιση κατά τη θερινή περίοδο.
δ) Επέκταση προβλήτα για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση τουλάχιστον 3 πλοίων. Δημιουργία θέσεως (L) πρυμνοπλαγιοδέτησης.

στ) Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ΜΥΚΟΝΟΣ

Νέο λιμάνι
Αντικατάσταση-τοποθέτηση όπου χρειάζεται προκρουστήρων fender – λάστιχα.
Αποκατάσταση και συντήρηση προβλήτα Νο.6, όπως επίσης συντήρηση όλων των προβλητών (έχουν καταστραφεί οι ράγες και το τσιμέντο).
Τοποθέτηση μπίντας (δέστρας) νότια του κόκκινου φανού ανάμεσα στις προβλήτες Νο.6-Νο.7.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

α) Συντήρηση – αντικατάσταση προσκρουστήρων.
β) Εκβάθυνση λιμενολεκάνης.
γ) Τοποθέτηση προσκρουστήρων στο παλιό και νέο γάμα. Επίσης τοποθέτηση μιας νέας μπίντας κάθετα της πλώρης στο νέο γάμα, ώστε να δένουν ασφαλέστερα τα μεγάλου μήκους πλοία.

ΝΑΞΟΣ

Τα τουριστικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην είσοδο/έξοδο και αγκυροβόλιο του λιμένα, κινούνται χωρίς έλεγχο με αποτέλεσμα να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία κατά την είσοδο/έξοδο/χειρισμούς πρόσδεσης των πλοίων.

Υπάρχει έλλειψη μπαλονιών πρόσκρουσης (Fender).

α) Εκβάθυνση περιοχής πέριξ θέσεων 3 – 4 – 5, μέχρι την είσοδο της μαρίνας.
β) Τοποθέτηση – επισκευή προσκρουστήρων.
γ) Διαπλάτυνση – επιμήκυνση προβλήτας για την υποδοχή μεγαλύτερου πλοίου.
δ) Φωτοσήμανση υφάλου ΦΡΟΥΡΟΣ έξωθεν του λιμένος.
ε) Αύξηση της εμβέλειας του φανού ΑΜΑΡΙΔΕΣ.
στ) Ανύψωση εστίας κόκκινου φανού κυματοθραύστη καθώς τις βραδινές ώρες είναι δυσδιάκριτος, λόγω ταύτισής του με τα φώτα της πόλης, ή αύξηση της φωτοβολίας του.

ΠΑΡΟΣ

Στον προβλήτα στη Νο.2 θέση εξέχουν οι ράγες με αποτέλεσμα ο καταπέλτης να γλιστράει.
Επιπλέον υπάρχει κίνδυνος ζημιάς σε περίπτωση σκαλώματος καταπέλτη ή νυχιού καταπέλτη σε κάποια από τις ράγες.
Τα τουριστικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην είσοδο/έξοδο και αγκυροβόλιο του λιμένα, κινούνται χωρίς έλεγχο, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία κατά την είσοδο – έξοδο – χειρισμούς πρόσδεσης των πλοίων.

Υπάρχει έλλειψη μπαλονιών πρόσκρουσης (Fender).

α) Εκβάθυνση πέριξ θέσεων Νο 4 (γαρμπής) έως Νο 8.
β) Διάλυση υφάλου «Σπίθα» και απόσυρση της σημαδούρας.
γ) Οι μπίντες μεταξύ των θέσεων 6 έως 8 να γίνουν χωνευτές ώστε τα πλοία να μπορούν να προσδένουν και συγχρόνως να γίνεται χρήση όλων των καταπελτών των μεγάλων πλοίων.

ΠΑΤΜΟΣ

α) Διαμόρφωση χερσαίου χώρου όσο είναι δυνατόν για αναμονή Ι.Χ. αυτοκινήτων – επιβατών.
β) Τοποθέτηση – επισκευές προσκρουστήρων.

ΠΑΤΡΑ

Στη θέση C λείπει το τελευταίο μπαλόνι στο πλευρικό κρηπίδωμα εδώ και τουλάχιστόν 2 χρόνια. Όταν φορτώνουν πολλά πλοία ταυτόχρονα, κάτι το οποίο είναι σύνηθες τις απογευματινές ώρες, το λιμάνι μπουκώνει από τα φορτηγά και υπάρχουν καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις των πλοίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις να λειτουργούν όλες οι πύλες και η δεύτερη πλάστιγγα, που είναι εντός λιμένος. Επίσης να ρυθμιστούν από τις Λιμενικές Αρχές και τον ΟΛΠΑ οι
ώρες φορτοεκφόρτωσης των πλοίων RO/RO, ώστε να μην συμπίπτουν με τις ώρες που φορτοεκφορτώνουν τα επιβατηγά πλοία.

Αύξηση των μέτρων ασφαλείας εντός του λιμένος σε σχέση με την πρόσβαση λαθρομεταναστών οι οποίοι χωρίς την απαραίτητη φύλαξη εισέρχονται εντός του λιμένος επιδιώκοντας την παράνομη είσοδό τους στα πλοία μέσω των φορτηγών αυτοκινήτων κατά την παραμονή αυτών στους προβλήτες σε διάφορα σημεία της καρότσας τους. (Λιμάνι Πατρών είναι πιστοποιημένο συμφώνως απαιτήσεων ISPS).

Στη θέση Ε είναι πολύ δύσκολη η φορτοεκφόρτωση καθώς ο χερσαίος χώρος είναι πολύ στενός αφού μεγάλο μέρος του έχει ενοικιαστεί σε κάποια εταιρεία ως παρκινγκ ασυνόδευτων οχημάτων κι επίσης έχει τοποθετηθεί φράχτης κοντά στην πρύμνη (που έχει μάλλον ως σκοπό να αποκλειστεί τελωνειακά η θέση αν χρειαστεί) που αφήνει ελεύθερη την πρόσβαση σε ένα όχημα κι αυτό με το ζόρι.

Εντός του λιμένα δεν υπάρχει διάβαση για τους πεζούς (μονοπάτι) ούτε και διάδρομος να οδηγεί στον επιβατικό σταθμό. Βέβαια υπάρχει ένα λεωφορείο που κάνει μεταφορά επιβατών αλλά λόγω πανδημίας αρκετοί επιβάτες αποφεύγουν να επιβιβαστούν σε αυτό και πάνε με τα ποδιά προς τον Σταθμό για τον οποίο δεν υπάρχει και καμία σήμανση ή οδηγίες προσέγγισης.

Ορισμένοι προσκρουστήρες χρήζουν άμεσης αντικατάστασης διότι από τις επαναλαμβανόμενες προσδέσεις, είναι φυσικό επακόλουθο κατά την πρόσδεση του πλοίου, να υπάρχει φθορά στο εξωτερικό προστατευτικό υλικό και να γίνεται επαφή λαμαρίνας με σίδερο προσκρουστήρα.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Λόγω των έργων που εκτελούνται για να μεγαλώσει το λιμάνι, έχουν τοποθετηθεί σημαντήρες πολύ κοντά στην ευθυγράμμιση του πράσινου φανού εισόδου δυσχεραίνοντας την είσοδο των πλοίων ιδιαίτερα με Νότιους άνεμους.
Στην θέση πρόσδεσης Νο 106 λείπει ο προσκρουστήρας (μπαλόνι), με αποτέλεσμα να κινδυνεύει κατά την  διαδικασία πρόσδεσης να χτυπήσει το πλοίο στον προβλήτα.

Τοποθέτηση προστατευτικών στο στηθαίο του κόκκινου φανού της εισόδου στο κεντρικό λιμάνι.

Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

Τοποθέτηση κατάλληλων γωνιακών προσκρουστήρων, στις θέσεις 20, 35, 36, επίσης και στη γωνία θέση 78.
Αντικατάσταση προσκρουστήρων σε όλες τις θέσεις πρυμνοδέτησης των πλοίων.

Εκβάθυνση, καθαρισμός θαλάσσιου πυθμένα, στις θέσεις 108 – 119, επίσης στη λιμενολεκάνη περιοχής Λεμονάδικα από θέση 133.

ΠΟΡΟΣ

Απαιτείται εκβάθυνση του διαύλου.
Λείπουν w.c. και αίθουσα αναμονής.
Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αγκυρών ΑΒΕΡΩΦ από το νέο λιμάνι.
Συνεχή μπερδέματα των αγκυρών των επιβατηγών πλοίων.
Ύψωση προβλήτα στο σημείο πρόσδεσης ταχυπλόων.

ΡΑΦΗΝΑ

Παροχές νερού σε όλες τις προβλήτες.
Εκβάθυνση του λιμένα στις προβλήτες Νο.3 – Νο.4
Αντικατάσταση – τοποθέτηση όπου χρειάζεται προσκρουστήρων (fender – λαστιχα).
Επιμήκυνση του ανεμοθώρακα έως τη γωνία του Νο.13 προβλήτα έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι λιμενεργάτες και τα πλοία για την τοποθέτηση κάβων όταν πνέουν βόρειοι άνεμοι.

Συντήρηση και υπερύψωση προβλητών όπως ο προβλήτας Νο.6.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Εκβάθυνση λιμενολεκάνης λόγω των συνεχών προσχώσεων.
Ενίσχυση φωτοβολίας πράσινου φανού (χάνεται στα φώτα της πόλης).
Με Β -ΒΑ ανέμους δημιουργείται μεγάλη αποθαλασσιά (ενίσχυση – επέκταση λιμενοβραχίονα).

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Εκβάθυνση λιμενολεκάνης, προσκρουστήρες, στέγαστρα, w.c.

Επικίνδυνο λιμάνι για τις προσεγγίσεις μεγάλων πλοίων.

Είναι ταυτόχρονα επιβατικό λιμάνι, εμπορικό λιμάνι, αλιευτικό καταφύγιο και μαρίνα.

Εκτεθειμένο στους Βόρειους ανέμους.

ΣΑΜΟΣ

Βαθύ
Ο προβλήτας πρόσδεσης στην περιοχή Μαλαγάρι παρουσιάζει καθίζηση σε αρκετά σημεία, χρήζει άμεσης επισκευής.

Εγκατάσταση φωτισμού στον προβλήτα.

Η προσέγγιση του πλοίου κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιείται με τη βοήθεια φώτων αυτοκινήτων.

Καρλόβασι

Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Ύστερα από την επέκταση του λιμανιού προς τα βόρεια, επηρεάζεται η αγκυροβολία λόγω μεγάλων βαθών.
Επίσης, λόγω της προέκτασης αυτής το λιμάνι είναι εκτεθειμένο σε περίπτωση νοτιοδυτικών-δυτικών ανέμων, γιατί ο λιμενοβραχίονας (κατσούνι) παρέμεινε στο ίδιο μήκος.

Είναι επιτακτική ανάγκη για το νησί να βρεθεί μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση αδυναμίας προσέγγισης των πλοίων, σε κάποια άλλη υπήνεμη από Δ-ΝΔ ανέμους τοποθεσία, κατασκευάζοντας έναν προβλήτα, που θα
μπορεί να εξυπηρετεί τα πλοία σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες από τους ανωτέρω ανέμους.

Θηρασιά

Επικίνδυνη η προσέγγιση μεγάλων πλοίων λόγω αδυναμίας αγκυροβολίας εξαιτίας του μεγάλου βάθους.
Επέκταση προβλήτα προς Β.

ΣΕΡΙΦΟΣ

Φωτοσήμανση εισόδου.

Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

Προέκταση προβλήτα προς ανατολικά και διαπλάτυνση προβλήτα προς νότια.

ΣΙΚΙΝΟΣ

Προέκταση και διαπλάτυνση προβλήτα.
Εκβάθυνση περιοχής πρόσδεσης.
Φωτισμός προβλήτα.

ΣΙΦΝΟΣ

Επέκταση προβλήτα και δημιουργία επαρκούς χερσαίου χώρου για την εξυπηρέτηση.
Αίθουσα αναμονής επιβατών – χώροι υγιεινής.
Τοποθέτηση προσκρουστήρων
Στην υπάρχουσα μορφή του να γίνει υπερύψωση στο κεφάλι περίπου 30 εκατοστά ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης πλοίου στο σημείο αυτό.

Για τα πλοία με μικρό εκτόπισμα, υπάρχει ήδη χαμηλού ύψους θέση πρόσδεσης.

ΣΚΙΑΘΟΣ

Κατασκευή – προσαρμογή του υπάρχοντος νοτίου προβλήτα με σκοπό να πρυμνοδετούν τα πλοία, ώστε οι θέσεις εντός του λιμένα, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, να χρησιμοποιούνται για τουριστικά και επιβατηγά ταχύπλοα.

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

α) Εκβάθυνση λιμενολεκάνης – απομάκρυνση σημαντήρα εντός λιμενολεκάνης με εκβάθυνση αβαθών.

β) Πρέπει, να δημιουργηθεί προβλήτας στον κόκκινο φανό εισόδου με πλάτος 25 μ.

Να μετατραπεί σε προβλήτα ο βραχώδης λιμενοβραχίονας.

Αγνώντας

Επισκευή προβλήτα – λόγω πτώσης δεν χρησιμοποιείται.

Γλώσσα

Εκβάθυνση – προσκρουστήρες- φωτισμός προβλήτα.

Να δημιουργηθεί προβλήτας στην εξωτερική πλευρά του βραχώδη λιμενοβραχίονα.

ΣΟΥΔΑ

Οι καβοδέτες δεν διαθέτουν πλωτό μέσο έτσι ώστε κατά την πρόσδεση στην προβλήτα Ανδριάς η πρόσδεση της πλώρης να γίνεται με καθυστέρηση ενώ σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις για το πλήρωμα, το πλοίο και το προσωπικό στεριάς.

Ο προβλήτας όπου ελλιμενίζεται το πλοίο έχει μήκος 160 μέτρα , ενώ το μήκος του πλοίου είναι 214 μέτρα.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πάνω από 50 μέτρα προεξέχουν από το τελείωμα της προβλήτας Ανδριάς, με αποτέλεσμα το πλοίο να βρίσκεται εκτεθειμένο και να κινδυνεύει σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η ράμπα χρήζει επισκευής, διότι προεξέχουν τα σίδερα από την αλλοίωση που έχει υποστεί το τσιμέντο.

ΣΠΕΤΣΕΣ

Κατασκευή κυματοθραύστη για προστασία από ΒΔ έως ΒΑ ανέμους.
Εκβάθυνση κατά μήκος του προβλήτα.
Τοποθέτηση προσκρουστήρων – κατασκευή αίθουσας αναμονής – χώρων υγιεινής.
Τοποθέτηση προσκρουστήρων στην υπάρχουσα καθώς και στη ΝΑ
πλευρά.

ΣΥΜΗ

α) Προσκρουστήρες – στέγαστρα.
β) Μικρή λιμενολεκάνη, δυσκολία χειρισμών για μεγάλα πλοία.
γ) Ανάγκη δημιουργίας από την εξωτερική πλευρά νέου προβλήτα στη
θέση “ΡΟΛΟΪ”. Τοποθέτηση – επισκευή προσκρουστήρων.
δ) Αναμένεται η παράδοση της νέας εξωτερικής προβλήτας.

ΣΥΡΟΣ

Τοποθέτηση προσκρουστήρων νέου τύπου στους προβλήτες Νο.2,4,5
Επισκευή ράμπας θέση Νο.5.
Εκβάθυνση λιμενολεκάνης.
Εκβάθυνση θέσης (Βλύχος). Θα υπήρχε η δυνατότητα το πλοίο να παραμένει εκεί, σε περίπτωση διανυκτέρευσης ή απαγορευτικού.

Να γνωστοποιηθεί η μελέτη κατασκευής νέου χώρου πρόσδεσης, ώστε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις.

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

Άκρως επικίνδυνο λιμάνι ειδικά με τους νότιους καιρούς.
Επιπλέον όλους τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχουν παντού κότερα αγκυροβολημένα κάνοντας την προσέγγιση άκρως δύσκολη και επικίνδυνη.

Πρέπει οπωσδήποτε και άμεσα να γίνει αλλαγή τοποθεσίας λιμένος.

ΤΗΛΟΣ

α) Εκβάθυνση.
β) Τοποθέτηση – επισκευή προσκρουστήρων.
γ) Φωτισμός προβλήτας.
δ) Διαπλάτυνση – επιμήκυνση προβλήτας για αύξηση του χερσαίου χώρου.

ΤΗΝΟΣ

Στο σημείο που βρίσκεται ο κόκκινος φανός, παρουσιάζονται εκτεταμένες ρηγματώσεις, οι οποίες εκτείνονται απο το ανωτέρω σημείο μέχρι τουλάχιστον κάτω από την θαλάσσια επιφάνεια.

Ως εκ τούτου ελλοχεύει σοβαρότατος κίνδυνος στην πρώτη ισχυρή κακοκαιρία με άνεμους απο νότιες διευθύνσεις (οι οποίες είναι συνήθεις στην ανοιξιάτικη περίοδο), να παρασυρθεί από τον κυματισμό ή να καταρρεύσει.

Πρέπει, να απομακρυνθούν άμεσα τα ημιβυθισμένα μπλόκια του υπο μελέτη/κατασκευή νέου κυματοθραύστη.

Με τους βόρειους ανέμους υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, να παρασυρθεί το εκάστοτε πλοίο επάνω στα ημιβυθισμένα μπλόκια τα οποία δεν είναι ορατά και με τους νότιους άνεμους αντί να κοπάζει ο κυματισμός εντός λιμένα, συμβαίνει το αντίθετο.

Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η επανεξέταση μελέτης κατασκευής νέου λιμενοβραχίονα, ο οποίος θα πρέπει να κατασκευαστεί νοτιότερα από τον υπάρχοντα, ώστε να μεγαλώσει η λιμενολεκάνη.

ΥΔΡΑ

Προέκταση κρηπιδώματος προς το εξωτερικό φανάρι για εξυπηρέτηση 2 πλοίων συγχρόνως.

Λείπουν χώροι υγιεινής και αίθουσα αναμονής επιβατών.
Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

Απαραίτητη η φωτοσήμανση βραχονησίδων (Roulioxeres – Δύο Αδέλφια και Ακ. Λατίνη).
Επέκταση προβλήτας προς Α.
Τοποθέτηση προσκρουστήρων.
Εκβάθυνση λιμενολεκάνης.

ΧΑΛΚΗ

α) Ανεπαρκής επιφάνεια λιμενολεκάνης για ελιγμούς και ασφαλή ανακοπή πορείας του πλοίου έως τα κρηπιδώματα.
β) Ύπαρξη σκαφών, τουριστικών πλοίων που εμποδίζουν την προσέγγιση κατά την θερινή περίοδο παρά τις προσπάθειες της Λιμενικής Αρχής η όποια όμως δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα. Τοποθέτηση κατά την θερινή
περίοδο πλωτού προβλήτα σκαφών αναψυχής.

γ) Φωτοσήμανση με ερυθρό και πράσινο φανό των δυο εισόδων του όρμου.
δ) Μη προστατευμένο από εξωτερικούς κυματισμούς και αποθαλασσιάς με
νοτιοανατολικούς άνεμους.

ΧΙΟΣ

α) Αύξηση φωτοβολίας Φανών (πράσινο – κόκκινο) εισόδου στο λιμάνι διότι δεν είναι ορατοί λόγω του φωτισμού της παραλιακής ζώνης (καταστήματα – οικίες).
β) Αύξηση λειτουργικών βαθών λιμένα στα 8,5 μέτρα και συντήρηση αυτών.
γ) Έργα αποκατάστασης της γωνίας (είναι εδώ και ένα χρόνο εκτός λειτουργίας).
δ) Φωτισμός στη θέση ΜΠΟΥΡΤΖΙ εντός λιμένος.

ΨΑΡΑ

Η πρόσδεση στον προβλήτα κρίνεται επισφαλής και για το πλοίο και για την φορτοεκφόρτωση οχημάτων, λόγω δημιουργίας ρηγματώ

Αναλυτικά η Έκθεση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού – Τι λέει ο πρόερος Μανώλης Τσικαλάκης

Κάθε χρόνο η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού ενημερώνει με έκθεσή της το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με κοινοποίηση στις αρμόδιες Υπηρεσιακές Αρχές «για τον εντοπισμό προβλημάτων που προκύπτουν σε κάθε δρομολόγιο των πλοίων με τις γερασμένες, ελλιπείς ή κακοσυντηρημένες λιμενικές υποδομές και για την ευαισθητοποίηση –ενεργοποίηση των αρμόδιων αρχών προκειμένου να δοθούν λύσεις».

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ και γγ της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας Μανώλης Τσικαλάκης «κάνω έκκληση σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς για αναβάθμιση των λιμανιών και των λιμενικών υποδομών στη χώρα μας, αλλά και για την κατάργηση των αναχρονισμών που κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί και δεν λύση. Τα πλοία εκσυγχρονίζονται και κατασκευάζονται όλο και πιο μεγάλα» και προσθέτει:

« Οι απαιτήσεις υποδοχής και φιλοξενία στους αυξάνονται. Πολλά λιμάνια μας όμως έχουν παραμείνει με υποδομές του περασμένου αιώνα. Οι θαλάσσιοι δρόμοι είναι καθοριστικοί του περασμένου αιώνα. Οι θαλάσσιοι δρόμοι είναι καθοριστικοί για τη διακίνηση των αγαθών μέσω του εμπορίου, για τη μεταφορά των νέων ενεργειακών πηγών για την ανάπτυξη του τουρισμού για τη στήριξη των νησιών μας. Ας μην χαθεί άλλος χρόνος».

tsiklakis
O πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ και γγ της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας Μανώλης Τσικαλάκης

ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

α) Τοποθέτηση αναλάμποντος σημαντήρα στο Νότιο άκρο της εισόδου.

β) Εκβάθυνση λιμενολεκάνης ειδικά προς ΝΑ τμήμα αυτής (ΔΕΗ) και οριοθέτηση αβαθών.

γ) Τοποθέτηση προσκρουστήρων στη γωνία του Δ ακρομόλιου.

Κατασκευή νέων θέσεων πρυμνοδέτησης πλοίων στο άκρο του λιμενοβραχίονα με ΝΔ και ΔΒΔ κατεύθυνση ώστε τα πλοία να μην εισέρχονται στο εσωτερικό μέρος με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Μεγαλοχώρι

Επιμήκυνση προβλήτα και εκβάθυνση αβαθών Όρμου Μανδράκι προς ΑΝΑ προσέγγιση υδροπτερύγων.

Σκάλα

Προέκταση κρηπιδώματος τουλάχιστον 50 μ. και διαπλάτυνση στα 50 μ. για την πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση των πλοίων.
Εκβάθυνση κατά μήκος του προβλήτα – αίθουσα αναμονής – χώροι υγιεινής – τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ΑΙΓΙΝΑ

 • Κατασκευή λιμενοβραχίονα για προστασία από Δ – ΝΔ ανέμους.
 • Εκβάθυνση λιμενολεκάνης – καθαρισμός εισόδου από υπάρχοντες υφάλους ή σήμανση αυτών.
 • Απαιτείται νέα χαρτογράφηση γιατί τα βυθίσματα δεν ανταποκρίνονται σε αρκετά σημεία της λιμενολεκάνης.
 • Λείπουν δέστρες (μπίντες) και οι προσκρουστήρες που υπάρχουν είναι ελαστικά αυτοκινήτων.
 • Να ενισχυθεί η φωτοβολία του φανού του προβλήτα (χάνεται στα φώτα της πόλης).
 • Επισκευή στις ράμπες καθώς υπάρχουν στρεβλωμένες προεξέχουσες μεταλλικές ράγες.
 • Δεν υπάρχει αίθουσα αναμονής επιβατών και w.c.

ΑΛΟΝΗΣΟΣ

Επικίνδυνη πρυμνοδέτηση στον εξωτερικό προβλήτα λόγω γειτνίασης με τα βράχια του λιμενοβραχίονα.

Εκβάθυνση εσωτερικής λιμενολεκάνης.

Τοποθέτηση προσκρουστήρων στη Νότια εσωτερικά και στη ΝΔ θέση πρυμνοδέτησης.

ΑΜΟΡΓΟΣ

Αιγιάλη

Εξέχουν οι ράγες, με αποτέλεσμα ο καταπέλτης να γλιστράει.

Το πλάτος του προβλήτα είναι στενό και ο καταπέλτης απέχει 2 μέτρα αριστερά από τις δέστρες.

Δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς πρόσδεσης.

Με δυτικούς καιρούς που έχει μεγάλη ρεστιά και με ολισθηρότητα από τις ράγες και με την μικρή απόσταση από τις δέστρες, είναι άκρως επικίνδυνο να χτυπήσει ο καταπέλτης πάνω στις μπίντες και να προκληθεί σοβαρή ζημιά.

α) Επισκευή προβλήτα με άσφαλτο – τσιμέντο. Τα σίδερα της κατασκευής προεξέχουν και δημιουργούν προβλήματα – ζημιές στους καταπέλτες.

β) Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

Κατάπολα

Εξέχουν οι ράγες, με αποτέλεσμα ο καταπέλτης να γλιστράει.

Επιπλέον υπάρχει κίνδυνος ζημιάς σε περίπτωση σκαλώματος καταπέλτη ή νυχιού καταπέλτη σε κάποια από τις ράγες.

Επισκευή προβλήτα από τα εξέχοντα σίδερα.

ΑΝΑΦΗ

α) Χρήζει άμεσης βυθοκόρησης και εκβάθυνσης, άκρως επισφαλής και επικίνδυνη η προσέγγιση και η ασφαλής πρόσδεση του πλοίου όταν επικρατεί υψηλή αποθαλασσιά και κυματισμός.

β) Δεν είναι προστατευμένος ο προβλήτας από τους εξωτερικούς κυματισμούς με αποτέλεσμα την υπερπήδηση του.

ΑΝΔΡΟΣ

Τοποθέτηση – Επισκευή προσκρουστήρων.

Σε όλη τη λιμενολεκάνη απαιτείται εκβάθυνση.

Λόγω του περιορισμένου βυθίσματος και του λασπώδους βυθού, δημιουργούνται προβλήματα στις αναρροφήσεις των πλοίων κατά την διάρκεια χειρισμών, καθώς επίσης αδυναμία ασφαλούς πόντισης άγκυρας λόγω συχνής χρήσης του βυθού.

Να γίνει φωτοσήμανση του ύφαλου «Βουβή» και της βραχονησίδας «Τουρλίτης».

Να ενισχυθεί η φωτοβολία του πράσινου φανού του λιμενοβραχίονα.

Να μετατραπεί σε προβλήτα ο βραχώδης λιμενοβραχίονας.

ΔΟΝΟΥΣΑ

α) Προέκταση προβλήτα και διαπλάτυνση του ώστε να υπάρχει εναλλακτική θέση πρυμνοδέτησης με την πλώρη στους Δυτικούς καιρούς.

β) Εκβάθυνση λιμενολεκάνης στο ύψος του σταθμού της Δ.Ε.Η.

γ) Τοποθέτηση – επισκευή προσκρουστήρων.

δ) Φωτισμός προβλήτα.

ε) Προέκταση – κατασκευή λιμενοβραχίονα για προστασία από Νοτιοδυτικούς κυματισμούς.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

α) Ο σημαντήρας εισόδου λιμένα έχει αποσπαστεί από την θέση του προ διμήνου και δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα.

β) Οι φανοί εισόδου πρέπει να αυξήσουν την φωτοβολία τους

γ) Στις ράμπες πρέπει να τοποθετηθούν προσκρουστήρες

δ) Πρέπει να γίνει άμεσα εκβάθυνση στα επικίνδυνα αβαθή που υπάρχουν στο κέντρο του λιμένα.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Δημιουργία και 2ης πλάστιγγας για το ζυγολόγιο των φορτηγών αυτοκινήτων γιατί με τη μία που υπάρχει, την αύξηση της κίνησης και τη δικαιολογημένη απαίτηση των αρχών σε ζύγιση όλων των αυτοκινήτων αρκετές φορές δημιουργούνται καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις των πλοίων.

Αύξηση των μέτρων ασφαλείας εντός του λιμένος σε σχέση με την πρόσβαση λαθρομεταναστών οι οποίοι χωρίς την απαραίτητη φύλαξη εισέρχονται εντός του λιμένος επιδιώκοντας την παράνομη είσοδο τους στα πλοία μέσω των φορτηγών αυτοκινήτων κατά την παραμονή αυτών στους προβλήτες σε διάφορα σημεία της καρότσας τους (το  Λιμάνι Ηγουμενίτσας είναι πιστοποιημένο συμφώνως απαιτήσεων ISPS).

Εκβάθυνση του Διαύλου ειδικά μετά το Δεύτερο ζευγάρι Φωτοσημαντήρων κατά την είσοδό μας έως το πέρας αυτού, καθώς επίσης στον προβλήτα Νο.16 και γύρω στα 30 με 40 μέτρα από προβλήτες 10,11,12.

Βελτίωση του φωτισμού λιμένος κατά την διάρκεια της νύχτας.

Ο φωτισμός είναι τόσο χαμηλός, που οι Λογιστές με το ζόρι διαβάζουν τα εισιτήρια.

Εντός του λιμένα δεν υπάρχει διάβαση για τους πεζούς (μονοπάτι), ούτε και διάδρομος να οδηγεί στον επιβατικό σταθμό. Βέβαια υπάρχει ένα λεωφορείο που κάνει μεταφορά επιβατών αλλά λόγω πανδημίας αρκετοί επιβάτες αποφεύγουν να επιβιβαστούν σε αυτό και πάνε με τα ποδιά προς τον Σταθμό για τον οποίο δεν υπάρχει και καμία σήμανση ή οδηγίες προσέγγισης.

Επίσης στις υπερυψωμένες ράμπες δεν υπάρχει κίτρινη σήμανση στα άκρα με συνέπεια τα Ι.Χ. να μην  αντιλαμβάνονται το κενό και να πέφτουν από το ύψος της ράμπας.

Στην θέση Νο.16 έχει συγκεντρωθεί όγκος χώματος στο σημείο που εκτονώνεται προφανώς κάποιο ρέμα, με αποτέλεσμα κατά την πρυμνοπλαγιοδέτηση με την αριστερή πλευρά να υπάρξει πιθανότατα επαφή με το μπαζωμένο σημείο.

Δεν πραγματοποιούνται προσεγγίσεις στον συγκεκριμένο προβλήτα από κανένα πλοίο μέχρι την διευθέτηση του θέματος.

Επίσης για την θέση Νο.7 του λιμανιού, προτείνεται η επεκταση της κεκλιμένης ράμπας κατά 10 μέτρα προς τα αριστερά, για να στηρίζεται σωστά όλο το πλάτος των καταπελτών των πλοίων.

Αρκετές φορές έχει παρατηρηθεί ο φωτισμός του λιμένα να είναι ελλιπής, παρόλο που υπάρχουν περισσότερες κολώνες ηλεκτροδότησης, που δεν ενεργοποιούνται.

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

Η ανεμογεννήτρια (που είναι εκτός λειτουργίας εξαρχής) δεξιά κατά την είσοδο του πλοίου δυσκολεύει τη μανούβρα.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η ράμπα φόρτωσης Νο 2 Δ χρήζει επισκευής, διότι έχει υποστεί εκτεταμένη καθίζηση.

Ο κόκκινος φανός εισόδου είναι ιδιαίτερα χαμηλής εντάσεως.

Προβλήτας Νο 2 – Δυτικά

α) Αντικατάσταση ελαστικών προσκρουστήρων και τοποθέτηση περισσοτέρων τοιούτων για πλαγιοδέτηση.

β) Επισκευή ράμπας Μινωικών Γραμμών καθώς υπάρχουν στρεβλωμένες προεξέχουσες μεταλλικές ράγες.

Θέση Νο 1 – Ανατολικά

Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ΘΑΣΟΣ

Λιμένας

Αλλαγή-τοποθέτηση νέων δεστρών στις ήδη κατεστραμμένες.

Επισκευή στις ράμπες καθώς υπάρχουν στρεβλωμένες και προεξέχουσες σιδερένιες ράγες.

Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

Πρίνος

Αλλαγή-τοποθέτηση νέων δεστρών στις ήδη κατεστραμμένες.

Χρήζει άμεση εκβάθυνση – άκρως επικίνδυνη η προσέγγιση και η ασφαλής πρόσδεση των φορτωμένων πλοίων εκτός της Νο.2 θέσης. Επισκευή στις ράμπες διότι προεξέχουν από το τσιμέντο οι κάθετοι σιδερένιοι δοκοί ενίσχυσης του τσιμέντου.

Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ΚΑΒΑΛΑ

Κεραμωτή

Τοποθέτηση σημαντήρα στην άκρα Κεραμωτής ώστε να αναδεικνύει την ρηχιά.

Εκβάθυνση λιμενολεκάνης κατά μήκος του προβλήτα.

Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ΙΚΑΡΙΑ

Άγιος Κήρυκος

Εκβάθυνση και διαπλάτυνση του μικρού προβλήτα ώστε να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά για ασφαλή πρόσδεση σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Εύδηλος
Χρήζει άμεσης επισκευής το κατεστραμμένο τμήμα του προβλήτα, δυσχεραίνει τους χειρισμούς κατά την είσοδο διότι υπάρχουν γερανοί και άλλα βοηθητικά σκάφη εργασιών.

Υπάρχουν προσχώσεις και αβαθή στην θέση του νέου προβλήτα, που καθιστούν αδύνατη τη χρήση του από το πλοίο.
Επίσης δυσχεραίνονται οι χειρισμοί κατά την έξοδο από το λιμάνι.

Φούρνοι
Λόγω των έργων δημιουργίας νέου προβλήτα υπάρχει περιορισμός χώρου και αύξηση επικινδυνότητας για την ασφαλή πρόσδεση του πλοίου στον παλαιό προβλήτα.

Επίσης κατά τη διάρκεια παραβολής του πλοίου παρατηρείται συνεχώς, να βρίσκονται ελλιμενισμένα Βόρεια και Νότια του προβλήτα μικρά αλιευτικά – τουριστικά – αναψυχής σκάφη δυσχαιρένοντας τις κινήσεις του πλοίου
για την ασφαλή πρόσδεσή του, θέτοντας και αυτά σε κίνδυνο, ιδίως με δυσμενείς καιρικές συνθήκες από τα απόνερα του πλοίου.

ΙΟΣ

Επέκταση και διαπλάτυνση προβλήτα.

Εκβάθυνση περιοχής προς ΒΑ.

Τοποθέτηση σημαντήρων οριοθέτησης περιοχής λουομένων.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Επιδιόρθωση επιφάνειας πέδησης του καταπέλτη σε όλο το μήκος του προβλήτα.

Δεν είναι επαρκής ο φωτισμός και χρειάζεται να φτάσεις δίπλα, για να δεις το ακρομώλιο.

Η δεξιά μπίντα είναι ξεκολλημένη.

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

Πηγάδια

α) Ανύπαρκτος φωτισμός του προβλήτα με αποτέλεσμα να μην διακρίνεται η θέση του σε σχέση με τα φώτα της πόλης.

β) Φωτοσήμανση ανατολικής άκρης βραχονησίδες Δεσποτικού.

γ) Μη προστατευμένο από εξωτερικούς κυματισμούς και αποθαλασσιάς με βόρειους, βορειοανατολικούς,  ανατολικούς άνεμους με αποτέλεσμα την υψηλή υπερπήδηση.

δ) Βασικό πρόβλημα η έλλειψη του χερσαίου χώρου του λιμένος και ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο.

ε) Επιδιόρθωση επιφάνειας πέδησης του καταπέλτη σε όλο το μήκος της προβλήτας. Απουσία προσκρουστήρων.

Διαφάνι

α) Μη προστατευμένο από εξωτερικούς κυματισμούς και αποθαλασσιάς με βόρειους, βορειοανατολικούς, ανατολικούς άνεμους με αποτέλεσμα την υψηλή υπερπήδηση.

β) Μικρό πλάτος προβλήτα για την ασφαλή πρόσδεση του πλοίου ιδιαίτερα με δυτικούς, βορειοδυτικούς άνεμους.

γ) Τοποθέτηση σημαντήρων των αβαθών που βρίσκονται (Α) του προβλήτα.

ΚΑΣΟΣ

Επιδιόρθωση επιφάνειας πέδησης του καταπέλτη σε όλο το μήκος του προβλήτα.

Τοποθέτηση σημαντήρα στον λιμενοβραχίονα.

Απουσία προσκρουστήρων.

Απομάκρυνση καδενών Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ.

α) Τοποθέτηση ερυθρού φανού στην αριστερή πλευρά της εισόδου του λιμανιού.

β) Ανεπαρκής επιφάνεια λιμενολεκάνης για ελιγμούς και ασφαλή ανακοπή πορείας του πλοίου έως τα κρηπιδώματα.

γ) Άκρως επισφαλής και επικίνδυνη η προσέγγιση και η ασφαλής πρόσδεση του πλοίου με νότιους και νοτιοανατολικούς άνεμους.

δ) Έχει παρατηρηθεί καθίζηση στο ανατολικό τμήμα του προβλήτα.

KΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Απαιτείται εκβάθυνση λιμενολεκάνης.

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

α) Δημιουργία νέου προβλήτα εξωτερικά της λιμενολεκάνης.

β) Τοποθέτηση – επισκευή προσκρουστήρων.

γ) Διαπλάτυνση προβλήτας.

ΚΕΑ

Επέκταση προβλήτα προς Β και προς Ν.

Εκβάθυνση λιμενολεκάνης.

Φωτοσήμανση λιμενοβραχίονα.

Να τοποθετηθούν προσκρουστήρες.

Επέκταση λιμενοβραχίονα κατά 30 Μ. το λιγότερο.

ΚΕΡΚΥΡΑ

Στο εξωτερικό κρηπίδωμα, όπου και προσδένουμε, χρειάζεται να δημιουργηθεί άλλη μια υπερυψωμένη ράμπα για χρήση από τα μεγάλα πλοία, ώστε να μπορούν να πέφτουν ταυτόχρονα δυο πλοία, καθώς η νορμάλ ράμπα δεν εξυπηρετεί το ύψος των καταπελτών μας.

Δημιουργία μιας ακόμη κεκλιμένης ράμπας κατά το διάμηκες της νέας προέκτασης που κατασκευάστηκε στον εξωτερικό νέο λιμένα, περί των 30 μέτρων σε αναλογία με τις διαστάσεις των πλοίων, έτσι ώστε να υπάρχει και άλλη επιλογή πρόσδεσης με ασφάλεια κατά τους θερινούς μήνες όπου αυξάνονται οι προσεγγίσεις.

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Αργοστόλι

Εμπορικό λιμάνι τοποθέτηση προσκρουστήρων.
Οι ράμπες πορθμείων να επισκευαστούν καθώς υπάρχουν στρεβλωμένες
προεξέχουσες μεταλλικές ράγες.
Ληξούρι
Τοποθέτηση προσκρουστήρων.
Σάμη
α) Ενίσχυση του υφιστάμενου ηλεκτροφωτισμού με περισσότερα σημεία ώστε να περιλαμβάνει όλο το μήκος και πλάτος του προβλήτα, από τον ερυθρό φανό του δυτικού άκρου του λιμένα μέχρι το Λιμεναρχείο.

β) Απαιτείται σχετική παρέμβαση ως προς την ομαλοποίηση του οδοστρώματος και της επίστρωσης, αφαίρεση των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων περισσότερα από τα οποία δεν είναι καν στερεωμένα και ενίσχυση και επανασχεδιασμός της σήμανσης και διαγράμμισης για τα οχήματα.

γ) Απαιτείται ο ισχυρός ηλεκτροφωτισμός του σημείου, η δημιουργία πρόσβασης από το τοιχίο και όχι από την υφιστάμενη δίοδο (δημιουργία μικρού ανοίγματος) ή η δημιουργία προστατευτικού κιγκλιδώματος ή άλλου μέσου προστασίας καθώς και επίστρωση του δαπέδου με κάποιο αντιολισθητικό υλικό.

δ) Ανάγκη τοποθέτησης ελαστικών προσκρουστήρων (fenders) επί του συνόλου του κρηπιδώματος.

ε) Επειδή υπάρχει ελλιπής σήμανση των ορίων του κρηπιδώματος για τα οχήματα κατά την διάρκεια της νύκτας, είναι πολύ δύσκολο για όλους και ιδιαίτερα τους οδηγούς των οχημάτων να διακρίνουν την άκρη του προβλήτα από την θάλασσα, ιδιαίτερα δε όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπου λιμάνι και θάλασσα φαίνονται σαν ένα. Αναγκαία είναι η τοποθέτηση σήμανσης και ειδικών ανακλαστήρων οδοστρώματος. Είναι κάποιες λύσεις για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο.

ΠΟΡΟΣ

α) Ο ηλεκτροφωτισμός στην περιοχή του λιμενοβραχίονα και συγκεκριμένα στο ανατολικό τμήμα στα όρια του κυματοθραύστη είναι ελλιπέστατος.

β) Αντικατάσταση των φθαρμένων προσκρουστήρων (fenders) με νέους.

γ) Δημιουργία νέας και ασφαλέστερης πρόσβασης από τους καβοδέτες στο σημείο που ευρίσκονται οι γάντζοι πρόσδεσης των πρωραίων σχοινιών πρόσδεσης των πλοίων επί του κυματοθραύστη, όπου επί του παρόντος δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν, για τον λόγο ότι δεν παρέχεται καμία ασφάλεια σε όποιον θελήσει να προσεγγίσει το σημείο εκείνο.

δ) Συντήρηση των δεστρών πρόσδεσης των πλοίων.

ε) Επισκευή της τσιμεντένιας επίστρωσης του κρηπιδώματος πλησίον της δέσης πρόσδεση, καθώς έχει υποστεί βλάβες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ανωμαλία της επιφάνειας.

στ) Δημιουργία εγκατάστασης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (pillar) και για μεγάλα πλοία.

ζ) Ελλιπής σήμανση των ορίων του κρηπιδώματος για τα οχήματα.

ΚΙΜΩΛΟΣ

Απαραίτητη η φωτοσήμανση βραχονησίδων ΡΕΥΜΑΤΟΝΗΣΙΑ.

Επέκταση προβλήτα προς Α.

Κατασκευή λιμενοβραχίονα για προστασία από Ν-ΝΑ ανέμους.

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ

α) Άμεση εκβάθυνση λιμενολεκάνης καθώς το πλοίο δυσκολεύεται στους ελιγμούς του.

β) Επέκταση προβλήτα στο ύψος του χερσαίου χώρου ώστε να αυξηθεί ο χώρος.

γ) Βελτίωση φωτισμού λιμένα που είναι σχεδόν ανύπαρκτος.

δ) Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ε) Προέκταση προβλήτα προς Νοτιοανατολικά έτσι ώστε να δημιουργηθεί νέα θέση πρόσδεσης με Βορειοανατολικό προσανατολισμό.

ΚΥΘΗΡΑ

Διακόφτης

Εκβάθυνση – Προσκρουστήρες.

Προβληματική η αγκυροβολία λόγω της ποιότητας του βυθού (πετρώδης).

Να δημιουργηθεί θέση πρυμνοπλαγιοδέτησης (L) για ασφαλή παραμονή των πλοίων.

Κατασκευή χώρων υγιεινής και αίθουσα αναμονής.

ΛΗΜΝΟΣ

Μύρινα

α) Επιμήκυνση Δ μόλου για πρυμνοπλαγιοδέτηση πλοίων.

β) Λειτουργία και διαμόρφωση χερσαίας ζώνης παλιάς θέσης πρυμνοδέτησης σε επικράτηση δυνατών Β ανέμων.

ΛΕΙΨΟΙ

α) Τοποθέτηση – επισκευή προσκρουστήρων.

β) Εκβάθυνση πέριξ του προβλήτα.

γ) Φωτοσήμανση αβαθών περιοχών.

ΛΕΡΟΣ

Λακκί

Επιδιόρθωση επιφάνειας πέδησης σε όλο το μήκος του προβλήτα.

Αλλαγή φωτεινότητας τσαμαδούρας απέναντι από πολεμικά.

ΛΕΥΚΑΔΑ

Βασιλική

Ολοκλήρωση του έργου, καθυστερεί τρία χρόνια η παράδοση.

Να χρησιμοποιείται και για Ε/Γ-Ο/Γ πλοία.

ΜΕΓΙΣΤΗ

Απουσία προσκρουστήρων.
Πολύ μικρή απόσταση στις μπίντες δεσίματος.
ΜΕΘΑΝΑ
Δεν προστατεύεται από Α-ΒΑ ανέμους.
Λείπουν χώροι υγιεινής και αίθουσα αναμονής.
Ενίσχυση φωτοβολίας.
Να τοποθετηθεί μια ακόμη δέστρα στο κεφάλι του προβλήτα. Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ΜΗΛΟΣ

α) Έλλειψη Φωτοσήμανσης προβλήτα.
β) Ανεπαρκής φωτισμός προβλήτα με αποτέλεσμα να μην διακρίνεται η θέση του σε σχέση με τα φώτα της πόλης.
γ) Ύπαρξη σκαφών, τουριστικών πλοίων που εμποδίζουν την προσέγγιση κατά τη θερινή περίοδο.
δ) Επέκταση προβλήτα για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση τουλάχιστον 3 πλοίων. Δημιουργία θέσεως (L) πρυμνοπλαγιοδέτησης.

στ) Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ΜΥΚΟΝΟΣ

Νέο λιμάνι
Αντικατάσταση-τοποθέτηση όπου χρειάζεται προκρουστήρων fender – λάστιχα.
Αποκατάσταση και συντήρηση προβλήτα Νο.6, όπως επίσης συντήρηση όλων των προβλητών (έχουν καταστραφεί οι ράγες και το τσιμέντο).
Τοποθέτηση μπίντας (δέστρας) νότια του κόκκινου φανού ανάμεσα στις προβλήτες Νο.6-Νο.7.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

α) Συντήρηση – αντικατάσταση προσκρουστήρων.
β) Εκβάθυνση λιμενολεκάνης.
γ) Τοποθέτηση προσκρουστήρων στο παλιό και νέο γάμα. Επίσης τοποθέτηση μιας νέας μπίντας κάθετα της πλώρης στο νέο γάμα, ώστε να δένουν ασφαλέστερα τα μεγάλου μήκους πλοία.

ΝΑΞΟΣ

Τα τουριστικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην είσοδο/έξοδο και αγκυροβόλιο του λιμένα, κινούνται χωρίς έλεγχο με αποτέλεσμα να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία κατά την είσοδο/έξοδο/χειρισμούς πρόσδεσης των πλοίων.

Υπάρχει έλλειψη μπαλονιών πρόσκρουσης (Fender).

α) Εκβάθυνση περιοχής πέριξ θέσεων 3 – 4 – 5, μέχρι την είσοδο της μαρίνας.
β) Τοποθέτηση – επισκευή προσκρουστήρων.
γ) Διαπλάτυνση – επιμήκυνση προβλήτας για την υποδοχή μεγαλύτερου πλοίου.
δ) Φωτοσήμανση υφάλου ΦΡΟΥΡΟΣ έξωθεν του λιμένος.
ε) Αύξηση της εμβέλειας του φανού ΑΜΑΡΙΔΕΣ.
στ) Ανύψωση εστίας κόκκινου φανού κυματοθραύστη καθώς τις βραδινές ώρες είναι δυσδιάκριτος, λόγω ταύτισής του με τα φώτα της πόλης, ή αύξηση της φωτοβολίας του.

ΠΑΡΟΣ

Στον προβλήτα στη Νο.2 θέση εξέχουν οι ράγες με αποτέλεσμα ο καταπέλτης να γλιστράει.
Επιπλέον υπάρχει κίνδυνος ζημιάς σε περίπτωση σκαλώματος καταπέλτη ή νυχιού καταπέλτη σε κάποια από τις ράγες.
Τα τουριστικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην είσοδο/έξοδο και αγκυροβόλιο του λιμένα, κινούνται χωρίς έλεγχο, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία κατά την είσοδο – έξοδο – χειρισμούς πρόσδεσης των πλοίων.

Υπάρχει έλλειψη μπαλονιών πρόσκρουσης (Fender).

α) Εκβάθυνση πέριξ θέσεων Νο 4 (γαρμπής) έως Νο 8.
β) Διάλυση υφάλου «Σπίθα» και απόσυρση της σημαδούρας.
γ) Οι μπίντες μεταξύ των θέσεων 6 έως 8 να γίνουν χωνευτές ώστε τα πλοία να μπορούν να προσδένουν και συγχρόνως να γίνεται χρήση όλων των καταπελτών των μεγάλων πλοίων.

ΠΑΤΜΟΣ

α) Διαμόρφωση χερσαίου χώρου όσο είναι δυνατόν για αναμονή Ι.Χ. αυτοκινήτων – επιβατών.
β) Τοποθέτηση – επισκευές προσκρουστήρων.

ΠΑΤΡΑ

Στη θέση C λείπει το τελευταίο μπαλόνι στο πλευρικό κρηπίδωμα εδώ και τουλάχιστόν 2 χρόνια. Όταν φορτώνουν πολλά πλοία ταυτόχρονα, κάτι το οποίο είναι σύνηθες τις απογευματινές ώρες, το λιμάνι μπουκώνει από τα φορτηγά και υπάρχουν καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις των πλοίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις να λειτουργούν όλες οι πύλες και η δεύτερη πλάστιγγα, που είναι εντός λιμένος. Επίσης να ρυθμιστούν από τις Λιμενικές Αρχές και τον ΟΛΠΑ οι
ώρες φορτοεκφόρτωσης των πλοίων RO/RO, ώστε να μην συμπίπτουν με τις ώρες που φορτοεκφορτώνουν τα επιβατηγά πλοία.

Αύξηση των μέτρων ασφαλείας εντός του λιμένος σε σχέση με την πρόσβαση λαθρομεταναστών οι οποίοι χωρίς την απαραίτητη φύλαξη εισέρχονται εντός του λιμένος επιδιώκοντας την παράνομη είσοδό τους στα πλοία μέσω των φορτηγών αυτοκινήτων κατά την παραμονή αυτών στους προβλήτες σε διάφορα σημεία της καρότσας τους. (Λιμάνι Πατρών είναι πιστοποιημένο συμφώνως απαιτήσεων ISPS).

Στη θέση Ε είναι πολύ δύσκολη η φορτοεκφόρτωση καθώς ο χερσαίος χώρος είναι πολύ στενός αφού μεγάλο μέρος του έχει ενοικιαστεί σε κάποια εταιρεία ως παρκινγκ ασυνόδευτων οχημάτων κι επίσης έχει τοποθετηθεί φράχτης κοντά στην πρύμνη (που έχει μάλλον ως σκοπό να αποκλειστεί τελωνειακά η θέση αν χρειαστεί) που αφήνει ελεύθερη την πρόσβαση σε ένα όχημα κι αυτό με το ζόρι.

Εντός του λιμένα δεν υπάρχει διάβαση για τους πεζούς (μονοπάτι) ούτε και διάδρομος να οδηγεί στον επιβατικό σταθμό. Βέβαια υπάρχει ένα λεωφορείο που κάνει μεταφορά επιβατών αλλά λόγω πανδημίας αρκετοί επιβάτες αποφεύγουν να επιβιβαστούν σε αυτό και πάνε με τα ποδιά προς τον Σταθμό για τον οποίο δεν υπάρχει και καμία σήμανση ή οδηγίες προσέγγισης.

Ορισμένοι προσκρουστήρες χρήζουν άμεσης αντικατάστασης διότι από τις επαναλαμβανόμενες προσδέσεις, είναι φυσικό επακόλουθο κατά την πρόσδεση του πλοίου, να υπάρχει φθορά στο εξωτερικό προστατευτικό υλικό και να γίνεται επαφή λαμαρίνας με σίδερο προσκρουστήρα.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Λόγω των έργων που εκτελούνται για να μεγαλώσει το λιμάνι, έχουν τοποθετηθεί σημαντήρες πολύ κοντά στην ευθυγράμμιση του πράσινου φανού εισόδου δυσχεραίνοντας την είσοδο των πλοίων ιδιαίτερα με Νότιους άνεμους.
Στην θέση πρόσδεσης Νο 106 λείπει ο προσκρουστήρας (μπαλόνι), με αποτέλεσμα να κινδυνεύει κατά την  διαδικασία πρόσδεσης να χτυπήσει το πλοίο στον προβλήτα.

Τοποθέτηση προστατευτικών στο στηθαίο του κόκκινου φανού της εισόδου στο κεντρικό λιμάνι.

Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

Τοποθέτηση κατάλληλων γωνιακών προσκρουστήρων, στις θέσεις 20, 35, 36, επίσης και στη γωνία θέση 78.
Αντικατάσταση προσκρουστήρων σε όλες τις θέσεις πρυμνοδέτησης των πλοίων.

Εκβάθυνση, καθαρισμός θαλάσσιου πυθμένα, στις θέσεις 108 – 119, επίσης στη λιμενολεκάνη περιοχής Λεμονάδικα από θέση 133.

ΠΟΡΟΣ

Απαιτείται εκβάθυνση του διαύλου.
Λείπουν w.c. και αίθουσα αναμονής.
Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αγκυρών ΑΒΕΡΩΦ από το νέο λιμάνι.
Συνεχή μπερδέματα των αγκυρών των επιβατηγών πλοίων.
Ύψωση προβλήτα στο σημείο πρόσδεσης ταχυπλόων.

ΡΑΦΗΝΑ

Παροχές νερού σε όλες τις προβλήτες.
Εκβάθυνση του λιμένα στις προβλήτες Νο.3 – Νο.4
Αντικατάσταση – τοποθέτηση όπου χρειάζεται προσκρουστήρων (fender – λαστιχα).
Επιμήκυνση του ανεμοθώρακα έως τη γωνία του Νο.13 προβλήτα έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι λιμενεργάτες και τα πλοία για την τοποθέτηση κάβων όταν πνέουν βόρειοι άνεμοι.

Συντήρηση και υπερύψωση προβλητών όπως ο προβλήτας Νο.6.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Εκβάθυνση λιμενολεκάνης λόγω των συνεχών προσχώσεων.
Ενίσχυση φωτοβολίας πράσινου φανού (χάνεται στα φώτα της πόλης).
Με Β -ΒΑ ανέμους δημιουργείται μεγάλη αποθαλασσιά (ενίσχυση – επέκταση λιμενοβραχίονα).

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Εκβάθυνση λιμενολεκάνης, προσκρουστήρες, στέγαστρα, w.c.

Επικίνδυνο λιμάνι για τις προσεγγίσεις μεγάλων πλοίων.

Είναι ταυτόχρονα επιβατικό λιμάνι, εμπορικό λιμάνι, αλιευτικό καταφύγιο και μαρίνα.

Εκτεθειμένο στους Βόρειους ανέμους.

ΣΑΜΟΣ

Βαθύ
Ο προβλήτας πρόσδεσης στην περιοχή Μαλαγάρι παρουσιάζει καθίζηση σε αρκετά σημεία, χρήζει άμεσης επισκευής.

Εγκατάσταση φωτισμού στον προβλήτα.

Η προσέγγιση του πλοίου κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιείται με τη βοήθεια φώτων αυτοκινήτων.

Καρλόβασι

Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Ύστερα από την επέκταση του λιμανιού προς τα βόρεια, επηρεάζεται η αγκυροβολία λόγω μεγάλων βαθών.
Επίσης, λόγω της προέκτασης αυτής το λιμάνι είναι εκτεθειμένο σε περίπτωση νοτιοδυτικών-δυτικών ανέμων, γιατί ο λιμενοβραχίονας (κατσούνι) παρέμεινε στο ίδιο μήκος.

Είναι επιτακτική ανάγκη για το νησί να βρεθεί μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση αδυναμίας προσέγγισης των πλοίων, σε κάποια άλλη υπήνεμη από Δ-ΝΔ ανέμους τοποθεσία, κατασκευάζοντας έναν προβλήτα, που θα
μπορεί να εξυπηρετεί τα πλοία σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες από τους ανωτέρω ανέμους.

Θηρασιά

Επικίνδυνη η προσέγγιση μεγάλων πλοίων λόγω αδυναμίας αγκυροβολίας εξαιτίας του μεγάλου βάθους.
Επέκταση προβλήτα προς Β.

ΣΕΡΙΦΟΣ

Φωτοσήμανση εισόδου.

Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

Προέκταση προβλήτα προς ανατολικά και διαπλάτυνση προβλήτα προς νότια.

ΣΙΚΙΝΟΣ

Προέκταση και διαπλάτυνση προβλήτα.
Εκβάθυνση περιοχής πρόσδεσης.
Φωτισμός προβλήτα.

ΣΙΦΝΟΣ

Επέκταση προβλήτα και δημιουργία επαρκούς χερσαίου χώρου για την εξυπηρέτηση.
Αίθουσα αναμονής επιβατών – χώροι υγιεινής.
Τοποθέτηση προσκρουστήρων
Στην υπάρχουσα μορφή του να γίνει υπερύψωση στο κεφάλι περίπου 30 εκατοστά ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης πλοίου στο σημείο αυτό.

Για τα πλοία με μικρό εκτόπισμα, υπάρχει ήδη χαμηλού ύψους θέση πρόσδεσης.

ΣΚΙΑΘΟΣ

Κατασκευή – προσαρμογή του υπάρχοντος νοτίου προβλήτα με σκοπό να πρυμνοδετούν τα πλοία, ώστε οι θέσεις εντός του λιμένα, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, να χρησιμοποιούνται για τουριστικά και επιβατηγά ταχύπλοα.

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

α) Εκβάθυνση λιμενολεκάνης – απομάκρυνση σημαντήρα εντός λιμενολεκάνης με εκβάθυνση αβαθών.

β) Πρέπει, να δημιουργηθεί προβλήτας στον κόκκινο φανό εισόδου με πλάτος 25 μ.

Να μετατραπεί σε προβλήτα ο βραχώδης λιμενοβραχίονας.

Αγνώντας

Επισκευή προβλήτα – λόγω πτώσης δεν χρησιμοποιείται.

Γλώσσα

Εκβάθυνση – προσκρουστήρες- φωτισμός προβλήτα.

Να δημιουργηθεί προβλήτας στην εξωτερική πλευρά του βραχώδη λιμενοβραχίονα.

ΣΟΥΔΑ

Οι καβοδέτες δεν διαθέτουν πλωτό μέσο έτσι ώστε κατά την πρόσδεση στην προβλήτα Ανδριάς η πρόσδεση της πλώρης να γίνεται με καθυστέρηση ενώ σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις για το πλήρωμα, το πλοίο και το προσωπικό στεριάς.

Ο προβλήτας όπου ελλιμενίζεται το πλοίο έχει μήκος 160 μέτρα , ενώ το μήκος του πλοίου είναι 214 μέτρα.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πάνω από 50 μέτρα προεξέχουν από το τελείωμα της προβλήτας Ανδριάς, με αποτέλεσμα το πλοίο να βρίσκεται εκτεθειμένο και να κινδυνεύει σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η ράμπα χρήζει επισκευής, διότι προεξέχουν τα σίδερα από την αλλοίωση που έχει υποστεί το τσιμέντο.

ΣΠΕΤΣΕΣ

Κατασκευή κυματοθραύστη για προστασία από ΒΔ έως ΒΑ ανέμους.
Εκβάθυνση κατά μήκος του προβλήτα.
Τοποθέτηση προσκρουστήρων – κατασκευή αίθουσας αναμονής – χώρων υγιεινής.
Τοποθέτηση προσκρουστήρων στην υπάρχουσα καθώς και στη ΝΑ
πλευρά.

ΣΥΜΗ

α) Προσκρουστήρες – στέγαστρα.
β) Μικρή λιμενολεκάνη, δυσκολία χειρισμών για μεγάλα πλοία.
γ) Ανάγκη δημιουργίας από την εξωτερική πλευρά νέου προβλήτα στη
θέση “ΡΟΛΟΪ”. Τοποθέτηση – επισκευή προσκρουστήρων.
δ) Αναμένεται η παράδοση της νέας εξωτερικής προβλήτας.

ΣΥΡΟΣ

Τοποθέτηση προσκρουστήρων νέου τύπου στους προβλήτες Νο.2,4,5
Επισκευή ράμπας θέση Νο.5.
Εκβάθυνση λιμενολεκάνης.
Εκβάθυνση θέσης (Βλύχος). Θα υπήρχε η δυνατότητα το πλοίο να παραμένει εκεί, σε περίπτωση διανυκτέρευσης ή απαγορευτικού.

Να γνωστοποιηθεί η μελέτη κατασκευής νέου χώρου πρόσδεσης, ώστε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις.

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

Άκρως επικίνδυνο λιμάνι ειδικά με τους νότιους καιρούς.
Επιπλέον όλους τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχουν παντού κότερα αγκυροβολημένα κάνοντας την προσέγγιση άκρως δύσκολη και επικίνδυνη.

Πρέπει οπωσδήποτε και άμεσα να γίνει αλλαγή τοποθεσίας λιμένος.

ΤΗΛΟΣ

α) Εκβάθυνση.
β) Τοποθέτηση – επισκευή προσκρουστήρων.
γ) Φωτισμός προβλήτας.
δ) Διαπλάτυνση – επιμήκυνση προβλήτας για αύξηση του χερσαίου χώρου.

ΤΗΝΟΣ

Στο σημείο που βρίσκεται ο κόκκινος φανός, παρουσιάζονται εκτεταμένες ρηγματώσεις, οι οποίες εκτείνονται απο το ανωτέρω σημείο μέχρι τουλάχιστον κάτω από την θαλάσσια επιφάνεια.

Ως εκ τούτου ελλοχεύει σοβαρότατος κίνδυνος στην πρώτη ισχυρή κακοκαιρία με άνεμους απο νότιες διευθύνσεις (οι οποίες είναι συνήθεις στην ανοιξιάτικη περίοδο), να παρασυρθεί από τον κυματισμό ή να καταρρεύσει.

Πρέπει, να απομακρυνθούν άμεσα τα ημιβυθισμένα μπλόκια του υπο μελέτη/κατασκευή νέου κυματοθραύστη.

Με τους βόρειους ανέμους υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, να παρασυρθεί το εκάστοτε πλοίο επάνω στα ημιβυθισμένα μπλόκια τα οποία δεν είναι ορατά και με τους νότιους άνεμους αντί να κοπάζει ο κυματισμός εντός λιμένα, συμβαίνει το αντίθετο.

Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η επανεξέταση μελέτης κατασκευής νέου λιμενοβραχίονα, ο οποίος θα πρέπει να κατασκευαστεί νοτιότερα από τον υπάρχοντα, ώστε να μεγαλώσει η λιμενολεκάνη.

ΥΔΡΑ

Προέκταση κρηπιδώματος προς το εξωτερικό φανάρι για εξυπηρέτηση 2 πλοίων συγχρόνως.

Λείπουν χώροι υγιεινής και αίθουσα αναμονής επιβατών.
Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

Απαραίτητη η φωτοσήμανση βραχονησίδων (Roulioxeres – Δύο Αδέλφια και Ακ. Λατίνη).
Επέκταση προβλήτας προς Α.
Τοποθέτηση προσκρουστήρων.
Εκβάθυνση λιμενολεκάνης.

ΧΑΛΚΗ

α) Ανεπαρκής επιφάνεια λιμενολεκάνης για ελιγμούς και ασφαλή ανακοπή πορείας του πλοίου έως τα κρηπιδώματα.
β) Ύπαρξη σκαφών, τουριστικών πλοίων που εμποδίζουν την προσέγγιση κατά την θερινή περίοδο παρά τις προσπάθειες της Λιμενικής Αρχής η όποια όμως δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα. Τοποθέτηση κατά την θερινή
περίοδο πλωτού προβλήτα σκαφών αναψυχής.

γ) Φωτοσήμανση με ερυθρό και πράσινο φανό των δυο εισόδων του όρμου.
δ) Μη προστατευμένο από εξωτερικούς κυματισμούς και αποθαλασσιάς με
νοτιοανατολικούς άνεμους.

ΧΙΟΣ

α) Αύξηση φωτοβολίας Φανών (πράσινο – κόκκινο) εισόδου στο λιμάνι διότι δεν είναι ορατοί λόγω του φωτισμού της παραλιακής ζώνης (καταστήματα – οικίες).
β) Αύξηση λειτουργικών βαθών λιμένα στα 8,5 μέτρα και συντήρηση αυτών.
γ) Έργα αποκατάστασης της γωνίας (είναι εδώ και ένα χρόνο εκτός λειτουργίας).
δ) Φωτισμός στη θέση ΜΠΟΥΡΤΖΙ εντός λιμένος.

ΨΑΡΑ

Η πρόσδεση στον προβλήτα κρίνεται επισφαλής και για το πλοίο και για την φορτοεκφόρτωση οχημάτων, λόγω δημιουργίας ρηγματώσεων και συνεχούς επιδείνωσης της κατάστασης.

σεων και συνεχούς επιδείνωσης της κατάστασης.

4 thoughts on “Λιμάνια – Εκθεση ΠΕΠΕΝ | Τα προβλήματα και οι αστοχίες στα λιμάνια της Ακτοπλοΐας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *