Εφιαλτική προβολή του πληθυσμού της χώρας μας το 2100 | Η Ελλάδα πεθαίνει

Εφιαλτική προβολή του πληθυσμού της χώρας μας το 2100
Εφιαλτική προβολή του πληθυσμού της χώρας μας το 2100

Στα τέλη Απριλίου η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Eurostat) έδωσε στη δημοσιότητα τις προβολές του πληθυσμού των κρατών-μελών της Ε.Ε. ανά πενταετία από το 2020 μέχρι το 2100.

Kείμενο Μανόλης Δρεττάκης

Οι προβολές αυτές είναι εκτιμήσεις για την εξέλιξη του πληθυσμού των χωρών της Ε.Ε. με βάση ορισμένες υποθέσεις για τη γονιμότητα (αριθμός παιδιών ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας), τη θνησιμότητα (θάνατοι ανά 1.000 κατοίκους) και τη μετανάστευση (την καθαρή εισροή μεταναστών). Σε καθέναν από τους παράγοντες αυτούς εκτός από το βασικό σενάριο με ή χωρίς μετανάστευση (που στηρίζεται σε μέσες τιμές γι’ αυτούς) υπάρχουν και παραλλαγές του, δηλαδή με υψηλή γονιμότητα, χαμηλή θνησιμότητα, υψηλή ή χαμηλή μετανάστευση.

Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε την προβολή του πληθυσμού της χώρας μας το 2060 και το 2100 σε σχέση με το 2020 μόνο με το βασικό σενάριο με μετανάστες και χωρίς μετανάστες. Στον σχετικό σχολιασμό θα συγκρίνουμε τις προβολές για την Ελλάδα με τις αντίστοιχες για τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Στην 1η στήλη του πρώτου μέρους του Πίνακα δίνεται ο πληθυσμός της χώρας με και χωρίς μετανάστες το 2020, στη 2η το 2060 και στην 3η το 2100. Στην 1η στήλη του δεύτερου μέρους του Πίνακα δίνεται η διαφορά του πληθυσμού το 2060 σε σχέση με το 2020, στη 2η το 2100 σε σχέση με το 2060 και στην 3η το 2100 σε σχέση με το 2020. Στις αντίστοιχες στήλες του τρίτου μέρους δίνονται οι ποσοστιαίες μεταβολές.

pinakas ef syn

Από το δεύτερο και το τρίτο μέρος του Πίνακα φαίνεται ότι η μείωση και η ποσοστιαία μείωση του πληθυσμού της χώρας με μετανάστες τη δεύτερη 40ετία (2060-2100) θα είναι μικρότερη απ’ ό,τι την πρώτη (2020-2060), ενώ το αντίθετο ισχύει για τη μείωση του πληθυσμού χωρίς μετανάστες. Συνολικά ο εκτιμώμενος πληθυσμός της χώρας το 2100 με μετανάστες θα ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια, ενώ χωρίς μετανάστες θα είναι σχεδόν ο μισός εκείνου του 2020, ένα πραγματικά εφιαλτικό σενάριο.

Σε ό,τι αφορά τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε.:

– Με μετανάστες το 2060 ο πληθυσμός 16 κρατών θα μειωθεί και 11 θα αυξηθεί. Η μείωση στη χώρα μας θα είναι η 6η σε μέγεθος. Το 2100 πάλι 16 κρατών θα μειωθεί και 11 θα αυξηθεί. Η μείωση στη χώρα μας θα είναι η 7η σε μέγεθος.

– Χωρίς μετανάστες το 2060 ο πληθυσμός 26 κρατών θα μειωθεί και μόνο της Ιρλανδίας θα αυξηθεί. Η μείωση στη χώρα μας θα είναι η 3η σε μέγεθος. Το 2100 ο πληθυσμός όλων των κρατών θα μειωθεί και η μείωση στη χώρα μας θα είναι η 4η σε μέγεθος.

Ανεξάρτητα, όμως, από το αν αυτές οι υποθέσεις είναι αισιόδοξες ή απαισιόδοξες, το γεγονός είναι ότι τόσο από τις εκτιμήσεις που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat στις 30.4.21 και τις οποίες αναλύσαμε στο άρθρο αυτό, όσο και από παλαιότερες εκτιμήσεις ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα φαίνεται ότι ο πληθυσμός της χώρας μας, ακόμα και με τις πιο αισιόδοξες υποθέσεις σχετικά με τη γονιμότητα, τη θνησιμότητα και την καθαρή εισροή μεταναστών, θα μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Ενας μειωμένος πληθυσμός θα είναι πιο γερασμένος και λιγότερο παραγωγικός, θα απαιτεί μεγαλύτερα ποσά για συντάξεις και κοινωνική προστασία καθώς και μεγαλύτερες δαπάνες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη του πληθυσμού κ.λπ.

Είναι σαφές ότι για να περιοριστεί η μείωση του πληθυσμού και των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν απαιτείται η κατάρτιση και εφαρμογή μιας μακροχρόνιας δημογραφικής πολιτικής με μέτρα ανάλογα με εκείνα που περιγράφονται στα δύο πορίσματα της Βουλής των Ελλήνων (του 1993 και του 2018) για το οξύ δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Μέτρα που καμία μέχρι σήμερα κυβέρνηση δεν έλαβε. Είναι καιρός κάποια κυβέρνηση να δει «κατάματα» τη ζοφερή αυτή προοπτική μείωσης του πληθυσμού της χώρας και να χαράξει και να εφαρμόσει την πολιτική αυτή.

* Πρώην: αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ : Ντοκουμέντο του Ελληνικού Κοινοβουλίου για δημογραφικό και μετανάστευση | Το ξεχασμένο πόρισμα του 1993