Εκλογές με λίστα | Πότε γίνονται εκλογές με λίστα | Τι είναι οι εκλογές με λίστα | Ποια η διαφορά με το σταυρό προτίμησης

πότε γίνονται εκλογές με λίστα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό και ποια η διαφορά με το σταυρό προτίμησης.