Η Skroutz εξαγοράζει την MYJOBNOW Delivery

Η Skroutz εξαγοράζει την MYJOBNOW Delivery