Το επενδυτικό πλάνο για τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας | Τι συμβαίνει με το Πολεμικό Ναυτικό

Το επενδυτικό πλάνο για τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας | Τι συμβαίνει με το Πολεμικό Ναυτικό

Σε τροχιά… Σύρου κινείται το ναυπηγείο της Ελευσίνας, καθώς μετά από 12 χρόνια, το νέο επενδυτικό πλάνο υπόσχεται ότι θα δώσει ξανά ζωή όχι μόνο στις δεξαμενές, αλλά και σε ολόκληρη την Δυτική Αττική.

Της Αναστασίας Βαμβακά

Με την ελπίδα, ότι το σχέδιο νόμου για την εξυγίανση και αξιοποίηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, το οποίο έχει καταρτισθεί σε συνεργασία και διαβούλευση με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, θα κατατεθεί άμεσα – ακόμα και αυτή την εβδομάδα- ώστε να ολοκληρωθεί η ψήφιση του μέχρι το τέλος του μήνα, η ONEX έχει ήδη επιτύχει μία πρώτη μεγάλη νίκη: την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων να δηλώνουν αρωγοί στην προσπάθεια της.

Μετά από διαβουλεύσεις τόσο με το σωματείο εργαζομένων όπως και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, έχει ήδη συμφωνηθεί – χωρίς να υπήρχε κάποια συμβατική υποχρέωση- ότι το σύνολο των χρεών των Ναυπηγείων προς τους εργαζόμενους θα αποπληρωθεί.

Στη διμερή συμφωνία περιλαμβάνεται η αποπληρωμή του 30% των χρεών, περίπου 27 εκ ευρώ, μόλις ολοκληρωθεί το δικαστικό σκέλος της εξυγίανσης, καθώς και οι αποζημιώσεις απόλυσής περίπου 13,4 εκ ευρώ, όπου θα αποπληρωθούν μέσω ιδίων κεφαλαίων ή ενδοομιλικών διευκολύνσεων και ομολογιών.

Το υπολειπόμενο 70% θα αποπληρωθεί με την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων και την μετεγγραφή του Ναυπηγείου στην ΟΝΕΧ. 

“Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι για δεύτερη φορά η ΟΝΕΧ (αρχικά στο Νεώριο) θα πληρώσει δεδουλευμένα προηγούμενης ιδιοκτησίας πριν την τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης” ανέφεραν κύκλοι της εταιρείας.

“Είμαστε πολύ χαρούμενοι με όσα έχουν συμφωνηθεί. Αν τα Ναυπηγεία πήγαιναν για πτώχευση θα χάναμε περισσότερα από 40 εκ δεδουλευμένων χρημάτων μας.

Η διμερής συμφωνία είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων, και εξασφαλίζει και αύξηση των θέσεων εργασίας από το δεύτερο χρόνο λειτουργίας των Ναυπηγείων. Αυτό θα δώσει ξανά όχι μόνο στην Ελευσίνα, αλλά σε ολόκληρη την δυτική Αττική και φυσικά στο ίδιο κράτος.  Ένας ολόκληρος κύκλος οικονομίας με γερές βάσεις ξεκινάει πάλι από εδώ, από την Ελευσίνα” ανέφερε στο Capital.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων, Νίκος Παπανικολάου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επανεκκίνηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας περιλαμβάνει:

-Άμεση επένδυση 100 εκατ. δολαρίων
-Διασφάλιση των θέσεων εργασίας 600
-Αποζημιώσεις ύψους 13,4 εκατ. ευρώ  – αποπληρωμή του 100% των υπόλοιπων οφειλών προς τους εργαζόμενους 
-Δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας μέσα σε 3 χρόνια   
-Επιπλέον έσοδα 1,1 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, ασφαλιστικές εισφορές) κατά τα επόμενα 25 έτη
-Ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας με περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν σε εγχώριους προμηθευτές και την Ελληνική Βιομηχανία  

Ιδιαίτερα επιζήμιο εκτιμάται το κόστος μη έγκρισης της Συμφωνίας Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας,  σε συνδυασμό με την ιδιαιτέρως αρνητική χρηματοπιστωτική τους θέση, και την σωρεία προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αναμένεται να αποτελέσουν άμεσο κίνδυνο για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, με ιδιαιτέρως αρνητικές επιπτώσεις για την εθνική οικονομία (λόγω του μεγέθους του κλάδου), την  εθνική ασφάλεια (λόγω της εμπλοκής τους με τα αμυντικά προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού), αλλά και την τοπική κοινωνία (καθώς έχει καθορίσει το οικονομικό μοντέλο της περιοχής, και συνδέεται άμεσα με την οικονομική επιβίωση των ευρύτερων περιοχών).

Οφειλές

Βάσει του ισοζυγίου της ΝΒΕΕ με ημερομηνία 30.09.2021, το σύνολο των πάσης φύσεως οφειλών της ανέρχεται σε 432.686.301,67 ευρώ (419.288.880,32 ευρώ γενικές οφειλές + 13.397.491,35 αποζημιώσεις προσωπικού), από τα οποία 211.899.550,24 ευρώ θα μεταφερθούν στις νέες εταιρείες. Στο ποσό του Μεταβιβαζόμενου Παθητικού περιλαμβάνεται ποσό 142.337.077 ευρώ προς το Πολεμικό Ναυτικό.

Συνολικές οφειλές ύψους 220.786.751,43 ευρώ παραμένουν στην εταιρεία, ως μη μεταβιβαζόμενο Παθητικό και ικανοποιούνται από το προϊόν ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

Το σύνολο του Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού των Ναυπηγείων σε περίπτωση πτώχευσης, η αξία του ανέρχεται μόλις στο ποσό των 28.278.157,94 ευρώ, με ελάχιστη ανάκτηση για τους πιστωτές.

Τα λοιπά στοιχεία του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού και του Μη Μεταβιβαζόμενου Παθητικού της NBEE θα παραμείνουν στην ΝΒΕΕ και το Μη Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό θα ρευστοποιηθεί από τον διορισμένο από το δικαστήριο Ειδικό Εντολοδόχο. Το προϊόν που θα προκύψει από την ρευστοποίηση του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού θα ικανοποιήσει περαιτέρω τους πιστωτές της Εταιρείας για τις απαιτήσεις αυτών που περιλαμβάνονται στο Μη Μεταβιβαζόμενο Παθητικό, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών, οι εν λόγω απαιτήσεις θα διαγραφούν ολοσχερώς.

Πολεμικό Ναυτικό

Όπως έχει γίνει γνωστό, συνόλου των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ με ημερομηνία 30.09.2021 προς το Πολεμικό Ναυτικό ή 142.337.077 ευρώ θα μεταβιβαστεί επίσης στην νέα εταιρεία. Το ποσό αυτό θα αποπληρωθεί μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων σε χρονικό διάστημα 30 ετών με παρακράτηση ροών.

Το Πολεμικό Ναυτικό δεσμεύεται όπως αμελλητί μετά τη επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής θα επιστρέψει στην τράπεζα, το σύνολο των Εγγυητικών Επιστολών που τηρεί εις χείρας του, απαλλασσόμενης της ΝΒΕΕ από κάθε ευθύνη εξ αυτών καθ’ όσον αυτές αφορούν σε έργα που αφ’ ενός δεν μεταβιβάζονται στις νέες εταιρείες και αφ΄ετέρου οι απαιτήσεις που διατηρεί ένεκα αυτών ρυθμίζονται στη συμφωνία εξυγίανσης.