Οι αληθινοί μισθοί στον ιδιωτικό τομέα

Οι αληθινοί μισθοί στον ιδιωτικό τομέα

Η ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ανατρέπει την επίπλαστη εικόνα που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση, με αφορμή την αύξηση του κατώτατου μισθού. Για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα τα 713 ευρώ μεικτά είναι… άπιαστο όνειρο, καθώς εξαναγκάζονται να ζουν όχι με μισθούς πείνας, αλλά με χαρτζιλίκι.

Σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία απασχόλησης Φεβρουαρίου 2021 του ΕΦΚΑ, πάνω από ένας στους τρεις εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα εργάζεται με μερική απασχόληση. Συγκεκριμένα, 773.685 (το 34,7% επί του συνόλου) αμείβονται με 451,20 ευρώ μεικτά, δηλαδή 392,54 ευρώ καθαρές αποδοχές. Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν ούτε στο ελάχιστο για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών, πόσο μάλλον εάν εργαζόμενος έχει πρόσθετες ανάγκες, όπως είναι το ενοίκιο -με τις τιμές να είναι διαρκώς αυξανόμενες- ή οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ.

Αξίζει να προστεθεί ότι για τους 1.486.767 εργαζομένους με πλήρη απασχόληση (65,3% επί του συνόλου) ο μέσος μηνιαίος μισθός διαμορφώθηκε σε 1.227,24 ευρώ (μεικτά). ;Eτσι, για το σύνολο των 2.223.666 ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα, ο μέσος μεικτός μισθός ανήλθε σε 977,55 ευρώ.

euro digital

Τα στοιχεία αποτυπώνουν και το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Χαρακτηριστικά, ενώ για τους άνδρες εργαζομένους με πλήρη απασχόληση ο μέσος μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε 1.296,09 ευρώ μεικτά, για τις γυναίκες εργαζόμενες με πλήρη απασχόληση ο μέσος μισθός είναι σημαντικά χαμηλότερος, καθώς διαμορφώνεται σε 1.137,52 ευρώ.

Συνεπώς, στο σύνολο των ασφαλισμένων (πλήρης και μερική απασχόληση) ο μέσος μηνιαίος μισθός για τους άνδρες εργαζομένους είναι 1.058,27 ευρώ, ενώ για τις γυναίκες εργαζόμενες είναι 886,28 ευρώ.

Χάσμα παρατηρείται, τέλος, στο ύψος των μισθών και ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, καθώς ο μέσος μηνιαίος μισθός για πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 μισθωτούς ανέρχεται σε 827,40 ευρώ μεικτά, όμως σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 10 μισθωτούς διαμορφώνεται σε 1.325.24 ευρώ μεικτά. Για μερική απασχόληση οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζομένους αμείβονται με 393,95 ευρώ μεικτά, ενώ αντίστοιχα οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 10 μισθωτούς αμείβονται με 493,58 ευρώ μεικτά.

Screenshot 3 1