Τουρκία | Οι διαχειριστές funds θα ανακοινώσουν κέρδη-ρεκόρ για το 2020

Τουρκία | Οι διαχειριστές funds θα ανακοινώσουν κέρδη-ρεκόρ για το 2020
Τουρκία | Οι διαχειριστές funds θα ανακοινώσουν κέρδη-ρεκόρ για το 2020

Οι Τούρκοι διαχειριστές κεφαλαίων αναμένεται να ανακοινώσουν άνοδο-ρεκόρ στην  κερδοφορία τους, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία (assets) που “επιβλέπει”ο κλάδος τους αυξήθηκαν κατά 1/3.

Tα καθαρά κέρδη για το 2020, στις 11 εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων που έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα, αυξήθηκαν κατά 92% κατά μέσο όρο. 

Τα κέρδη, τα οποία αφορούν τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες και καλύπτουν το 58% των assets που διαχειρίζονται οι 43 εταιρείες του κλάδου, υποδηλώνουν ότι το προηγούμενο έτος θα είναι πιθανώς το πιο κερδοφόρο για τον συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα από τουλάχιστον το 2014, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.

Κάποιες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της Tacirler Asset Management, αποδίδουν την απότομη άνοδο της κερδοφορίας στην ισχυρή απόδοση των εγχώριων μετοχών, οι οποίες ενισχύθηκαν εν μέρει από την αύξηση της συμμετοχής των μικροεπενδυτών. 

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Τουρκίας, σημείωσε άνοδο  σχεδόν 30% το 2020, ξεπερνώντας τα κέρδη 16% που σημείωσαν κατά μέσο όρο οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών, καθώς η τουρκική λίρα αποδυναμώθηκε κατά 20% έναντι του δολαρίου, σημειώνοντας πτώση για όγδοο διαδοχικό έτος.

“Με την εισροή κεφαλαίων από τοπικούς επενδυτές κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σημειώθηκε σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, κάτι που οδήγησε σε αυτήν την υψηλή κερδοφορία”, δήλωσε ο Okan Alpay, γενικός διευθυντής της Tacirler Asset Management στην Κωνσταντινούπολη.

Η Τουρκία έχει γνωρίσει άνοδο στις συναλλαγές των μικροεπενδυτών εξαιτίας των lockdowns που σχετίζονται με τον κορονοϊο. Ο αριθμός των ενεργών επενδυτών αυξήθηκε κατά 18% στους 4,7 εκατομμύρια πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του κεντρικού αποθετηρίου αξιών (CSD) της Τουρκίας.

Οι βασικές εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την τουρκική οικονομία

Η εκτίμηση των ειδικών του Ταμείου είναι ότι η Τουρκία μπήκε στο 2020 και στην πανδημία έχοντας σημαντικές ευαλωτότητες, αποτέλεσμα του τρόπου που η ανάπτυξη είχε σε μεγάλο βαθμό τροφοδοτηθεί μέσα από τη διόγκωση του χρέους και της ζήτησης, με αποτέλεσμα αυξημένες εξωτερικές χρηματοδοτικές ανάγκες, μειούμενα συναλλαγματικά αποθέματα, υψηλό πληθωρισμό και αυξημένη δολαριοποίηση της οικονομίας.

Καθαυτή η πανδημία είχε ένα μεγάλο κόστος σε ζωές αλλά και ένα μεγάλο οικονομικό κόστος. Ωστόσο, η κυβερνητική απάντηση είχε ως αποτέλεσμα μια εκ νέου ανάκαμψη του ΑΕΠ, με την Τουρκία να ανήκει στις λίγες χώρες που θα κλείσουν το 2020 με συνολικά θετικό πρόσημο.

Όμως, κατά το ΔΝΤ αυτή η πολιτική επέτεινε τις ευαλωτότητες, με τον πληθωρισμό να παραμένει υψηλός, αυξημένες εισαγωγές και δολαριοποίηση και μεγάλες εκροές κεφαλαίων που είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλες παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος για να σταματήσει η υποτίμηση της τουρκικής λίρας.

Το ΔΝΤ χαιρετίζει τα μέτρα που πήρε προς το τέλος του 2020 η τουρκική κυβέρνηση, δηλαδή την απόφαση για πιο σφιχτή οικονομική πολιτική και για περιορισμό της πιστωτικής επέκτασης, ιδίως του δανεισμού από κρατικές τράπεζες, που μπόρεσε να επαναφέρει την εμπιστοσύνη στη λίρα και να περιορίσει την πίεση για υποτίμηση. Ωστόσο, το Ταμείο σημειώνει ότι παρότι τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα δείχνουν θετικά, όταν αφαιρεθούν τα swap ξένου συναλλάγματος που έχει κάνει η κεντρική τράπεζα, τότε το πρόσημο γίνεται αρνητικό.

turkey lira erdogan
Τουρκία | Οι διαχειριστές funds θα ανακοινώσουν κέρδη-ρεκόρ για το 2020

Η πρόβλεψη: Ανάκαμψη αλλά με σημαντικούς κινδύνους

Η εκτίμηση του ΔΝΤ είναι ότι με τους εμβολιασμούς και τη σταδιακή υποχώρηση της πανδημίας τα πράγματα θα βελτιωθούν και η Τουρκία θα μπορέσει να δει το 2021 αύξηση του ΑΕΠ περίπου 6%, αν και η εκτίμηση είναι ότι από το 2022 θα επιστρέψει στη βασική τάση, με αύξηση ΑΕΠ 3,5% κάτι. Σημειώνουμε εδώ ότι η προηγούμενη πρόβλεψη ήταν για αύξηση του ΑΕΠ 5% το 2021.

Η εκτίμηση για τον πληθωρισμό είναι ότι θα υποχωρήσει ως ένα βαθμό, αλλά θα παραμείνει πάνω από τους επιθυμητούς στόχους, ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 3,5% , κάτι που θα αντανακλά μειωμένες εισαγωγές χρυσού και μια σχετική ανάκαμψη του τουρισμού.

Ωστόσο κατά την εκτίμηση του Ταμείου η τουρκική οικονομία θα παραμείνει ευάλωτη. Αυτό θα αφορά τα χαμηλά συναλλαγματικά διαθέσιμα στο συνδυασμό τους με τις μεγάλες εξωτερικές χρηματοδοτικές ανάγκες και τις μεγάλες εγχώριες καταθέσεις σε ξένο συνάλλαγμα, στοιχεία που καθιστούν την τουρκική οικονομία εκτεθειμένη σε εξωτερικά σοκ και αλλαγές οικονομικού κλίματος.

Οι συστάσεις του ΔΝΤ

Σε αυτό το πλαίσιο οι συστάσεις του ΔΝΤ  είναι να διατηρηθεί το «σφιχτό» πλαίσιο στη νομισματική πολιτική και αποφευχθεί κάθε πρόωρη χαλάρωσή του, σε συνδυασμό με μια πιο διάφανη και σχεδιασμένη πολιτική για την ενίσχυση των συναλλαγματικών διαθεσίμων.

Αντίστοιχα συνιστούν στην Τουρκία μια πιο αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, με περιορισμό των διαφόρων φοροαπαλλαγών, εξορθολογισμό των κινήτρων για επενδύσεις και καλύτερη εποπτεία των δημόσιων επιχειρήσεων, των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και φορέων εκτός κρατικού προϋπολογισμού όπως το Ταμείο Πλούτου.

Αντίστοιχα, το Ταμείο επιμένει ότι χρειάζεται προσοχή στην πιστωτική επέκταση και διάκριση ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να επιχειρήσεις και τις υπόλοιπες, παράλληλα με καλύτερη επίβλεψη του τραπεζικού τομέα. Για το Ταμείο η έμφαση πρέπει να είναι σε επιχειρήσεις που είναι όντως βιώσιμες.

Παράλληλα, το Ταμείο επισημαίνει ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην μετά την πανδημία ανάκαμψη. Και αυτό γιατί παρότι η τουρκική οικονομία παρουσιάζεται ως ευέλικτη και επιχειρηματική, όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, να περιοριστεί η ανεργία των νέων και αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του «άτυπου» τομέα της οικονομίας.

One thought on “Τουρκία | Οι διαχειριστές funds θα ανακοινώσουν κέρδη-ρεκόρ για το 2020

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.