Έσπασαν κάθε ρεκόρ τα έσοδα της Ελλάδας από το ναυτιλιακό συνάλλαγμα το 2022

Έσπασαν κάθε ρεκόρ τα έσοδα της Ελλάδας από το ναυτιλιακό συνάλλαγμα το 2022

Έσπασαν κάθε ρεκόρ τα έσοδα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από τις θαλάσσιες μεταφορές που προέρχονται κυρίως από την ποντοπόρο ναυτιλία

Έσπασαν κάθε ρεκόρ τα έσοδα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από τις θαλάσσιες μεταφορές που προέρχονται κυρίως από την ποντοπόρο ναυτιλία (ναυτιλιακό συνάλλαγμα), το δεκάμηνο Ιανουαρίου -Οκτωβρίου 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία Ισοζυγίου της Τράπεζας της Ελλάδος ανήλθαν στα 19.488,6 εκατ. ευρώ έναντι 15.182,4 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2021 σημειώνοντας αύξηση 28,47% και 11.792,3 εκατ. ευρώ το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2020.

Όπως με την συμπερίληψη των δυο τελευταίων μηνών του 2022 τα συνολικά έσοδα θα ξεπεράσουν τα 20 δις. ευρώ, ύψος που δεν έχει φτάσει στο παρελθόν και θα είναι υψηλότερα και από τις τουριστικές εισπράξεις, που αναμένονται στα 18 δισ. ευρώ.

Εκτός από τα έσοδα βελτίωση κατέγραψαν και οι καθαρές εισπράξεις (έσοδα μείον πληρωμές) από μεταφορές οι οποίες παρουσίασαν αύξηση κατά 13,7% σε σύγκριση με πέρυσι το ίδιο διάστημα (Ιανουάριος-Οκτώβριος).

Η εκθεση της ΤτΕ


Η ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την Νομισματική Πολιτική 2022, αναφέρεται και στη ναυτιλία, επισημαίνοντας τον θετικό της ρόλο στην εθνική οικονομία. «Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον που θέτει σημαντικές προκλήσεις στην οικονομική πολιτική, η ελληνική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς το εννεάμηνο του 2022, τροφοδοτούμενη από την ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και τη μεγάλη άνοδο του τουρισμού και των εσόδων από τη ναυτιλία», αναφέρει η έκθεση.

Τους δέκα πρώτους μήνες του 2022 το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών αυξήθηκε κατά 13,7% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου θαλάσσιων μεταφορών, η οποία υπεραντιστάθμισε την επιδείνωση του ισοζυγίου των λοιπών μεταφορών. Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου θαλάσσιων μεταφορών αντανακλά αφενός την άνοδο των ναύλων και αφετέρου την ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ. Συγκεκριμένα, το μέσο επίπεδο των ναύλων αυξήθηκε κατά περίπου 39% –σύμφωνα με το δείκτη ClarkSea– συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, αντανακλώντας κυρίως δύο αντίθετες τάσεις: αφενός την αξιοσημείωτη άνοδο των ναύλων για τα πετρελαιοφόρα πλοία και αφετέρου τη μείωση των ναύλων για τα πλοία μεταφοράς ξηρού (χύδην) φορτίου, αναφέρει η έκθεση.

Ναύλοι


Οι ναύλοι των πλοίων ξηρού (χύδην) φορτίου από τον Ιούνιο του 2022 σημείωσαν αρνητική ετήσια μεταβολή, αφού είχαν καταγράψει σημαντική άνοδο το 2021 και τους πρώτους μήνες του 2022. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν τόσο η αποσυμφόρηση στους λιμένες όσο και η επιβράδυνση της ζήτησης πρώτων υλών. Από την άλλη πλευρά, οι ναύλοι των πετρελαιοφόρων αυξήθηκαν πάνω από 400%, λόγω τόσο της αυξημένης ζήτησης –εν μέρει ως συνέπεια και του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας– όσο και του χαμηλού επιπέδου τους το 2021.

Οι εισπράξεις από τις θαλάσσιες μεταφορές επίσης αναμένονται υψηλές, και για το υπόλοιπο του έτους καθώς παρουσιάζουν ανοδική τάση τους τελευταίους μήνες λόγω της ισχυρής ανόδου των ναύλων.

Για το 2023 η ΤτΕ εκτιμά ότι, οι προοπτικές για τις εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές είναι σταθερές λόγω του χαμηλού ρυθμού αύξησης του παγκόσμιου στόλου, ιδίως στους κλάδους των δεξαμενοπλοίων και των πλοίων ξηρού (χύδην) φορτίου, καθώς και της αναμενομένης αύξησης του μεταφορικού έργου των πλοίων για τη μεταφορά εμπορευμάτων από μακρινότερους προορισμούς λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στις εξαγωγές της Ρωσίας.

ot.gr