Ενέργεια | 2 προτάσεις της βιομηχανίας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Ενέργεια | 2 προτάσεις της βιομηχανίας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
Ενέργεια | 2 προτάσεις της βιομηχανίας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Ισπανικό μοντέλο μεταρρυθμίσεων στην αγορά ηλεκτρισμού, προτείνει η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Όπως προκύπτει από επιστολή του προέδρου της Ένωσης Α. Κοντολέοντος, προς τον πρόεδρο της ΡΑΕ, η ΕΒΙΚΕΝ προτείνει δύο μέτρα που έχει θέσει πρόσφατα σε εφαρμογή η Ισπανική κυβέρνηση προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα τα μέτρα της ισπανικής κυβέρνησης που ζητεί να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα η ΕΒΙΚΕΝ είναι:

-Πρώτον, η διενέργεια νέων δημοπρασιών παράλληλα με τη λειτουργία της αγοράς επόμενης ημέρας. Συγκεκριμένα οι παραγωγοί από πηγές μηδενικού αποτυπώματος CO2, ήτοι πυρηνικά, ΑΠΕ (που δεν συμμετέχουν στους διαγωνισμούς σταθερών τιμών) και Υ/Η υποχρεούνται για διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη του ενός έτους να διαθέσουν 15.830 GWH, ήτοι το 25% της παραγωγής τους σε μη καθετοποιημένους προμηθευτές και σε βιομηχανικούς καταναλωτές. Το σχήμα αυτό προβλέπεται να διαρκέσει για όσο διάστημα απαιτηθεί ώστε να υπάρξει ανταγωνισμός και ρευστότητα στην προθεσμιακή αγορά.

-Δεύτερον, η αναδιανομή της αποζημίωσης των μονάδων παραγωγής μηδενικού αποτυπώματος CO2 λόγω του υφιστάμενου μοντέλου υπολογισμού της αμοιβής βάσει της ΟΤΣ, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα windfall profits για τις ανωτέρω κατηγορίες μονάδων παραγωγής.

Όλες οι μονάδες παραγωγής με μηδενικό αποτύπωμα CO2, πρέπει να επιστρέφουν το μέρος της αποζημίωσης τους από την αγορά επόμενης ημέρας όταν αυτό υπερβαίνει την αποζημίωση που θα έπαιρναν με τιμή φ.α €20/MWH. Το ποσό που επιστρέφουν οι εν λόγω μονάδες χρησιμοποιείται για να μειωθούν τα τιμολόγια των καταναλωτών. Το μέτρο θα ισχύσει από τις 15/9/2021 έως και 31/3/2022.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Κοντολέων οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι:

Οι τιμές δεν αντανακλούν το μέσο κόστος μείγματος παραγωγής, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται windfall profits κύρια για τα υδροηλεκτρικά και για την παραγωγή των ΑΠΕ, οι συμβάσεις στη μέση τάση έχουν τροποποιηθεί και μεταφέρεται το 100% της μεσοσταθμικής τιμής της αγοράς στους καταναλωτές, στην προθεσμιακή αγορά δε συνάπτονται διμερείς συμβάσεις με φυσική παράδοση και τέλος οι τιμές των χρηματοοικονομικών προϊόντων στο χρηματιστήριο διαμορφώνονται από τον market maker σε επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα της αγοράς με αποτέλεσμα τη μη διενέργεια συναλλαγών.

reuma energeia

Συμπερασματικά, οι παραγωγοί ουδόλως επιβαρύνονται από την έκρηξη των τιμών, η τεράστια επιβάρυνση από τον τριπλασιασμό των τιμών στις βιομηχανίες πλήττει τη βιωσιμότητά τους και τέλος οι μεγάλες βιομηχανίες αδυνατούν να προχωρήσουν σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια πώλησης των προϊόντων τους αντίθετα με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους ελλείψει ουσιαστικής και ανταγωνιστικής προθεσμιακής αγοράς.

Καταλήγοντας στην επιστολή το ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων ώστε να υπάρξει διάθεση στην προθεσμιακή αγορά προϊόντων με φυσική παράδοση:

1. Να υποχρεωθούν οι καθετοποιημένοι προμηθευτές να διαθέτουν τιμολόγια όχι μόνο συνδεδεμένα με τις τιμές στην αγορά αλλά και βασισμένα σε χρηματιστηριακές τιμές φ.α ή και τιμές CO2

2. Στο πλαίσιο της εισαγωγής νέων εργαλείων στην προθεσμιακή αγορά να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά προϊόντα με φυσική παράδοση κατ’ ευθείαν από παραγωγούς μονάδων μηδενικού αποτυπώματος CO2(όπως στην Ισπανία), ή και γενικότερα και από θερμικές μονάδες, ώστε να ενισχυθεί η ανύπαρκτη σήμερα ρευστότητα σε προϊόντα με φυσική παράδοση.

pyriniki energeia

One thought on “Ενέργεια | 2 προτάσεις της βιομηχανίας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *