Ελληνική Ακτοπλοΐα | Ευκαιρίες κι απειλές

aktoploia

Όπως ολόκληρη η ναυτιλιακή βιομηχανία έτσι και η ακτοπλοϊα εισέρχεται στη νέα εποχή και για αυτό θα πρέπει να σταθμίσει τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες της, τις ευκαιρίες και τις απειλές που παρουσιάζονται.

κείμενο Μηνάς Τσαμόπουλος

Το επενδυτικό ενδιαφέρον, η ανάκαμψη της τουριστικής αγοράς, η γήρανση του στόλου, ο υψηλός δανεισμός, η δύσκολη πλέον πρόσβαση στην τραπεζική αγορά η παντελής έλλειψη βάθους χρηματιστηριακής αγοράς, οι γεωπολιτικές επιπτώσεις από τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και ο παρατεταμένος κίνδυνος χρεοκοπίας μεμονωμένων εταιρειών είναι κάποια απά τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα.

«Η ανάλυση του περιβάλλοντος της αγοράς παρουσιάζεται με την καταγραφή των δυνάμεων και των αδυναμιών της όπως και των ευκαιριών και απειλών της. Αναμφισβήτητα υπάρχουν παγιωμένα χαρακτηριστικά της αγοράς τα οποία επαναλαμβάνουμε στις ετήσιες αναλύσεις μας ενώ υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά που εισέρχονται στον παρακάτω πίνακα ανάλογα με τις τρέχουσες εξελίξεις» επισημαίνεται στη μελέτη της XRTC.

Αναλυτικά:

Πλεονεκτήματα

-Αναπόσπαστος κρίκος συνοχής του Ελληνικού κράτους και της Ε.Ε.

-Κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης μεταφορικού έργου μετά την ελληνική οικονομική κρίση και τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας

-Η Ελληνική τουριστική αγορά σε πλήρη ανάκαμψη

-Συγκέντρωση χρηματοδοτικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος

-Αλματώδη Ανάπτυξη της νησιωτικής οικονομίας μέσω νέων επενδύσεων

Αδυναμίες

– Απειλητική Γήρανση του στόλου

-Έλλειψη αξιόλογων επενδυτικών σχημάτων που θα οδηγήσουν την αγορά στο νέον κύκλο επενδύσεων

-Παραμονή με υψηλά επίπεδα συμμετοχής τραπεζικών ομίλων στην αγορά αποτρέπουν την είσοδο νέων επενδυτών

-Αδιαφάνεια οικονομικών στοιχείων της αγοράς

-Παντελής Έλλειψη βάθους χρηματιστηριακής αγοράς

-Καθυστέρηση εφαρμογής διαχειριστικού μοντέλου με προσαρμογή σε πρότυπα ESG

-Αδύναμη χρηματοοικονομική θέση της πλειοψηφίας των εταιριών

-Υψηλό κόστος δανεισμού

aktoploiaaaa898989
Ελληνική Ακτοπλοΐα | Ευκαιρίες κι απειλές

Ευκαιρίες

-Αναγκαιότητα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του Στόλου

-Αξιοποίηση Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. για την πράσινη ανάπτυξη προσφέρουν νέα επενδυτικά εργαλεία χαμηλού κόστους

-Οι Ελληνικές τράπεζες οδηγούνται προς αποχώρηση από τις μετοχικές σχέσεις με την ακτοπλοϊκή αγορά
καλώντας νέους επενδυτές

-Ένταξη του κλάδου σε αειφόρες εφοδιαστικές αλυσίδες και υποχρέωση προσαρμογής των Ελληνικών εταιριών

-Προσαρμογή της ναυπηγικής βιομηχανίας της Ελλάδας και της Ευρώπης με σκοπό την συμμετοχή στην  ανανέωση του στόλου

-Οργασμός επενδύσεων στη λιμενική βιομηχανία και συνέχιση της ιδιωτικοποίηση των λιμένων

-Ανάπτυξη περιβάλλοντος νέων τεχνολογιών

Απειλές

-Συνέχιση του αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος λόγω Κόστους Ενέργειας, Πληθωρισμού, Πανδημίας και κρίσης της Εφοδιαστικής αλυσίδας

-Γεωπολιτικές επιπτώσεις από τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία

-Παρατεταμένος κίνδυνος χρεοκοπίας μεμονωμένων εταιρειών

-Το επίπεδα συγκέντρωσης της αγοράς παραμένουν ισχυρά και αποφέρουν απειλές ολιγοπωλιακών και μονοπωλιακών επιπτώσεων

-Δύσκολη έως αδύνατη πρόσβαση των ακτοπλοϊκών εταιριών στην τραπεζική αγορά εκτός των εταιριών που έχουν μέτοχους τις ίδιες τις τράπεζες

-Παραμονή κινδύνου επιθετικών εξαγορών