Dry Bulk Annual Review 2022 | Η επισκόπηση από τη Signal και η πρόβλεψη για το 2023

Dry Bulk Annual Review 2022 | Η επισκόπηση από τη Signal και η πρόβλεψη για το 2023

Μέρες που είναι στη ναυτιλία οι αναλυτές ασχολούνται με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους ώστε να προχωρήσουν σε προβλέψεις για το επόμενο. Βέβαια η ναυτιλία είναι ένας κατεξοχήν απρόβλεπτος κλάδος καθώς επηρεάζεται από πολλούς εξωγενείς παράγοντες συνεπώς κάθε ανάλυση ενέχει περιθώριο λάθους.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Εμείς θα παρουσιάσουμε την Ετήσια Επισκόπηση της Signal που περιλαμβάνει και προβλέψεις για το 2023.

Το 2022 έκλεισε με κρίσιμες αλλαγές στις ροές σιτηρών λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Παράλληλα, η κινεζική κρίση ακινήτων επηρέασε σοβαρά τα πλοία Capesize, ενώ η ενεργειακή κρίση ανέβασε τις ροές άνθρακα και τους ναύλους των Panamax.

Εν μέσω των μακροοικονομικών και γεωπολιτικών προκλήσεων, είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι ο όγκος των ροών χύδην φορτίου παρέμεινε σταθερός τα τελευταία δύο χρόνια. Οι όγκοι ροής φορτίου ενισχύθηκαν από την πρωτοβουλία Black Sea Grain Corridor Initiative το τρίτο τρίμηνο, αλλά οι ναύλοι στα τμήματα Supramax και Handysize παρέμειναν χαμηλότεροι.

1012023q

Μια σοβαρή ανησυχία για την αύξηση της μαζικής ζήτησης το 2023 είναι η κινεζική οικονομική ανάπτυξη, καθώς το 2022 έκλεισε με αύξηση του ΑΕΠ 4,4%, αλλά πολύ πάνω από τις προσδοκίες των οικονομολόγων. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν γενικά η ανάπτυξη να μειωθεί σε ρυθμό μεταξύ 2,7% και 3,3% το 2022. Η κινεζική κυβέρνηση είχε διατηρήσει έναν πολύ υψηλότερο ετήσιο στόχο ανάπτυξης της τάξης του 5,5%.

Στην ετήσια ανασκόπησή μας χρησιμοποιώντας δεδομένα της Signal Ocean, εξετάζουμε τις τάσεις της αγοράς εμπορευμάτων σε διαδρομές αναφοράς και τα τρέχοντα μοτίβα ροών χύδην σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Το 2021 εξέπληξε πολλούς με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα για τα πλοία Capesize και Panamax, ενώ το 2022 είδε ένα καθοδικό σπιράλ για μικρότερα μεγέθη σκαφών.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2023, γίνεται φανερό ότι η έκρηξη των κινεζικών κρουσμάτων Covid θα αποτελέσει νέα απειλή για την παγκόσμια οικονομία και τη θαλάσσια ζήτηση σιδηρομεταλλεύματος, ενώ η τρέχουσα τάση στην ταχύτητα θαλάσσιου έρματος για ξηρά φορτηγά χύδην έχει ήδη πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020.

Οι ακόλουθες ενότητες παρουσιάζουν την εξέλιξη των τάσεων στις ροές ξηρού χύδην φορτίου, τη ζήτηση, τους ναύλους, τις ταχύτητες των πλοίων και την προσφορά.

Ι. Ροές ξηρού όγκου – Κίνα

Ο όγκος των ροών ξηρού χύδην από όλες τις χώρες προς όλους τους προορισμούς ήταν σταθερός όπως και πέρυσι, με εξαίρεση τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ενώ ο Δεκέμβριος έκλεισε με ελαφρώς υψηλότερο όγκο από τον Νοέμβριο. Η εικόνα 1 δείχνει ότι η συνολική τάση για φέτος και πέρυσι για τις αποστολές χύδην υποστηρίζει την ανάκαμψη των ναύλων παρά τις συνεχιζόμενες μακροοικονομικές προκλήσεις. Ο συνολικός όγκος τα τελευταία δύο χρόνια εκτιμάται σε περίπου 9,8 δισεκατομμύρια τόνους, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει το 40% των ροών (εικόνα 2) και την Αυστραλία ως χώρα προέλευσης να αντιπροσωπεύει το 29%.

1012023w

Εικόνα 1 – Πηγή δεδομένων: The Signal Ocean Platform, Dry Bulk Flows 2021-2022, from All to All Destinations

Η εικόνα 2 δείχνει την ανάλυση του όγκου των ροών χύδην φορτίου τα τελευταία δύο χρόνια ανά χώρα προέλευσης και προορισμού, κατηγορία μεγέθους πλοίου και τύπους φορτίου. Τα σιδηρομεταλλεύματα και ο θερμικός άνθρακας αντιπροσώπευαν το 27% και το 21%, αντίστοιχα, ενώ τα πλοία Capesize και Supramax είχαν τα μεγαλύτερα μερίδια όγκου, που αντιστοιχούσαν σε 30% και 21%, αντίστοιχα, όπως μετρήθηκαν σε μετρικούς τόνους.

1012023e

Εικόνα 2 – Πηγή δεδομένων: The Signal Ocean Platform, Dry Bulk Flows 2021-2022, Ανάλυση (Προέλευση – Χώρες προορισμού, Κατηγορίες πλοίων, Διαβαθμίσεις φορτίου)

Επικεντρωθείτε στην Κίνα

1012023r

Εξετάζοντας την Κίνα ως τον κύριο προορισμό για μαζικές ροές και αύξηση της ζήτησης, η εικόνα 3 δείχνει ότι ο όγκος των ροών έχει αυξηθεί, ειδικά το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Τα τελευταία δύο χρόνια, ο συνολικός όγκος των ροών εμπορευμάτων ήταν 3,9 δισεκατομμύρια τόνοι, με το σιδηρομετάλλευμα να αντιπροσωπεύει το 60% του όγκου και την Αυστραλία να παραμένει η κορυφαία χώρα προέλευσης για τις κινεζικές εισαγωγές χύδην με μερίδιο 42% (εικόνα 4).

1012023t

Εικόνα 3 – Πηγή δεδομένων: The Signal Ocean Platform, Dry Bulk Flows 2021-2022, from all to China

1012023y

Εικόνα 4- Πηγή δεδομένων: The Signal Ocean Platform, Dry Bulk Flows 2021-2022 to China, Breakdown (Χώρες προέλευσης, Κατηγορίες πλοίων, φορτίο

Η εικόνα 5 δείχνει τον συνολικό όγκο των ροών σιδηρομεταλλεύματος και άνθρακα προς την Κίνα τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και τις τρεις πρώτες χώρες προέλευσης. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2022 σημειώθηκε εξαιρετική αύξηση στις ροές άνθρακα προς την Κίνα σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα, με την Ινδονησία να ηγείται των χωρών προέλευσης με μερίδιο 57%. Για το σιδηρομετάλλευμα, ο Δεκέμβριος σημείωσε υψηλότερο ρυθμό εισαγωγών από τον Νοέμβριο, που αντιστοιχεί στον όγκο του Δεκεμβρίου 2021. Συνολικά, το έτος έκλεισε με μια ελπιδοφόρα προοπτική για την κινεζική ζήτηση σιδηρομεταλλεύματος και άνθρακα, αν και υπάρχει φόβος για βραδύτερη δυναμική λόγω της επιδημίας Covid.

1012023u

Εικόνα 5- Πηγή δεδομένων: The Signal Ocean Platform, Dry Bulk Flows 2021-2022 to China, Iron Ore & Coal

II. Αύξηση ζήτησης – Διαγράμματα τόννων

Ο υψηλότερος όγκος ροών ξηρού χύδην χύδην σιδηρομεταλλεύματος και άνθρακα προς την Κίνα αντανακλάται στην αύξηση της ζήτησης ξηρού χύδην σε τόνο-ημέρες, όπου το τέταρτο τρίμηνο του έτους έκλεισε με αυξανόμενη δυναμική στα τμήματα Capesize και Panamax. Συνολικά, η τάση σε τονοημέρες για τις μεγαλύτερες κατηγορίες σκαφών ήταν υψηλότερη από ό,τι το 2021 και το 2020 και ο Δεκέμβριος υποδηλώνει παρόμοια ισχύ για τις πρώτες ημέρες του 2023 (εικόνα 6).

1012023i

Εικόνα 6 – Πηγή δεδομένων: The Signal Ocean Platform, Demand, Capesize – Panamax

Εξετάζοντας τα μικρότερα τμήματα πλοίων (εικόνα 7), η ανάπτυξη σε τονοημέρες ήταν επίσης υψηλότερη στο τμήμα Supramax σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια, ενώ βραδύτερη δυναμική παρατηρήθηκε στο μέγεθος Handysize το τέταρτο τρίμηνο. Η επιβράδυνση της αύξησης της ζήτησης Handysize σε τονοημέρες σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι τα προηγούμενα έτη το τέταρτο τρίμηνο οδηγεί σε αναθεώρηση προς τα κάτω των ναύλων για τους πρώτους μήνες του νέου έτους, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να προκαλούν δυσκολίες στις εξαγωγές σιτηρών από Ουκρανία στις κύριες ασιατικές αγορές.

1012023o

Εικόνα 7 – Πηγή δεδομένων: The Signal Ocean Platform, Demand, Supramax – Handysize

III. Αγορά φορτίου – $/τόνο

Συνολικά, το 2022 ήταν μια χρονιά ισχυρής αύξησης των ναύλων για τις μεγαλύτερες κατηγορίες πλοίων, αν και οι ναύλοι για τα πλοία Capesize αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό μετά τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα του 2021 (εικόνα 8). Αν και η αγορά ναύλων για τις μεγαλύτερες κατηγορίες πλοίων ήταν πάνω από τα επίπεδα του 2020, οι ναύλοι για τις κατηγορίες σκαφών Supramax και Handysize ήταν πολύ αδύναμοι, ενώ το τμήμα Panamax φαίνεται να είναι ο νικητής το 2022. Τις τελευταίες ημέρες του έτους που έληξε, οι ναύλοι της Panamax παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις και η ζήτηση άνθρακα στην Ασία άνοιξε το δρόμο για μεγαλύτερη ζήτηση και υψηλότερους ναύλους το προσεχές πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.

1012023p

Εικόνα 8 – Πηγή δεδομένων: The Signal Ocean Platform, Τιμές Αγοράς, 2020-2022

IV. Ταχύτητες σκαφών

Η γεωπολιτική κρίση ώθησε τους πλοιοκτήτες να μειώσουν την ταχύτητα έρματος των πλοίων στη θάλασσα και το 2022 τελείωσε με χαμηλή ταχύτητα ρεκόρ για τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου. Εκτιμάται ότι τα περσινά επίπεδα είναι τα χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2021 και το 2020 (εικόνα 9), καθώς οι μεγαλύτερες κατηγορίες σκαφών συνεχίζουν να έχουν χαμηλότερες ταχύτητες έρματος στη θάλασσα (εικόνα 10). Το τέταρτο τρίμηνο υποδηλώνει παρόμοια επιβράδυνση στις ταχύτητες έρματος, καθώς οι ναύλοι εισέρχονται σε καθοδικό κύκλο στην αρχή του νέου έτους.

1012023a

Εικόνα 9 – Πηγή δεδομένων: The Signal Ocean Platform, Vessel Speeds, Ballast, Dry Bulk Vessel, Όλα τα μεγέθη

Η μεγαλύτερη εικόνα – Capesize & Panamax

1012023s

Εικόνα 10 – Πηγή δεδομένων: The Signal Ocean Platform, Vessel Speeds, Ballast, Dry Bulk Vessels (Capesize Vs Panamax)

V. Προμήθεια σκαφών – Η οπτική των Ballasters

Τέλος, εξετάζοντας τις εβδομαδιαίες τάσεις των πλοίων έρματος στις κύριες κατηγορίες σκαφών (εικόνα 11), βλέπουμε ότι ο αριθμός των πλοίων σε έρμα αυξάνεται το νέο έτος στα τμήματα Capesize και Panamax, αλλά παραμένει κάτω από τη μέση τάση. Στο τμήμα Handysize, ο αριθμός των σκαφών με έρμα παραμένει πάνω από τη μέση τάση, ενώ υπάρχει επίσης αύξηση στο τμήμα Supramax.

Συνολικά, οι εβδομαδιαίες τάσεις για τα πλοία έρματος παρουσιάζουν ανοδική τάση, υποδηλώνοντας τη συνέχιση της τάσης εξασθένησης των ναύλων για τις πρώτες ημέρες του νέου έτους. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι ημέρες του Ιανουαρίου για την απασχόληση των πλοίων, δεδομένης της οικονομικής αβεβαιότητας στην Κίνα και των προκλήσεων για την ομαλή ροή των αποστολών σιτηρών.

1012023d

Εικόνα 11 – Πηγή δεδομένων: The Signal Ocean Platform, Weekly Supply Trend, Ballasters’ View

Συνολική προοπτική – Κοιτάζοντας μπροστά

Το νέο έτος φέρνει αβεβαιότητα για τους ναύλους χύδην φορτίου, καθώς η Κίνα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις τάσεις των ναύλων Capesize. Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση φαίνεται να συνεχίζει να ενισχύει σημαντικά τις ροές άνθρακα και να βελτιώνει το κλίμα για τα ποσοστά Panamax μεταξύ της Ηπείρου και της Άπω Ανατολής. Είναι, ωστόσο, αμφίβολο εάν η αύξηση της ζήτησης άνθρακα στην Ασία θα είναι επαρκής για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των μεταφορέων χύδην και για έναν ανοδικό κύκλο των ναύλων. 

Μένει να δούμε αν η κινεζική οικονομία θα μπορέσει να ξεπεράσει το ξέσπασμα της πανώλης και να διαχειριστεί με επιτυχία την επικείμενη απειλή ενός νέου γύρου οικονομικής ύφεσης με αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.


Πηγή: Signal, της Μαρίας Μπερτζελέτου https://www.thesignalgroup.com/newsroom/dry-bulk-review-2022

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *