Τι είναι Αιγιαλίτιδα ζώνη ή χωρικά ύδατα,συνορεύουσα ζώνη,υφαλοκρηπίδα,αποκλειστική οικονομική ζώνη (Α.Ο.Ζ.);

θέματα όπως η Αιγιαλίτιδα Ζώνη, η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, η υφαλοκρηπίδα, η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη ( ΑΟΖ ) κ.α. παρεμφερή, ενδιαφέρουν πολύ κόσμο.