«Τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο;»- Έχουμε χάσει πριν ξεκινήσουμε καν;

«Τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο;»