Συμμαχία Ελλάδας – Εμιράτων | Κοινό Ανακοινωθέν – Αμυντική Συνεργασία

το Κοινό Ανακοινωθέν, που εκδόθηκε μετά, έχει ειδική αναφορά στην Αμυντική Συνεργασία