Γιατί έχουν κλείσει τα μισά περίπτερα την τελευταία 10ετία | Ο θάνατος του παραδοσιακού περιπτέρου

Γιατί έχουν κλείσει τα μισά περίπτερα την τελευταία 10ετία | Ο θάνατος του παραδοσιακού περιπτέρου