Τέρμα στη θεωρία συνωμοσίας.Το πείραμα του 2015 με ιό νυχτερίδων και SARS.Τα δεδομένα

Δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, αλλά πρόκειται για πραγματική ιστορία, η οποία εκτυλίχθηκε το 2015, σε ανύποπτο χρόνο και προκαλεί προβληματισμό στους επιστήμονες, σε συνδυασμό με την πανδημία του κορονιού. Ας δούμε τα γεγονότα, που ουδεμία σχέση έχουν με θεωρία συνωμοσίας.