Κυρώσεις σε 42 ξένα τάνκερ επιβάλλουν οι ΗΠΑ-Εξελίξεις με το LNG.

Κυρώσεις σε 42 ξένα τάνκερ επιβάλλουν οι ΗΠΑ-Εξελίξεις με το LNG.