Οι πραγματικές προοπτικές του αμερικανικού χρέους είναι ακόμη χειρότερες από τις προβλεπόμενες

Οι πραγματικές προοπτικές του αμερικανικού χρέους είναι ακόμη χειρότερες από τις προβλεπόμενες

Οι επενδυτές προειδοποιούν τις κυβερνήσεις για τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους

Οι επενδυτές προειδοποιούν τις κυβερνήσεις για τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους