Σε χρεοκοπία οδηγούνται ασφαλιστικά ταμεία,τράπεζες…πολίτες;Ο COVID-19 και το πετρέλαιο

Σε χρεοκοπία οδηγούνται ασφαλιστικά ταμεία,τράπεζες...πολίτες;Ο COVID-19 και το πετρέλαιο