Τι είναι το FIR | Ποιες διαφορές έχουμε με την Τουρκία

Τι είναι το FIR | Ποιες διαφορές έχουμε με την Τουρκία - Ορισμός και ιστορικό