Οδηγός επιβίωσης από τη βία στο σχολικό περιβάλλον

Οδηγός επιβίωσης από τη βία στο σχολικό περιβάλλον

Εκπαιδευτικοί | Πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, πλασματικά έτη, συντάξιμες αποδοχές, υπολογισμός εφάπαξ

Εκπαιδευτικοί | Πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, πλασματικά έτη, συντάξιμες αποδοχές, υπολογισμός εφάπαξ Επικαιροποιημένος συνταξιοδοτικός οδηγός για…

Αναπληρωτές | Στη «Διαύγεια» οι προσλήψεις 252 μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ | Ολα τα ονόματα

Αναπληρωτές | Στη «Διαύγεια» οι προσλήψεις 252 μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ | Ολα τα ονόματα