Πριν 7 χρόνια o Στόλος της Μαύρης Θάλασσας ήταν “σοβιετικός” και γερασμένος | Σήμερα μπορεί να βομβαρδίσει το Κίεβο

Πριν 7 χρόνια o Στόλος της Μαύρης Θάλασσας ήταν "σοβιετικός" και γερασμένος | Σήμερα μπορεί να…