Στρος Καν:Γιατί θα καταστραφούν οικονομικά από τον COVID-19 χώρες που εξάγουν πρώτες ύλες και εξαρτώνται από τον τουρισμό.Προβλέπει μεταναστευτική κρίση

Στρος Καν: Γιατί θα καταστραφούν οικονομικά από τον COVID-19 χώρες που εξάγουν πρώτες ύλες και εξαρτώνται…