Πρόβλεψη Σαρηγιάννη | Τόσα κρούσματα θα έχουν Θεσσαλονίκη κι Αθήνα στις 31/12

Πρόβλεψη Σαρηγιάννη | Τόσα κρούσματα θα έχουν Θεσσαλονίκη κι Αθήνα στις 31/12