Πατέλης | 3 τράπεζες από το City συζητούν τη μεταφορά τους στην Ελλάδα

Πατέλης | Προχωρημένες συζητήσεις με 3 τράπεζες από το City για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα