Βουλευτική Αποζημίωση | Πόσα παίρνουν οι βουλευτές | Ανύπαρκτη φορολόγηση των βουλευτών | Έως και το 77% του εισοδήματος τους είναι καθαρό

Βουλευτική Αποζημίωση | Πόσα παίρνουν οι βουλευτές | Ανύπαρκτη φορολόγηση των βουλευτών | Έως και το…