Νόμιμα ή όχι τα πρόστιμα 300 ευρώ για τις συναθροίσεις | Το ΣτΕ θα απαντήσει

Νόμιμα ή όχι τα πρόστιμα 300 ευρώ για τις συναθροίσεις | Το ΣτΕ θα απαντήσει