Γερμανία | Οι Πράσινοι παίρνουν κεφάλι | Πώς εξηγείται

Γερμανία | Οι Πράσινοι παίρνουν κεφάλι | Πώς εξηγείται

Γερμανία | Τι προβλέπει η συμφωνία συγκυβέρνησης SPD, Πράσινων και Φιλελεύθερων

Γερμανία | Τι προβλέπει η συμφωνία συγκυβέρνησης SPD, Πράσινων και Φιλελεύθερων

Γερμανία | Πώς ερμηνεύεται η σύνθεση και το πρόγραμμα της νέας γερμανικής κυβέρνησης

Γερμανία | Πώς ερμηνεύεται η σύνθεση και το πρόγραμμα της νέας γερμανικής κυβέρνησης