Η πολιτεία να βραβεύσει όσους συνέδραμαν στην κρίση με την COVID 19 και την Τουρκία

Η πολιτεία να βραβεύσει όσους συνέδραμαν στην κρίση με την COVID 19 και την Τουρκία