Η πλατεία Αβησσυνίας και η ιδιαίτερη ιστορία του ονόματός της

Η πλατεία Αβησσυνίας και η ιδιαίτερη ιστορία του ονόματός της