Ό,τι απειλείται, δεν αποστρατιωτικοποιείται | Νίκος Παναγιωτόπουλος από το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Ό,τι απειλείται, δεν αποστρατιωτικοποιείται | Νίκος Παναγιωτόπουλος από το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Παναγιωτόπουλος:Ο,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται

ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται, η Ελλάδα δεν προκαλεί, δεν θίγει κυριαρχικά δικαιώματα άλλων, αλλά δεν της…