Παναγιωτόπουλος:Ο,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται

ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται, η Ελλάδα δεν προκαλεί, δεν θίγει κυριαρχικά δικαιώματα άλλων, αλλά δεν της…